KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THEO BUỔI

Đăng lúc: Thứ hai - 01/05/2023 16:50
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

TT Ngày
thực hiện
Thứ Tiết Phòng
Học
Nội dung thực hiện Giảng viên
Từ Đến
I Tài chính doanh nghiệp - Lớp 45 TCNH - Mã HP: 010108206301 - 04 TC  
1 04/05/2023 5 6 9 Teams - Khái niệm và bản chất, vai trò của tài chính doanh nghiệp
- Vai trò của giám đốc tài chính doanh nghiệp
- Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp
- Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp
- Thảo luận về các loại hình doanh nghiệp và các nhân tố tác động tới tổ chức tài chính doanh nghiệp
Mạnh Hà
2 05/05/2023 6 6 9 Teams - Khái niệm và phân loại chi phí
- Khái niệm, vai trò, nội dung giá thành sản phẩm
- Biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm
- Bài tập phân loại chi phí
Nguyễn Minh
3 08/05/2023 2 1 4 Teams - Khái niệm và phân loại doanh thu
- Các nhân tố tác động đến doanh thu của doanh nghiệp
- Bài tập về phân loại doanh thu, chi phí
Mạnh Hà
4 10/05/2023 4 6 9 Teams - Khái niệm, nội dung, cách tính các loại thuế chủ yếu trong doanh nghiệp: VAT, TTĐB, XNK, thuế tài nguyên, thuế TNDN
- Khái niệm, ý nghĩa lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp
- Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
- Bài tập về thuế, lợi nhuận trong doanh nghiệp
Nguyễn Minh
5 11/05/2023 5 6 9 Teams - Khái niệm, thước đo, ý nghĩa và tác dụng của đòn bẩy kinh doanh
- Bài tập về đòn bẩy kinh doanh
- Bài tập về chi phí, doanh thu, thuế và lợi nhuận trong doanh nghiệp
Mạnh Hà
6 13/05/2023 7 2 5 Teams Bài tập tổng hợp & thảo luận chương 2:
- Chi phí, doanh thu, lợi nhuận, thuế trong doanh nghiệp
Mạnh Hà
7 17/05/2023 4 9 11 Teams Kiểm tra giữa kỳ
- Khái niệm vốn kinh doanh
- Khái niệm, phân loại, đặc điểm của vốn cố định, TSCĐ
- Khấu hao tài sản cố định và các phương pháp tính khấu hao TSCĐ
Mạnh Hà
8 18/05/2023 5 6 9 Teams - Hiệu suất sử dụng vốn cố định
- Bài tập về tính khấu hao TSCĐ
- Thảo luận về vốn cố định và TSCĐ trong doanh nghiệp
Nguyễn Minh
9 19/05/2023 6 2 5 Teams - Khái niệm, đặc điểm và nhu cầu vốn lưu động, TSLĐ của doanh nghiệp
- Yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu VLĐ của doanh nghiệp
- Hiệu suất sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
- Bài tập về vốn lưu động
Nguyễn Minh
10 28/05/2023 8 2 5 Teams - Quản lý vốn bằng tiền
- Quản lý khoản phải thu
- Quản lý hàng tồn kho
- Thảo luận về vốn lưu động trong doanh nghiệp
Nguyễn Minh
11 29/05/2023 2 10 13 Teams - Khái niệm, công thức, ý nghĩa, cách áp dụng Mô hình EOQ
- Bài tập về mô hình EOQ
Mạnh Hà
12 02/06/2023 6 2 4 Teams - Các biện pháp chủ yếu quản lý vốn dự trữ hàng tồn kho
- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
- Các biện pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
- Thảo luận về vốn lưu động
Nguyễn Minh
13 04/06/2023 8 2 4 Teams - Bài tập tổng hợp chương 3 - Vốn kinh doanh Nguyễn Minh
14 11/06/2023 8 1 4 Teams - Đặc điểm, quy định và thủ tục về M&A của doanh nghiệp
- Lợi ích và rủi ro đối với hoạt động M&A của doanh nghiệp
- Những vấn đề chung về phá sản, giải thể và giải pháp tài chính
Mạnh Hà
15 16/06/2023 6 2 4 Teams - Thảo luận về hoạt động M&A và phá sản, giải thể doanh nghiệp Nguyễn Minh
16 18/06/2023 8 2 5 302B8 Ôn tập môn học Mạnh Hà

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết