KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KỲ 3 NĂM 2022 - 2023

Đăng lúc: Chủ nhật - 09/04/2023 22:30
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KỲ 3 NĂM 2022 - 2023
GV: NGUYỄN MẠNH HÀ

TT Ngày
thực hiện
S.Số Thứ Tiết LT TH Phòng
Học
Nội dung thực hiện
Từ Đến
I Tài chính tiền tệ - Lớp 4699 TNH+QKD - Mã HP: 010108204803 - Số tín chỉ: 03
1 14/4 65 6 9 11 x   601LVL Đại cương cơ bản về tiền tệ
- Khái niệm và bản chất của tiền
- Sự phát triển của các hình thái tiền tệ
- Chức năng của tiền
- Khối tiền tệ và chế độ tiền tệ
2 21/4 65 6 9 11 x   601LVL Những vấn đề cơ bản về tài chính
- Tiền đề ra đời, phát triển của tài chính
- Khái niệm và bản chất của tài chính
- Chức năng của tài chính
- Hệ thống tài chính
- Câu hỏi cuối chương
3 28/4 65 6 9 11 x   601LVL Khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước
Vai trò của ngân sách nhà nước
Hoạt động thu NSNN
4 5/5 65 6 9 11 x   601LVL Hoạt động chi NSNN
Chu trình NSNN
Câu hỏi cuối chương
5 12/5 65 6 9 11 x   601LVL Khái niệm doanh nghiệp, TCDN
Vai trò TCDN
Nguồn vốn trong doanh nghiệp
Câu hỏi cuối chương
6 19/5 65 6 9 11 x   601LVL Những vấn đề cơ bản về thị trường tài chính
- Khái niệm
- Cơ sở hình thành
- Chức năng của thị trường tài chính
- Vai trò của thị trường tài chính
- Chủ thể của thị trường tài chính
- Cấu trúc của thị trường tài chính
7 26/5 65 6 9 11 x   601LVL Tổ chức tài chính trung gian
- Các loại hình tổ chức tài chính trung gian
- Các trung gian tài chính ở Việt Nam
- Chức năng của tổ chức tài chính trung gian
- Vai trò của tổ chức tài chính trung gian
- Câu hỏi cuối chương
8 2/6 65 6 9 11 x   601LVL Những vấn đề cơ bản về lãi suất
- Giá trị của tiền theo thời gian
- Khái niệm lãi suất
- Phân loại lãi suất
- Các nhân tố tác động tới lãi suất
9 9/6 65 6 9 11 x   601LVL .- Vai trò lãi suất trong nền kinh tế
- Câu hỏi cuối chương lãi suất
- Những vấn đề chung về NHTM
- Khái niệm
- Quá trình hình thành
- Chức năng của NHTM
10 16/6 65 6 9 11 x   601LVL ...
- Vai trò của NHTM
- Các dịch vụ ngân hàng
- Câu hỏi cuối chương
11 23/6 65 6 9 11 x   601LVL Tổng quan về NHTW
- Khái niệm
- Quá trình hình thành NHTW
- Quan hệ giữa NHTW và chính phủ
Nộp bài Kiểm tra giữa kỳ
12 26/6 65 6 9 11 x   601LVL Chức năng của NHTW
Chính sách tiền tệ
- Khái niệm
- Mục tiêu
- Công cụ của chính sách tiền tệ
Câu hỏi cuối chương
13 30/6 65 6 9 11 x   601LVL Những vấn đề chung về lạm phát
- Khái niệm
- Bản chất
- Cách xác định các chỉ số lạm phát
14 6/7 65 6 9 11 x   601LVL Nguyên nhân của lạm phát
Hậu quả của lạm phát
Các giải pháp kiềm chế lạm phát
Câu hỏi cuối chương
15 7/7 65 6 9 11 x   601LVL Ôn tập môn học
II Kế toán ngân hàng - Lớp 4418 TCNH - Mã HP: 010108179401 - Số tín chỉ: 03
1 10/4 22 2 6 8 x   501 B8 Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng
- Kế toán với hoạt động ngân hàng
- Một số đặc trưng cơ bản
- Đối tượng kế toán ngân hàng
- Mục tiêu kế toán ngân hàng
- Phân loại tài khoản kế toán ngân hàng
2 17/4 22 2 6 8 x   501 B8 Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng
- Khái niệm tài khoản, hệ thống tài khoản
- Nguyên tắc hạch toán tài khoản
- Cách định khoản - hạch toán kế toán
- Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng tại Việt Nam
- Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
- Mẫu chứng từ kế toán
- Báo cáo tài chính
- Câu hỏi cuối chương 1
3 24/4 22 2 6 8 x   501 B8 Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành GTCG
Tổng quan về tiền gửi và giấy tờ có giá
- Tiền gửi thanh toán
- Tiền gửi CKH, TGTK
- Giấy tờ có giá
- Chứng từ kế toán
- Tài khoản sử dụng
4 8/5 22 2 6 8 x   501 B8 Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành GTCG
Kế toán nhận tiền gửi
- Kế toán nhận tiền gửi thanh toán
- Kế toán nhận tiền gửi tiết kiệm
Kế toán phát hành GTCG
- Kế toán phát hành GTCG ngang giá
- Kế toán phát hành giấy tờ có giá chiết khấu
- Kế toán phát hành GTCG phụ trội
5 15/5 22 2 6 8 x   501 B8 Bài tập cuối chương 2
Câu hỏi trắc nghiệm
Giải đáp thắc mắc
6 22/5 22 2 6 8 x   501 B8 Chương 3: Kế toán cho vay
Phần 1:
- Thảo luận về QĐ 493/2005 và Thông tư 39/2016
- Khái niệm, chứng từ kế toán cho vay, cách tính lãi vay
- Tài khoản sử dụng trong kế toán cho vay
7 29/5 22 2 6 8 x   501 B8 Chương 3: Kế toán cho vay
Phần 2:
- Quy trình kế toán giải ngân, dự thu, thu lãi và thu gốc
- Kế toán trích lập dự phòng và xử lý các phát sinh về lãi
8 5/6 22 2 6 8 x   501 B8 Chương 3: Kế toán cho vay
- Kế toán gán xiết nợ
- Kế toán xử lý TSĐB qua trung tâm đấu giá,…
- Câu hỏi cuối chương 3
9 7/6 22 2 6 8 x   501 B8 Chương 3: Kế toán cho vay
Câu hỏi trắc nghiệm
Giải đáp thăc mắc
Kiểm tra giữa kỳ
10 12/6 22 2 6 8 x   501 B8 Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng
- Ý nghĩa, nguyên tắc thanh toán qua ngân hàng
- Tài khoản sử dụng
- Các phương thức thanh toán qua ngân hàng
- Quy trình cơ bản trong chuyển tiền điện tử và thanh toán bù trừ
11 14/6 22 2 6 8 x   501 B8 Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng
- Chứng từ sử dụng
- Các thể thức thanh toán KDTM
- Quy trình kế toán thanh toán séc
- Quy trình kế toán thanh toán UNC
12 19/6 22 2 6 8 x   501 B8 Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng
- Quy trình kế toán thanh toán UNT
- Bài tập cuối chương 4
- Câu hỏi trắc nghiệm
13 21/6 22 2 6 8 x   501 B8 Chương 5: Kế toán kinh doanh ngoại tệ
- Tổng quan về kế toán kinh doanh ngoại tệ
- Tài khoản sử dụng
- Quy trình mua bán ngoại tệ kinh doanh
14 28/6 22 2 6 8 x   501 B8 Chương 5: Kế toán kinh doanh ngoại tệ
- Quy trình kế toán chuyển đổi ngoại tệ
- Quy trình kế toán xác định kết quả kinh doanh và đánh giá lại giá trị ngoại tệ
- Bài tập cuối chương
15 5/7 22 2 6 8 x   501 B8 Câu hỏi trắc nghiệm chương 5
Ôn tập môn học
Giải đáp thắc mắc

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết