Mẫu viết dự án đầu tư nông nghiệp, sản xuất kinh doanh

Đăng lúc: Thứ tư - 08/03/2017 22:53
        Đây là mẫu viết dự án đầu tư trong chương trình thực tế HP Tài chính doanh nghiệp 2 và Tài trợ dự án. Sinh viên tiếp cận tới các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn hoặc các hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu các dự án của họ và viết lại dự án đó.
        Tiếp đó, sinh viên cần phân tích những mặt đạt được và hạn chế của họ, đánh giá hiệu quả của dự án và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư trên rồi nộp lại cho giảng viên bản dự án và bài viết cảm nhận của chuyến đi thực tế kèm theo. 

​        Trong quá trình đi thực tế, nhóm hoặc cá nhân có vấn đề gì cần giải đáp thì có thể trao đổi với giảng viên để đưa ra giải pháp. Bài làm của cá nhân hoặc nhóm sẽ được chấp nhận thay cho bài kiểm tra giữa kỳ và điểm chuyên cần trên lớp.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
1.1. Giới thiệu chủ đầu tư
          - Chủ đầu tư:
          - Giấy phép:
          - Ngày cấp:
          - Địa chỉ:
1.2. Mô tả sơ bộ dự án
          - Tên dự án:
          - Địa điểm:
          - Hình thức đầu tư:
1.3. Căn cứ pháp lý
CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
2.1. Mục tiêu đầu tư
2.2. Sự cần thiết phải đầu tư
2.3. Điều kiện tự nhiên
2.4. Kinh tế, xã hội tại địa bàn
2.5. Hiện trạng nơi thực hiện dự án đầu tư
CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
3.1. Thị trường sản phẩm của dự án
3.2. Nguồn cung

3.3. Đánh giá tiềm năng thị trường và khả năng cạnh tranh của sản phẩm dự án
CHƯƠNG 4: PHẠM VI VÀ GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG
4.1. Phạm vi hoạt động
           - Quy mô, diện tích của dự án và mô hình hoạt động (sản xuất, thương mại...)
4.2. Sản phẩm
           - Liệt kê các sản phẩm của dự án
4.3. Giải pháp
          - Liệt kê các giải pháp thực hiện để đưa dự án vào hoạt động (thuê đất, san lấp mặt bằng, đầu tư vào các trang thiết bị...)
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG
5.1. Đánh giá tác động môi trường
5.2. Giải pháp giảm thiểu tác động của dự án tới môi trường
CHƯƠNG 6: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

6.1. Nội dung tổng mức đầu tư
          - 
Đầu tư vào tài sản cố định
          - Đầu tư vào tài sản lưu động

6.2. Kết quả tổng mức đầu tư
CHƯƠNG 7: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
1. Nguồn vốn đầu tư của dự án
1.1. Cấu trúc nguồn vốn
         - Tỷ trọng từng nguồn vốn trong tổng nguồn vốn
         - Tỷ trọng đầu tư vào TSCĐ, TSLĐ
         - Chi tiết đầu tư vào từng nguồn vốn
1.2. Kế hoạch tài chính của dự án
2. Phương án hoàn trả vốn vay
        - Trả gốc hàng kỳ
        - Trả lãi hàng kỳ
CHƯƠNG 8: HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN
1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán
        - Thời gian hoạt động của dự án
        - Doanh thu hàng năm
        - Các loại chi phí hoạt động hàng năm...
        - Phương pháp khấu hao
        - Lãi suất (chi phí vốn CSH, chi phí vốn vay, lãi suất chiết khấu)
        - % thuế thu nhập
        - Phương pháp đánh giá hiệu quả dự án
2. Tính toán chi phí dự án
3. Tính toán doanh thu dự án
4. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội
4.1. Hiệu quả kinh tế
4.2. Hiệu quả xã hội
CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
2.1. Đối với cơ quan nhà nước
2.2. Đối với các doanh nghiệp, khách hàng
2.3. Đối với các chuyên gia
       
       
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC

Website free tài liệu, đề thi và giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về kinh tế thị...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết