PHIẾU KHẢO SÁT VỀ QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO ĐHCN VIỆT - HUNG

Đăng lúc: Thứ ba - 31/05/2016 09:37
PHIẾU KHẢO SÁT VỀ QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
CỦA TRƯỜNG ĐHCN VIỆT – HUNG
(dành cho sinh viên năm cuối)
 
        Việc khảo sát ý kiến đóng góp của sinh viên cuối khóa, giúp nhà trường đánh giá công tác đào tạo trên cơ sở  đó để cải tiến, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội trong những năm tới, nhà trường đề nghị các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp vui lòng điền vào phiếu khảo sát dưới đây:
I. Chương trình đào tạo.
1. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng và phù hợp với yêu cầu xã hội.
  Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
2. Cấu trúc chương trình đào tạo mềm dẻo, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên.
  Rất đồng ý            Đồng ý           Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
3. Nội dung chương trình đào tạo có khối lượng vừa phải.
  Rất đồng ý            Đồng ý           Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
4. Chương trình đào tạo có tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành hợp lý.
  Rất đồng ý            Đồng ý           Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
5. Sinh viên có đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo.
  Rất đồng ý            Đồng ý           Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
6. Kiến thức học được ở trường giúp bạn dễ dàng phát triển nghề nghiệp khi thực tập thực tế.
  Rất đồng ý            Đồng ý           Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
7. Để đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn hiện nay thì nội dung chương trình đào tạo của ngành mà bạn đang học cần được cải tiến ở các phần nào sau đây
 Thực hành, thí nghiệm         Các môn cơ sở ngành    Các môn chuyên ngành
  Các môn cơ bản                  Tham quan thực tế        Tiểu luận, đồ án   
II. Đội ngũ giảng viên và hoạt động trong giảng dạy.
1. Giảng viên có kiến thức chuyên môn cao.
 Tất cả GV            Đa số GV         Số ít GV                Không GV nào
2. Giảng viên có phương pháp sự phạm tốt và đạt hiệu quả cao.
 Tất cả  GV           Đa số GV         Số ít GV                Không GV nào
3. Giảng viên nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ sinh viên.
 Tất cả  GV           Đa số GV         Số ít GV                Không GV nào
4. Giảng viên đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng dạy.
 Tất cả  GV           Đa số GV         Số ít GV                Không GV nào
5. Giảng viên luôn lắng nghe quan điểm của SV và sẵn sàng chia sẻ quan điểm của mình.
 Tất cả  GV           Đa số GV         Số ít GV                Không GV nào
6. Quá trình giảng dạy giảng viên luôn liên hệ giữa các vấn đề trong lý thuyết và thực tiễn
 Tất cả  GV            Đa số GV         Số ít GV               Không GV nào
7. Hoạt động giảng dạy của khóa học gắn liền với định hướng nghề nghiệp.
  Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý     Hoàn toàn không đồng ý
III. Tổ chức đào tạo và đánh giá sinh viên
1. Kế hoạch học tập được thông báo kịp thời cho sinh viên
          Rất kịp thời           Kịp thời      Không kịp thời       Hoàn toàn không kịp thời
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên lựa chọn môn học, lịch học
          Rất đồng ý            Đồng ý       Không đồng ý         Hoàn toàn không đồng ý
3. Lớp học có sĩ số hợp lý thuận lợi cho sinh viên học tập.
          Rất đồng ý            Đồng ý         Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
4. Sinh viên được thông báo đầy đủ về tiêu chí đánh giá kết quả học tập
         Rất đầy đủ                Tương đối đầy đủ          Không đầy đủ
5. Các hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu chương trình.
          Phù hợp                     Tương đối phù hợp        Không phù hợp
6. Các kỳ thi, kiểm tra đánh giá đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan.
           Rất đồng ý            Đồng ý           Không đồng ý       Hoàn toàn không đồng ý
7. Kết quả kiểm tra đánh giá được công bố kịp thời cho sinh viên.
            Kịp thời         Tương đối kịp thời        Chậm      Không kịp thời
IV. Tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ học tập.
1. Thư viện có đủ tài liệu tham khảo cho các môn học.
        Rất đầy đủ            Tương đối đầy đủ          Rất ít           Không có
2. Phòng học đủ ánh sáng, quạt mát, phù hợp với sĩ số sinh viên.
        Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
3. Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
        Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
4. Nhà trường có đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập.
        Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
V. Quản lý, tư vấn, hỗ trHSSV.
1. Công tác tổ chức đào tạo của Nhà trường tạo thuận lợi cho sinh viên.
        Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
2. Cố vấn học tập luôn hỗ trợ, tư vấn, quan tâm trong quá trình học tập.
        Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
3. Cán bộ nhân viên văn phòng có thái độ hòa nhã, lắng nghe và giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng của HSSV.
       Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
4. Các quy định về chế độ, chính sách đối với HSSV được nhà trường quan tâm giải quyết kịp thời.
       Kịp thời                 Tương đối kịp thời    Chậm        không kịp thời
5.Đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên.
        Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
6.Đáp ứng nhu cầu nội trú của học sinh sinh viên.
        Rất tốt            Tốt          Tương đối tốt        Không tốt
7. Các hoạt động của Đoàn TNCSHCM thiết thực, có tác dụng tốt đối với HSSV.
       Rất tốt            Tốt          Tương đối tốt        Không tốt
8. Nhà trường chăm lo sức khỏe của sinh viên.
       Rất tốt            Tốt          Tương đối tốt        Không tốt
VI. Cảm nhận về kết quả đạt được từ khóa học.
1. Khóa học đáp ứng được các mục tiêu đào tạo.
       Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
2. Khóa học cung cấp cho sinh viên đủ những kiến thức cần thiết và được cập nhật.
       Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
3. Khóa học nâng cao được kỹ năng tư duy, sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu
      Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
4. Khóa học nâng cao được kỹ năng giao tiếp.
       Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
5. Khóa học nâng cao được kỹ năng làm việc nhóm.
       Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
6. Khóa học nâng cao được khả năng sử dụng ngoại ngữ
       Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
7. Khóa học giúp sinh viên phát triển đạo đức, nhân cách, lối sống…
       Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
8. Tự tin về triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
       Rất đồng ý            Đồng ý            Không đồng ý      Hoàn toàn không đồng ý
9. Hài lòng chất lượng đào tạo của toàn khóa học.
       Rất hài lòng          Hài lòng         Không hài lòng       Hoàn toàn không hài lòng
VII. Các ý kiến khác: ………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….......
Họ và tên SV :……………………………………………...........................................
Lớp :………………… Ngành học:.................................Khóa học:........................
 
 
                                   Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các bạn !
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết