Các công cụ của chính sách tiền tệ

Đăng lúc: Thứ ba - 18/07/2023 09:55
 
Một số công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương để giải quyết lạm phát là gì? Làm thế nào để những công cụ này ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta? Tầm quan trọng của các công cụ chính sách tiền tệ trong một nền kinh tế là gì và điều gì sẽ xảy ra nếu ngân hàng trung ương làm sai? Bạn sẽ có thể trả lời tất cả những câu hỏi này sau khi đọc phần giải thích của chúng tôi về công cụ chính sách tiền tệ! Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào!
 
Ý nghĩa Công cụ chính sách tiền tệ

Các nhà kinh tế có ý nghĩa gì khi họ sử dụng thuật ngữ - các công cụ chính sách tiền tệ? Công cụ chính sách tiền tệ là công cụ mà ngân hàng trung ương sử dụng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiểm soát cung tiền và tổng cầu trong nền kinh tế. Tại sao lại phải làm vậy?
 
Các nền kinh tế trên thế giới có xu hướng trải qua các giai đoạn đặc trưng bởi sự bất ổn về tốc độ tăng trưởng và mức giá. Có những giai đoạn được đặc trưng bởi sự gia tăng đáng kể về mức giá, chẳng hạn như giai đoạn mà nhiều quốc gia trên thế giới đang trải qua hiện nay hoặc những giai đoạn mà tổng cầu giảm, cản trở tăng trưởng kinh tế, tạo ra ít sản lượng hơn ở một quốc gia và gia tăng tỷ lệ thất nghiệp.
 
Để đối phó với những biến động như vậy trong nền kinh tế, các quốc gia đều có ngân hàng trung ương. Các thể chế này đảm bảo rằng nền kinh tế sẽ quay trở lại quỹ đạo khi có sự hỗn loạn trên thị trường. Ngân hàng trung ương khi đó sử dụng các công cụ cụ thể nhằm mục đích nhắm vào các cú sốc kinh tế đang gây ra sự tàn phá trong nền kinh tế. Những công cụ này được gọi là công cụ chính sách tiền tệ.
 
Công cụ chính sách tiền tệ là công cụ mà Ngân hàng trung ương sử dụng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế đồng thời kiểm soát cung tiền và tổng cầu trong nền kinh tế.
 
Các công cụ chính sách tiền tệ cho phép Ngân hàng trung ương thực hiện kiểm soát tổng cung tiền bằng cách tác động đến lượng tiền sẵn có cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và ngân hàng. Do đó, Ngân hàng trung ương có tác động đáng kể đến lượng cung tiền thông qua việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ.
 
Một trong những công cụ chính là nghiệp vụ thị trường mở liên quan đến việc mua chứng khoán từ thị trường mở. Khi Ngân hàng trung ương muốn nới lỏng chính sách tiền tệ, họ sẽ mua chứng khoán từ ngân hàng thương mại trên thị trường mở, do đó tiền sẽ được bơm thêm vào nền kinh tế. Mặt khác, khi muốn thắt chặt chính sách tiền tệ, Ngân hàng trung ương bán chứng khoán ra thị trường, điều này sẽ làm giảm cung tiền, do tiền đang chảy từ tay các ngân hàng thương mại và nhà đầu tư sang Ngân hàng trung ương.
 
Mục tiêu chính của các công cụ chính sách tiền tệ là giữ cho nền kinh tế phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng không quá cao hoặc quá thấp. Các công cụ của chính sách tiền tệ giúp đạt được mục tiêu là ổn định giá trị đồng tiền, bao gồm ổn định giá cả và tỷ giá.
 
Các loại công cụ chính sách tiền tệ
 
Có ba loại công cụ chính sách tiền tệ chính bao gồm: Nghiệp vụ thị trường mở, tỷ lệ dự trữ bắt buộc và lãi suất chiết khấu
 
Nghiệp vụ thị trường mở
 
Khi Ngân hàng trung ương mua hoặc bán trái phiếu chính phủ và các chứng khoán khác, nó được cho là đang tiến hành nghiệp vụ thị trường mở.
 
Để tăng lượng tiền sẵn có, Ngân hàng trung ương sẽ thực hiện mua chứng khoán trên thị trường mở (nơi mà ngân hàng trung ương mua hoặc bán chứng khoán với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng). Số tiền mà Ngân hàng trung ương trả cho việc mua chứng khoán sẽ bổ sung lượng tiền trong nền kinh tế. Một số lượng tiền bổ sung này được lưu trữ dưới dạng tiền mặt, trong khi một số khác được đưa vào tài khoản ngân hàng.
 
Mỗi đồng tiền bổ sung được giữ dưới dạng tiền tệ sẽ dẫn đến sự gia tăng một đối một trong cung tiền. Tuy nhiên, một đồng tiền gửi vào ngân hàng sẽ làm tăng cung tiền nhiều hơn một đồng tiền vì nó làm tăng dự trữ của các ngân hàng, do đó làm tăng lượng tiền mà hệ thống ngân hàng có thể tạo ra thông qua quá trình tạo tiền của ngân hàng trung ương giúp tạo ra nhiều tiền hơn cho toàn bộ nền kinh tế.
 
Khi muốn thu hẹp cung tiền, ngân hàng trung ương sẽ làm hành động ngược lại là bán chứng khoán trên thị trường. Kết quả của việc mua chứng khoán trên thị trường mở, các ngân hàng thương mại mua sẽ gia tăng thêm số lượng chứng khoán nắm giữ, đổi lại họ phải trả tiền cho ngân hàng trung ương làm giảm lượng tiền dự trữ, góp phần làm giảm lượng tiền trong lưu thông. Hơn nữa, khi người tiêu dùng rút tiền từ tài khoản ngân hàng của họ để mua các trái phiếu này từ ngân hàng trung ương, các ngân hàng sẽ thấy mình có ít tiền mặt hơn. Kết quả là, các ngân hàng hạn chế số lượng tiền mà họ cho vay, tiền tín dụng được tạo ra ít hơn trước, khiến quá trình tạo tiền bị đảo ngược.
 
Ngân hàng trung ương có thể sử dụng nghiệp vụ thị trường mở để thay đổi nguồn cung tiền theo một lượng nhỏ hoặc lớn vào bất kỳ ngày nào mà không yêu cầu thay đổi đáng kể luật pháp hoặc quy tắc ngân hàng. Do đó, nghiệp vụ thị trường mở là công cụ chính sách tiền tệ mà ngân hàng trung ương sử dụng thường xuyên nhất. Hoạt động thị trường mở có tác động lớn hơn đến cung tiền hơn là cơ số tiền do số nhân tiền.
 
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
 
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là một trong những công cụ chính sách tiền tệ được ngân hàng trung ương sử dụng. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đề cập đến số tiền mà các ngân hàng phải giữ trong tiền gửi của họ.
 
Lượng tiền mà hệ thống ngân hàng có thể tạo ra với mỗi đồng tiền dự trữ bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng lên ngụ ý rằng các ngân hàng sẽ được yêu cầu giữ lại nhiều dự trữ hơn và sẽ có thể cho vay ít hơn trên mỗi đồng tiền được gửi. Điều này sau đó làm giảm cung tiền trong nền kinh tế vì các ngân hàng không có khả năng cho vay nhiều tiền như trước. Mặt khác, việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ làm giảm dự trữ bắt buộc, tăng số nhân tiền và tăng cung tiền.
 
Những thay đổi về tỷ lệ dự trữ bắt buộc chỉ được ngân hàng trung ương sử dụng trong những trường hợp đặc biệt vì chúng làm gián đoạn hoạt động của ngành ngân hàng. Khi Ngân hàng trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, một số ngân hàng có thể thấy mình thiếu dự trữ, mặc dù tiền gửi của họ không thay đổi. Do đó, họ phải hạn chế cho vay cho đến khi họ tăng mức dự trữ lên mức yêu cầu tối thiểu mới.
 
Khi các ngân hàng thiếu dự trữ, họ tìm đến thị trường liên ngân hàng, đây là thị trường tài chính cho phép các ngân hàng thiếu dự trữ vay từ các ngân hàng khác. Thông thường, điều này được thực hiện trong thời gian ngắn. Mặc dù thị trường này được xác định bởi cung và cầu, nhưng ngân hàng trung ương có ảnh hưởng đáng kể. Trạng thái cân bằng trong thị trường liên ngân hàng hình thành lãi suất liên ngân hàng, là tỷ lệ mà các ngân hàng vay lẫn nhau trên thị trường liên ngân hàng.
 
Lãi suất chiết khấu
 
Lãi suất chiết khấu là một công cụ chính sách tiền tệ quan trọng khác. Thông qua việc cho các ngân hàng vay vốn, ngân hàng trung ương cũng có thể tăng cường cung tiền trong nền kinh tế. Lãi suất cho các khoản vay của ngân hàng trung ương đối với các ngân hàng được gọi là lãi suất chiết khấu.
 
Để đáp ứng các yêu cầu quy định, đáp ứng việc rút tiền của người gửi tiền, tạo các khoản vay mới hoặc cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào khác, các ngân hàng vay từ ngân hàng trung ương khi họ tin rằng họ không có đủ dự trữ trong tay để đáp ứng các yêu cầu đó. Có nhiều cách các ngân hàng thương mại có thể vay tiền từ ngân hàng trung ương.
 
Theo truyền thống, các tổ chức ngân hàng vay tiền từ ngân hàng trung ương và trả lãi suất cho khoản vay của họ, được gọi là lãi suất chiết khấu. Do ngân hàng trung ương cho ngân hàng thương mại vay, hệ thống ngân hàng sẽ có nhiều dự trữ hơn so với nếu không có, và những khoản dự trữ gia tăng này cho phép hệ thống ngân hàng tạo ra nhiều tiền hơn.
 
Lãi suất chiết khấu do ngân hàng trung ương kiểm soát được điều chỉnh để tác động đến cung tiền. Việc tăng tỷ lệ chiết khấu khiến các ngân hàng ít có khả năng vay dự trữ từ ngân hàng trung ương. Kết quả là, việc tăng lãi suất chiết khấu sẽ làm giảm số lượng dự trữ trong hệ thống ngân hàng, do đó làm giảm lượng tiền sẵn sàng cho lưu thông. Mặt khác, tỷ lệ chiết khấu thấp hơn khuyến khích các ngân hàng vay từ ngân hàng trung ương, do đó làm tăng số lượng dự trữ và cung tiền.
 
Ví dụ, trong thời kỳ thị trường chứng khoán sụp đổ hoặc có những thông tin bất lợi tới một ngân hàng nào đó dẫn đến các ngân hàng gặp các vấn đề về tài chính. Khi đó, ngân hàng trung ương có thể hạ thấp lãi suất chiết khấu cho các tổ chức đang gặp khó khăn về tài chính và cam kết hoạt động như một nguồn thanh khoản để tránh những sự kiện trên có tác động kinh tế lớn hơn hoặc ngăn nền kinh tế sụp đổ.
 
Hoặc trong thời điểm các nền kinh tế bị khủng hoảng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19, các ngân hàng trung ương của các quốc gia đã thực hiện chính sách nới lỏng định lượng, mua một lượng lớn chứng khoán, giúp bơm một lượng tiền đáng kể vào nền kinh tế.
 
Tầm quan trọng của các công cụ chính sách tiền tệ
 
Tầm quan trọng của các công cụ chính sách tiền tệ xuất phát từ việc nó có tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sử dụng hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ sẽ giúp giải quyết lạm phát, giảm tỷ lệ thất nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nếu ngân hàng trung ương liều lĩnh chọn giảm lãi suất chiết khấu và bơm tiền vào thị trường, thì giá của mọi thứ theo đúng nghĩa đen sẽ tăng vọt. Điều này có nghĩa là sức mua của bạn sẽ giảm.
 
Các công cụ của chính sách tiền tệ có ảnh hưởng đáng kể đến đường tổng cầu. Nguyên nhân là do chính sách tiền tệ tác động trực tiếp đến lãi suất trong nền kinh tế, từ đó tác động đến tiêu dùng và chi đầu tư trong nền kinh tế.
 
Các công cụ chính sách tiền tệ có thể ảnh hưởng đến tổng cầu trong một nền kinh tế. Đường tổng cầu có thể dịch chuyển sang phải gây ra lỗ hổng lạm phát trong nền kinh tế có giá cả cao hơn và sản lượng được sản xuất nhiều hơn. Mặt khác, đường tổng cầu có thể dịch chuyển sang trái do các công cụ chính sách tiền tệ, dẫn đến lỗ hổng suy thoái liên quan đến giá thấp hơn và sản lượng thấp hơn.
 
Hãy nghĩ về thời điểm Covid-19 xảy ra và mọi người đều bị phong tỏa. Nhiều người mất việc làm, các doanh nghiệp sụp đổ khi tổng cầu giảm. Việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ đã giúp đưa nền kinh tế các quốc gia trở lại bình thường.
 
Sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ
 
Mục đích sử dụng chính của các công cụ chính sách tiền tệ là thúc đẩy ổn định giá cả, tăng trưởng kinh tế và ổn định lãi suất dài hạn. ngân hàng trung ương liên tục sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ để giải quyết những phát triển kinh tế quan trọng có thể cản trở tăng trưởng và ổn định kinh tế.
 
Khi giá thực sự cao và người tiêu dùng mất đi một phần đáng kể sức mua, ngân hàng trung ương có thể cân nhắc sử dụng một trong những công cụ tiền tệ của mình để hạ tổng cầu xuống. Chẳng hạn, ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất chiết khấu, khiến các ngân hàng vay từ ngân hàng trung ương trở nên đắt đỏ hơn, khiến các khoản vay trở nên đắt đỏ hơn. Điều này sẽ gây ra sự sụt giảm trong chi tiêu của người tiêu dùng và đầu tư, điều này sẽ làm giảm tổng cầu và do đó làm giảm giá cả trong nền kinh tế.
 
Tựu chung lại, chúng ta có thể đưa ra những tóm lược sau:
 
Công cụ chính sách tiền tệ là công cụ mà ngân hàng trung ương sử dụng để đảm bảo tăng trưởng kinh tế đồng thời kiểm soát cung tiền và tổng cầu trong nền kinh tế.
 
Tầm quan trọng của các công cụ chính sách tiền tệ xuất phát từ việc nó có tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sử dụng hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ sẽ giúp giải quyết lạm phát, giảm tỷ lệ thất nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 
Ví dụ, trong sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào ngày 19 tháng 10 năm 1987, một số công ty môi giới ở Phố Wall thấy mình cần vốn trong giây lát để hỗ trợ khối lượng giao dịch chứng khoán khổng lồ đang diễn ra vào thời điểm đó. Fed (cục dự trữ liên bang Mỹ) hạ lãi suất chiết khấu và cam kết đóng vai trò nguồn thanh khoản ngăn nền kinh tế sụp đổ.
 
Mục đích sử dụng chính của các công cụ chính sách tiền tệ là thúc đẩy ổn định giá cả, tăng trưởng kinh tế và ổn định lãi suất dài hạn.
 
Có ba loại công cụ chính của chính sách tiền tệ bao gồm hoạt động thị trường mở, yêu cầu dự trữ và lãi suất chiết khấu

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC

Website free tài liệu, đề thi và giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về kinh tế thị...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết