Kế hoạch giảng dạy Tài chính doanh nghiệp 2

Đăng lúc: Chủ nhật - 02/07/2017 11:31
>> Đề kiểm tra giữa kỳ Tài chính doanh nghiệp 2
>> Bài tập tài chính doanh nghiệp 2


Thời lượng: 75 tiết - Số tiết/1 buổi: 4 - Số buổi: 19

Buổi Ngày dạy Nội dung dạy Yêu cầu sinh viên Ghi chú
1  
Lý thuyết: Chương 1
1.1 Giá trị của tiền theo thời gian
 
- Chuẩn bị tài liệu: giáo trình, bải giảng, đề cương HDTH, file bài tập.
- Chia nhóm SV và lựa chọn DN làm đối tượng nghiên cứu.
 
2  
Lý thuyết: Chương 1
1.1 (tiếp) Xác định lãi suất
1.2 Tổng quan về đầu tư dài hạn
Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác  
3   Lý thuyết: Chương 1
1.3 Nguyên tắc và cách xác định dòng tiền dự án
Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác  
4  
Lý thuyết: Chương 1
1.3 (tiếp) Đánh giá lựa chọn dự án trên các chỉ tiêu: Tsv, PP, DPP, NPV, IRR, PI
Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác  
5  
Bài tập Chương 1:
Giá trị thời gian của tiền
Làm bài tập chương 1 trước tại nhà để lên lớp chữa bài và làm bài tập tình huống bổ sung.  
6  
Bài tập Chương 1: 
Đánh giá lựa chọn dự án
Làm bài tập chương 1 trước tại nhà để lên lớp chữa bài và làm bài tập tình huống bổ sung.  
7  
Lý thuyết Chương 2
2.1 Chi phí sử dụng vốn các nguồn riêng biệt
Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác  
8   Lý thuyết Chương 2:
2.2 Chi phí sử dụng vốn bình quân – Điểm gãy
Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác  
9  
Bài tập Chương 2: 
Chi phí sử dụng vốn – Điểm gãy
Làm bài tập chương 2 trước tại nhà để lên lớp chữa bài và làm bài tập tình huống bổ sung.  
10   Lý thuyết Chương 2: 
2.3 Cơ cấu nguồn vốn – Hệ thống đòn bẩy
- Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác.
- Đăng ký thuyết trình cá nhân.
 
11  
Bài tập Chương 2: 
Hệ thống đòn bẩy trong DN
Làm bài tập chương 2 trước tại nhà để lên lớp chữa bài và làm bài tập tình huống bổ sung.
 
12  
Thuyết trình cá nhân:
Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp trong thực tế
- Thực hiện thuyết trình cá nhân theo danh sách đăng ký.
- Thành viên khác theo dõi và phát vấn, bổ sung ý kiến.
 
13  
Lý thuyết chương 3:
3.1 Mô hình các nguồn tài trợ. 3.2 Các nguồn tài trợ ngắn hạn trong DN
- Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác.  
14  
Lý thuyết chương 3:
3.3 Các nguồn tài trợ dài hạn trong DN
- Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác.  
15   Thảo luận nhóm: Trò chơi kiến thức trong học phần TCDN2 Phân nhóm, tham gia trò chơi nghiêm túc, công bằng, vui vẻ.  
16  
Lý thuyết  Chương 4: 
4.1 Phân tích tài chính
 
- Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác.  
17  
Lý thuyết Chương 4
4.2 Lập kế hoạch tài chính
 
- Nghiên cứu nội dung lý thuyết để lên lớp đặt câu hỏi cho GV và SV khác.
- Đăng ký Doanh nghiệp để thuyết trình nhóm.
 
18   Bài tập chương 4
Kiểm tra giữa kỳ
- Làm bài tập chương 4 trước tại nhà để lên lớp chữa bài và làm bài tập tình huống bổ sung.
- Làm bài KTGK
 
19  
Thuyết trình nhóm: Phân tích tài chính doanh nghiệp thực tế.
Trả và chữa bài KTGK
Tổng kết điểm.
- Thực hiện thuyết trình theo kế hoạch.
- Theo dõi, đánh giá, phát vấn nhóm khác
- Chữa bài KTGK
- Phát vấn GV cuối HP.
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC

Website free tài liệu, đề thi và giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về kinh tế thị...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết