DANH SÁCH SINH VIÊN LIÊN CHI QT,NH&KT THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CỦA LIÊN CHI, ĐOÀN TRƯỜNG NĂM 2023

Đăng lúc: Thứ hai - 24/04/2023 11:56
ĐOÀN TRƯỜNG ĐHCN VIỆT HUNG    
LIÊN CHI ĐOÀN QT,NH&KT    
       
DANH SÁCH SINH VIÊN LIÊN CHI QT,NH&KT TÍCH CỰC THAM GIA
HOẠT ĐỘNG, CHƯƠNG TRÌNH CỦA LIÊN CHI, ĐOÀN TRƯỜNG NĂM 2023
1 - Cuộc thi rung chuông vàng  
Stt Họ và tên Lớp học Ghi chú
1 Nguyễn Mạnh Hải  K4618-QTKD  
2 Nguyễn Kiều Yên  K4318 TCKT  
3 Vương Thị Hiệp K4318 TCKT  
4 Tống Thành Đạt K4618 TCNH  
5 Tống Khánh Linh  K4418 QTKD  
6 Nguyễn Thị Phương Trang K4628_QTKD  
7 Nguyễn Thị Lan Anh K4528-QTKD  
8 Lê Tuyết Nga  K4618 TCNH  
9 Nguyễn Nguyệt Anh K4618 TCNH  
10 Nguyễn Thị Hương Ly  K4518-TCNH  
11 Lương Thảo Ngân K4618 TCNH  
12 Tạ Bích Loan K4618 TCNH  
13 Đinh Thị Trà My K4518-TCNH  
14 Lê Thành Long K4599-QTKD2  
15 Bùi Thị Quynh K4528 QTKD  
16 Phạm Thị Hạnh  K4528-QTKD  
17 Vũ Văn Hùng K4528-QTKD  
18 Nguyễn Thế Long K4528-QTKD  
19 Bùi Chung Sinh  K4528-QTKD  
20 Trần Huy Huấn  K4528-QTKD  
21 Phạm Vũ Hoàng Anh  K4318 TCKT  
22 Nguyễn Thị Thu Hằng K4318 TCKT  
23 Nguyễn Thanh Hải K4618-QTKD  
24 Trần Thị Mai Anh K4418-TCNH  
25 Nông Thị Thuỳ Dương K4618 QTKD  
26 Trần Thị Châm  K4628-QTKD  
27 Nguyễn Tùng Bách  K4599-TCNH  
28 Vũ Đức Huy K4599-TCNH  
29 Nguyễn Thị Hương Quỳnh  K4599QTKD2  
30 Đặng Thuỳ Anh K4518-QTKD  
31 Đoàn Thị Ngọc Ánh  K4618-TCNH  
32 Lê Thị Ngọc Ánh K4618-TCNH  
33 Vũ Thị Trang  K4618 KT  
34 Vũ Diễm Quỳnh K4518 TCNH  
35 Đỗ Thị Ngọc Lan K4518 TCNH  
36 Trần Thị Thắm K4628 TCNH  
37 Bùi Minh Quyên K4618 KT  
38 Nguyễn Thị Ngọc Lan K4518 QTKD  
39 Trần Văn Cảnh K4518 QTKD  
40 Bùi Thị Thúy Hằng K4418-TCNH  
41 Lương Thanh Thu K4618 KT  
42 Trần Thị Phương Thanh K4418 QTKD  
43 Lưu Thị Thanh Xuân K4618 KT  
44 Nguyễn Ngọc Huyền  K4618 KT  
45 Hoàng Thị Diễm Hằng  K4418-KT02  
46 Lò Thị Nhơ  K4418-KT02  
47 Nguyễn Thị Lan Hương  K4418-KT02  
48 Nguyễn Ánh Như K4418-KT02  
49 Chu Thị Thu Phương K4418-KT02  
50 Lê Thị Thu Huyền K4418-KT02  
51 Hoàng Thị Châm K4418-KT02  
52 Phạm Hải Hằng  K4418 QTKD  
53 Đỗ Thị Lan Hương  K4418 QTKD  
54 Lê Văn Quang K4418 QTKD  
55 Phùng Thị Thanh Chúc K4518 KT  
56 Trần Phương Thảo K4618 KT  
57 Phạm Thị Chiên  K4418 QTKD   
58 Hầu Phương Mai K4518-QTKD  
59 Nguyễn Thị Lan Hương  K4518-QTKD  
60 Hoàng Thị Thảo K4428 QTKD Giải nhất
61 Hoàng Thị Chung  K4318 QTKD   
62 Nguyễn Lan Phương K4428 QTKD  
63 Nguyễn Hoài Châu Anh  K4618-QTKD  
64 Đỗ Thị Anh Thư K4418-TCNH  
65 Nguyễn Thanh Nhã K4618-KT  
66 Hà Văn Linh K4318 QTKD  
67 Nguyễn Quế Chi K4648 TCNH  
68 Phạm Khánh Ly K4648 QTKD  
69 Vũ Đức Anh K4618 TCNH  
70 Đỗ Minh Châu K4618 TCNH  
71 Đỗ Xuân Mai K4618 TCNH  
       
2 - Cuộc thi Tết Việt - Tết Viu  
       
Stt Họ và tên Lớp học Ghi chú
1 Trần Thị Mai Anh K4418 TCNH Giải A
2 Khúc Văn Hòa K4518 TCNH Giải B
3 Nguyễn Mạnh Hải K4618 QTKD  
4 Vũ Diễm Quỳnh K4518 TCNH  
5 Nguyễn Thảo Linh K4648 TCNH Giải B
6 Lò Văn Thành K4318 QTKD Giải B
7 Phùng Bảo Ngọc K4318 QTKD Giải B
       
3 - Cuộc thi Chrismast Writing contest  
       
Stt Họ và tên Lớp học Ghi chú
1 Khúc Văn Hòa K4518 TCNH Giải ba
2 Nguyễn Mạnh Hải K4618 QTKD  
3 Nguyễn Thị Lương K4699 TCNH  
4 Vũ Thị Tâm K4699 TCNH  
5 Vũ Đức Huy K4599 TCNH  
6 Nguyễn Nhật Huy K4699 TCNH  
7 Lê Thành Long K4599 QTKD2  
8 Đặng Thùy Anh K4518 QTKD Giải nhì
9 Bùi Diệu Thúy K4618 QTKD Giải ba
10 Tạ Bích Loan K4618 TCNH Giải nhất
11 Nguyễn Minh Hương K4699 Kinh tế  
       
4 - Văn nghệ 26/3  
Stt Họ và tên Lớp học Ghi chú
1 Vũ Diễm Quỳnh K4518 TCNH Đội trưởng
2 Đỗ Thị Anh Thư K4618 TCNH  
3 Đỗ Thị Ngọc Lan K4518 TCNH  
4 Tống Thành Đạt K4618 TCNH  
5 Vũ Đức Anh K4618 TCNH  
6 Phạm Thanh Trúc K4418 QTKD  
7 Lương Thảo Ngân K4618 TCNH  
8 Lê Tuyết Nga K4618 TCNH  
9 Nguyễn Thành Luân K4618 Kinh tế  
10 Trương Văn Tín K4618 TCNH  
11 Phạm Mai Lan K4418 QTKD  
12 Nguyễn Anh Minh K4618 TCNH  
13 Vũ Thị Trang K4618 Kinh tế  
14 Bùi Kim Cương K4618 TCNH  
15 Đặng Thị Minh K4318 QTKD  
16 Nguyễn Hoài Châu Anh K4618 QTKD  
17 Bùi Thị Thắm K4518 QTKD  
18 Nguyễn Phương Thảo K4618 TCNH  
19 Nguyễn Thị Hằng K4318 TCKT  
20 Lương Thanh Thu K4618 Kinh tế  
21 Lương Tuấn Thành K4618 Kinh tế  
22 Nguyễn Thị Ngân K4618 QTKD  
23 Dương Thị Chang K4418 Kinh tế  
24 Lù Kiều Loan K4418 TCNH  
25 Trần Thị Ánh Ngọc K4618 QTKD  
26 Hoàng Thị Duyên K4618 QTKD  
27 Đỗ Minh Châu K4618 TCNH  
       
5 - Cuộc thi sáng tạo Background  
Stt Họ và tên Lớp học Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Thủy K4518 TCNH  
2 Khúc Văn Hòa K4518 TCNH  
3 Đặng Thùy Anh K4518 QTKD  
4 Nguyễn Quang Anh K4518 Kinh tế  
       
6 - Hoạt động xung kích, tình nguyện, hỗ trợ đón học sinh THPT đến cs Thạch Thất...  
Stt Họ và tên Lớp học Ghi chú
1 Đặng Hữu Vượng K4318 TCKT Đội trưởng - Đội xung kích
2 Đặng Thị Minh K4318 QTKD Đội sv tình nguyện
3 Vũ Đức Anh K4618 TCNH  
4 Đỗ Thị Anh Thư K4618 TCNH  
5 Vũ Diễm Quỳnh K4518 TCNH  
6 Bùi Thị Thúy Hằng K4418 TCNH  
7 Trương Văn Tín K4618 TCNH  
8 Nguyễn Châu Giang K4618 TCNH Đội sv tình nguyện
9 Phạm Thị Chiên K4418 QTKD  
10 Phạm Mai Lan K4418 QTKD  
11 Nguyễn Thành Luân K4618 Kinh tế  
12 Phạm Thanh Trúc K4418 QTKD  
13 Tống Thành Đạt K4618 TCNH  
14 Lương Thảo Ngân K4618 TCNH  
15 Đặng Quý Phi K4618 QTKD  
16 Vũ Đức Huy K4599 TCNH  
17 Nguyễn Tùng Bách K4599 TCNH  
18 Nguyễn Tiến Đức K4518 QTKD  
19 Nguyễn Hoài Châu Anh K4618 QTKD  
20 Vũ Thị Trang K4618 Kinh tế  
21 Đặng Hoài Linh K4518 QTKD  
22 Đỗ Xuân Mai K4618 TCNH  
23 Khúc Văn Hòa K4518 TCNH Đội phó Xung kích
24 Nguyễn Thị Hằng K4318 TCKT Phó ban truyền thông - đội sv tình nguyện
25 Bùi Văn Tôn K4418 QTKD Đội trưởng - đội sv tình nguyện
26 Đặng Văn Kỷ K4318 QTKD Đội sv tình nguyện
27 Nguyễn Thị Ngọc Lan K4518 QTKD Đội sv tình nguyện
28 Bùi Thị Thắm K4518 QTKD Đội sv tình nguyện
29 Nguyễn Phương Thảo K4618 TCNH Đội sv tình nguyện
30 Trần Thị Mai Anh K4418 TCNH Đội sv tình nguyện
31 Lù Kiều Loan K4418 TCNH CLB nhảy CCI
32 Nguyễn Phương Nguyên K4628 TCNH Đội sv tình nguyện
33 Nùng Văn Thăng K4628 TCNH Đội sv tình nguyện
34 Dương Thị Chang K4418 Kinh tế Đội sv tình nguyện
35 Nguyễn Thị Thu Thủy K4318 TCKT Đội sv tình nguyện
36 Lương Tuấn Thành K4618 Kinh tế Đội sv tình nguyện
37 Nguyễn Thị Ngân K4618 QTKD Đội sv tình nguyện
38 Hoàng Thị Duyên K4618 QTKD Đội sv tình nguyện
39 Lê Thị Ngọc Ánh K4618 TCNH Đội sv tình nguyện
40 Đỗ Minh Châu K4618 TCNH Đội sv tình nguyện
41 Trần Thị Ánh Ngọc K4618 QTKD Đội sv tình nguyện

7 - Thành viên BCH Liên chi tích cực  
Stt Họ và tên Lớp học Ghi chú
1 Khúc Văn Hòa K4518 TCNH Phó bí thư liên chi
2 Lò Văn Thành K4318 QTKD  
3 Vũ Diễm Quỳnh K4518 TCNH  
4 Nguyễn Thị Hằng K4318 TCKT  
       
8 - Giải bóng đá nữ 08/03    
       
Stt Họ và tên Lớp học Ghi chú
1 Nguyễn Thị Kim Ly K4318 QTKD Đội trưởng
2 Đặng Thị Minh K4318 QTKD Đội phó
3 Hoàng Thị Thu Hoài K4318 QTKD  
4 Nguyễn Thị Hồng Nhung K4318 QTKD  
5 Nguyễn Thị Thúy Liễu K4318 QTKD  
6 Nguyễn Thanh Xuân K4318 Kinh tế Đội phó
7 Tần Thị Linh K4318 Kinh tế  
8 Vũ Diễm Quỳnh K4518 TCNH  
9 Lưu Thị Hạ K4618 QTKD  
10 Trần Thị Ánh Ngọc K4618 QTKD  
11 Hoàng Thị Duyên K4618 QTKD  
12 Nguyễn Thị Ngân K4618 QTKD  
13 Nguyễn Thị Thúy   K4618 QTKD  
14 Nguyễn Phương Thảo K4618 TCNH  
15 Nguyễn Châu Giang K4618 TCNH  
16 Trần Thị Mai Anh K4418 TCNH  

9 - Viết bài về hoạt động của khoa, liên chi  
       
Stt Họ và tên Lớp học Ghi chú
1 Khúc Văn Hòa K4518 TCNH https://www.htnc.vn/index.php/vi/news/NEWS-FEATURE/Bai-phat-bieu-cua-sinh-vien-Khuc-Van-Hoa-tai-le-tuyen-duong-sinh-vien-tieu-bieu-1254/
2 Tạ Bích Loan K4618 TCNH https://www.htnc.vn/index.php/vi/news/NEWS-FEATURE/Cam-nhan-ve-hoc-phan-thuc-te-cua-tan-sinh-vien-nganh-tai-chinh-ngan-hang-DHCN-Viet-Hung-1259/
3 Nguyễn Thị Lương K4699 TCNH https://www.htnc.vn/index.php/vi/news/View/Khong-co-uoc-mo-moi-con-nguoi-mai-chi-la-nhung-ke-lang-thang-khong-muc-dich-1262/

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết