Hướng dẫn giải bài tập tài trợ dự án

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/10/2018 08:03

Đề bài:

Một dự án đầu tư như sau:
a. Chi phí đầu tư năm đầu:
- Chi phí thuê đất đai: 5 tỷ
- Mua máy móc thiết bị sản xuất: 15 tỷ
- Tuổi thọ máy móc là 5 năm
b. Nguồn vốn đầu tư: 70% VCSH, 30% vốn vay, lãi suất 12%/năm, số tiền trả nợ theo phương pháp niên kim cố định. 
c. Năng suất máy móc: 100.000 sp/năm
d. Công suất sản xuất: năm 1 là 70%, năm 2 là 80%, năm 3 là 90% và năm 4 là 100%
- Giá bán 200.000 đ/sp
e. Chi phí sản xuất 60% doanh thu
f. Vốn lưu động hàng năm = 20% doanh thu, thu hồi hết vào năm cuối dự án
g. Thuế TNDN là 20%
Hãy lập:
- Bảng kế hoạch khấu hao máy móc hàng năm theo phương pháp đường thẳng
- Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay
- Dự tính lãi, lỗ hàng năm của dự án
- Xác định thời gian hoàn vốn có chiết khấu
- Tính giá trị hiện tại thuần và tỷ suất sinh lời nội bộ của dự án

Đáp án

1 - Bảng tính khấu hao:

Stt Khoản mục 0 1 2 3 4 5
1 Giá trị tài sản đầu kỳ         -    15,000  12,000    9,000    6,000    3,000
2 Đầu tư mới trong kỳ  15,000         -           -           -    -          -  
3 Tỷ lệ trích khấu hao         -          0.2        0.2        0.2        0.2        0.2
4 Mức trích khấu hao         -      3,000    3,000    3,000    3,000    3,000
5 Khấu hao tích lũy         -      3,000    6,000    9,000  12,000  15,000
6 Giá trị tài sản cuối kỳ  15,000  12,000    9,000    6,000    3,000         -  

2 - Bảng kế hoạch trả nợ (theo niên kim cố định):

Stt Khoản mục Năm ĐT Năm hoạt động
0 1 2 3 4
1 Dư nợ đầu kỳ            -      6,000    4,745    3,339    1,764
2 Nợ phát sinh trong kỳ       6,000         -           -           -           -  
3 Lãi suất vay            12%          12%          12%          12%          12%
4 Tiền trả hàng năm            -      1,975    1,975    1,975    1,975
 - Trả lãi trong kỳ            -         720       569       401       212
 - Trả nợ gốc trong kỳ            -      1,255    1,406    1,575    1,764
5 Dư nợ cuối kỳ       6,000    4,745    3,339    1,764         -  

3 - Bảng doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Stt Khoản mục Năm ĐT Năm hoạt động
0 1 2 3 4
  Năng suất máy móc (sp/năm)   100 100 100 100
  Giá bán (đ/1sp)   200 200 200 200
  Công suất sản xuất   70% 80% 90% 100%
1 Tổng doanh thu            -    14,000  16,000  18,000  20,000
2 Tổng chi phí             -    13,370  14,419  15,451  16,462
- Chi phí sản xuất            -      8,400    9,600   10,800  12,000
- Chi phí thuê đất      1,250    1,250    1,250    1,250
- Khấu hao            -      3,000    3,000    3,000    3,000
- Lãi vay               - 720 569 401 212
3 Thu nhập trước thuế            -      630    1,581    2,549    3,538
4 % Thuế TNDN   20% 20% 20% 20%
5 Thuế thu nhập            -         126       316       510    708
6 Lợi nhuận ròng            -      504    1,265    2,040    2,831

4 - Bảng nhu cầu vốn lưu động:

Stt Khoản mục 0 1 2 3 4
1 VLĐ hàng năm       2,800    3,200    3,600    4,000  
2 Thay đổi VLĐR      (2,800)     (400)     (400)     (400)    4,000

5 - Bảng dòng tiền

Stt Khoản mục Năm ĐT Năm hoạt động
0 1 2 3 4
I Dòng tiền ra          
1 Đầu tư vốn   (15,000)         -           -           -   -
2 Trả gốc            -    (1,255)  (1,406)  (1,575)  (1,764)
II Dòng tiền vào          
3 Thay đổi VLDR     (2,800)     (400)     (400)     (400)   4,000
4 Lợi nhuận sau thuế            -     504   1,265   2,040   2,831
5 Khấu hao            -     3,000   3,000   3,000   3,000
6 Nhận tài trợ      6,000 - - - -
7 Thanh lý tài sản            -           -           -           -     3,000
8 Dòng tiền ròng (NCF)    (11,800)    1,849    2,458    3,065  11,067
9 Hiện giá dòng tiền hàng năm   1,651 1,960 2,181 7,033
10 NPV 915        
11 IRR 15%        

Dự án hiệu quả do NPV > 0 và IRR > 12%
Ở bài trên, dự án hoạt động 4 năm, tuy nhiên TSCĐ khấu hao trong 5 năm. Vì vậy, tại thời điểm kết thúc dự án, coi như dự án thu hồi đúng giá trị TSCĐ chưa khấu hao.

6. Thời gian hoàn vốn chiết khấu (DPP)

DPP = 3 + (11,800 - 1,651 - 1,960 - 2,181)/7,033 = 3,686 năm = 3 năm 10 tháng và 6 ngày
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết