Bài tập về lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/04/2021 22:17
Tại công ty X có tình hình số dư các tài khoản đầu kỳ như sau:

  Đầu kỳ   Đầu kỳ
Tiền mặt 1.500 Phải thu khách hàng A (dư nợ) 1.000
Vay ngắn hạn 1.000 TSCĐ hữu hình 5.000
Khấu hao TSCĐ hữu hình 3.000 Nguồn vốn kinh doanh 3.500
Phải thu khách hàng B (dư có) 300 Lợi nhuận chưa phân phối 1.100
Thành phẩm (400) 600 Nguyên vật liệu 500
Vay dài hạn   Phải trả người bán (dư có) 800
Tiền gửi ngân hàng      

Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1 – Mua nguyên vật liệu chưa trả tiền người bán là 500
2 – Giao cho khách hàng B 300 đơn vị thành phẩm, giá bán VAT (10%) là 4.4 đv/1 TP, trừ vào tiền KH ứng trước. Phần còn lại thanh toán ngay bằng chuyển khoản. Biết giá vốn lô hàng trên là 1.5 đv/1 TP
3 – Khách hàng A trả nợ bằng tiền mặt là 700
4 – Chi phí vận chuyển hàng bán trong kỳ chi bằng tiền mặt là 50 đồng
5 – Lương bộ phận QLDN là 100, lương bộ phận bán hàng là 50, bộ phận trực tiếp sản xuất là 150 đã trả bằng chuyển khoản
6 – Mua TSCĐ mới, giá mua là 1.000 chưa tính thuế GTGT 5%, đã chuyển khoản thanh toán 50%
7 – Nhượng bán TSCĐ dùng cho QLDN với nguyên giá là 400, hao mòn lũy kế là 200. Giá bán chưa VAT 10% là 180, đã thu toàn bộ bằng tiền mặt
8 – Trích khấu hao TSCĐ vào CPSX là 300, chi phí quản lý doanh nghiệp là 100
9 – Trích tài khoản tiền gửi KKH là 600 chuyển thành tiền gửi có kỳ hạn 9 tháng, trả lãi sau là 90%/năm
10 – Lãi tiền gửi phát sinh đến cuối kỳ là 20, chưa thu tiền
11 – Trả trước hạn nợ gốc vay dài hạn là 200 bằng tiền mặt
12 – Chuyển khoản tạm nộp thuế TNDN trong kỳ là 22
13 – Phát hành trái phiếu thu tiền mặt. Biết mệnh giá TP là 500, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 7%/năm. Giá phát hành là 480. Lãi suất phát sinh đến cuối kỳ là 35 đã thanh toán bằng tiền mặt. Chiết khấu phân bổ trng kỳ là 4.
14 – Kết chuyển CPSX và nhập kho 270 sản phẩm hoàn thành trong kỳ với giá thành đơn vị là 1.6
15 – Trong kỳ xuất bán 300 đơn vị thành phẩm, giá bản cả VAT 10% là 4.95 thu ngay bằng tiền mặt 70%, còn lại người mua nợ sang kỳ sau. Biết doanh nghiệp tính giá thành phẩm xuất kho theo phương pháp FIFO.
Thuế suất thuế TNDN là 20%.
Yêu cầu: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp trong kỳ bằng 2 phương pháp
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết