Bài tập phân tích báo cáo kết quả kinh doanh công ty CP Sữa Việt Nam – Vinamilk năm 2022

Đăng lúc: Thứ bảy - 14/10/2023 09:00
Cho số liệu về báo cáo kết quả kinh doanh của công ty CP Sữa Việt Nam – Vinamilk năm 2022, cụ thể như sau:
 
Báo cáo kết quả kinh doanh: Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu 2021 2022 So sánh
Chênh lệch %
Doanh thu bán hàng & CCDV 61.012 60.074 -938 -1,53%
Các khoản giảm trừ 93 118 25 26,9%
Doanh thu thuần 60.919 59.956 -963 -1,58%
Giá vốn hàng bán 34.641 36.059 1.480 4,1%
Lợi nhuận gộp 26.278 23.897 -2.375 -9%
Doanh thu hoạt động tài chính 1.214 1.380 166 13,6%
Chi phí tài chính 202 617 415 205,4%
Chi phí bán hàng 12.950 12.548 -402 3,1%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.567 1.595 28 1,78%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 12.773 10.499 -2.274 17,8%
Lợi nhuận khác 194 4 -190 -97,9%
Lợi nhuận kế toán trước thuế 12.976 10.503 -2.473 -19,05%
Lợi nhuận sau thuế 10.632 8.577 -2.055 -19,3%
 
Một số chỉ tiêu chủ yếu khác: Đơn vị tính: tỷ đồng


Stt Chỉ tiêu 2021 2022 So sánh
Chênh lệch %
1 Tổng tài sản 53.332 48.482 -4.850 -9,1%
2 Tổng nợ phải trả 17.482 15.666 -1.816 -10,4%
3 Tài sản ngắn hạn 36.109 31.560 -4.549 -12,6%
4 Nợ ngắn hạn 17.068 15.308 -1.706 -10,3%
5 Vốn chủ sở hữu 35.850 32.816 -3.034 -8,46%
6 Doanh thu thuần 60.919 59.956 -963 -1,58%
7 Lợi nhuận sau thuế 10.632 8.577 -2.055 -19,3%
8 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9.432 8.827 -605 -6,4%
 
1 – Tình hình doanh thu: Đơn vị tính: tỷ đồng

                                                                               
Chỉ tiêu 2021 2022
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Tổng doanh thu 62.555 100% 61.625 100%
Doanh thu thuần từ BH&CCDV 60.919 97,38% 59.956 97,29%
Doanh thu hoạt động tài chính 1.214 1,94% 1.380 2,24%
Thu nhập khác 422 0,68% 289 0,47%
 2 – Tình hình chi phí: Đơn vị tính: tỷ đồng
                                                                                
Chỉ tiêu 2021 2022
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Doanh thu thuần từ BH&CCDV 60.919 100% 59.956 100%
Lợi nhuận gộp 26.278 43,14% 23.897 39,86%
Giá vốn hàng bán 34.641 56,86% 36.059 60,14%
Chi phí tài chính 202 0,33% 617 1,03%
Chi phí bán hàng 12.950 21,25% 12.548 20,93%
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.567 2,57% 1.595 2,66%
Chi phí khác 228 0,47% 284 0,47%
3 – Tình hình lợi nhuận: Đơn vị tính: tỷ đồng
                                                                                
Chỉ tiêu 2021 2022
Doanh thu thuần 60.919 59.956
Lợi nhuận gộp 26.278 23.897
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 1.012 763
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 12.773 10.499
Lợi nhuận khác 194 4
Lợi nhuận kế toán trước thuế 12.976 10.503
Lợi nhuận sau thuế 10.632 8.577
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9.432 8.827
Biểu tỷ trọng lợi nhuận: Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu 2021 2022
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12.967 100% 10.503 100%
Lợi nhuận từ bán hàng & CCDV 11.761 90,7% 9.736% 92,67%
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 1.012 7,8% 763% 7,26%
Lợi nhuận khác 194 1,5% 4% 0,07%
4 – Các hệ số phản ánh hiệu quả kinh doanh. Đơn vị tính: %

Hệ số Vinamilk Hà Nội milk Mộc Châu Milk
2021 2022 2021 2022 2021 2022
ROAe 21,35 17,78 5,9 10 14,2 15,5
ROS 17,45 14,3 6,2 7,8 10,9 11
ROA 19,9 17,69 3,7 7,5 12,8 14,1
ROE 29,65 26,1 13,1 22,6 14,7 15,7
Hệ số chất lượng lợi nhuận 88,7 102,9 23,5 31,6 72,1 77,5
5 – ROE qua phương trình Dupont

Năm Phương trình Dupont
Biên lãi ròng ROS Hệ số đòn bẩy ROE
2021 17.45% 1.14 1.49 29,5%
2022 14.31% 1.24 1.48 26,1%
Yêu cầu:
1 – Dựa vào các số liệu đã cho của bài và các thông tin khác trên báo cáo tài chính của VNM đã niêm yết 
và tình hình năm 2022 để phân tích báo cáo kết quả kinh doanh?
2 - Dựa vào phân tích về ROE cho biết VNM cần khắc phục những khâu nào trong quá trình hoạt động kinh doanh?

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết