Kế hoạch giảng dạy học phần phân tích báo cáo tài chính

Đăng lúc: Chủ nhật - 02/07/2017 15:43
>> Bài tập phân tích báo cáo tài chính

Thời lượng: 45 tiết - Số tiết/1 buổi: 4 - Số buổi: 11

Buổi Ngày dạy Nội dung dạy Yêu cầu sinh viên Ghi chú
1   Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phân tích BCTC - Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác
- Chia nhóm, mỗi nhóm 6 người, lựa chọn 1 công ty và in báo cáo tài chính 3 năm gần nhất
 
2   Chương 2: Đọc và kiểm tra báo cáo tài chính (2.1 + 2.2) - Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác
- Làm bài tập liên quan c2
 
3   Chương 2: Đọc và kiểm tra báo cáo tài chính (2.3 + Thực hành đọc kiểm tra BCTC) - Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác
- Làm bài tập liên quan c2
 
4   Chương 3: Đánh giá khái quát tình hình tài chính - Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác
- Làm bài tập liên quan c3
 
5   Chương 4: Phân tích cấu trúc và tính cân bằng tài chính  - Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác
- Làm bài tập liên quan c4
 
6   Chương 5: Phân tích công nợ và khả năng thanh toán  - Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác
- Làm bài tập liên quan c5
 
7   Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh
Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác
- Đăng ký thuyết trình cá nhân cho buổi 9 (5 người với 5 đối tượng khác nhau)
- Làm bài tập liên quan c6
 
 
8   Chương 7: Định giá doanh nghiệp + Phân tích dấu hiệu khủng hoảng - Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác
- Làm bài tập liên quan c7
 
9   Thuyết trình cá nhân: Doanh nghiệp X vượt qua khủng hoảng như thế nào? - Đọc trước bài thuyết trình của các bạn
- Thực hiện thuyết trình cá nhân theo danh sách đăng ký.
- Thành viên khác theo dõi và phát vấn, bổ sung ý kiến.
​- Phát vấn GV những vấn đề chưa rõ
- Trao đổi, rút ra kết luận, kinh nghiệm
 
10   Chương 8: Dự báo tài chính + Kiểm tra giữa kỳ
- Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác
- Ôn tập kiểm tra
- Đăng ký doanh nghiệp lựa chọn thuyết trình b11.
 
 
11  
Thuyết trình nhóm: Dự báo tài chính doanh nghiệp X.
Tổng kết điểm.
- Đọc trước bài thuyết trình của các nhóm
- Thực hiện thuyết trình nhóm theo danh sách đăng ký.
- Nhóm khác theo dõi và phát vấn, bổ sung ý kiến.
- Phát vấn GV những vấn đề chưa rõ.
- Trao đổi, rút ra kết luận, kinh nghiệm
- Thắc mắc nội dung môn học
 
         

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC

Góc học tập nghiên cứu HTNC được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về kinh tế thị trường, các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết