KẾ HOẠCH THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC VÀ TỔ CHỨC KẾT NỐI CỰU SINH VIÊN

Đăng lúc: Thứ bảy - 14/01/2017 08:30
KẾ HOẠCH THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN
VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2017

TT Nội dung công việc Thời gian
thực hiện
Người chủ trì
và thực hiện
Ghi chú
1 Thành lập ban vận động tổ chức kết nối cựu sinh viên
1.1 - Thành lập ban vận động làm nhiệm vụ kết nối CSV
+ Trưởng ban
+ Phó ban
+ Ủy viên
+ Thư ký
- Họp ban vận động để thống nhất công tác chuẩn bị thành lập ban liên lạc cựu sinh viên
16/1 - 21/1/
  2017
Trưởng khoa
 
Mỗi bộ môn cử ra 01 giảng viên tham gia
Trưởng khoa ra quyết định thành lập
1.2 Cập nhật thông tin về cựu sinh viên các lớp 16/01-11/02/
2017
Thư ký ban
Giáo viên chủ nhiệm các lớp cựu sinh viên
GVCN tập hợp thông tin gửi thư ký ban tổng hợp
1.3 Xây dựng bản dự thảo điều lệ hoạt động ban liên lạc CSV, vận động tối thiểu 200 sinh viên tham gia Ban liên lạc cựu sinh viên, dự trù trưởng ban, phó ban và thường trực ban liên lạc 01/3 - 31/3/
2017
Trưởng khoa
Ban vận động
Ban vận động xây dựng dự thảo điều lệ hoạt động ban liên lạc CSV trình trưởng khoa và tiến hành lấy ý kiến đánh giá
2 Tổ chức gặp mặt các cựu sinh viên và ra quyết định thành lập ban liên lạc CSV      
2.1 Tổ chức hội nghị Tháng 4/2017 Trưởng khoa
Ban vận động
GVCN
Ban liên lạc, GVCN xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức
2.2 Lên chương trình hành động của ban liên lạc CSV thông qua tại hội nghị Tháng 4/2017 Trưởng phó khoa, ban vận động Ban vận động xây dựng chương trình hành động của ban liên lạc CSV trình trưởng khoa để thống nhất
2.3 Ra quyết định thành lập ban liên lạc CSV Tháng 4/2017 Trưởng khoa  
3 Tổ chức hoạt động của ban liên lạc CSV
3.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng kỳ Tháng 4/2017 Trưởng khoa
Ban vận động
Ban vận động xây dựng kế hoạch trình trưởng khoa thông qua
3.2 Thành lập diễn đàn CSV chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội việc làm Tháng 5/2017   Ban vận động đề xuất xây dựng diễn đàn: lập website, Group FB,…
Thư ký ban điều phối hoạt động của diễn đàn và định kỳ báo cáo Trưởng ban vận động và Trưởng khoa
3.3 Giúp đỡ các cựu sinh viên Tháng 6,
7/2017
Các TBM và GV  
3.3.1 Tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ công việc, chia sẻ tài liệu Tháng 6,7, 8
2017
Trưởng bộ môn TBM, GV chuyên ngành
Thư ký ban tổng hợp ý kiến gửi TBM, GV chuyên ngành
3.3.2 Thông tin việc làm cho cựu sinh viên Định kỳ
hàng tháng
Trưởng khoa
Ban vận động
GV chuyên ngành
Các cựu sinh viên
Qua các mối quan hệ của lãnh đạo khoa và nhà trường
Qua các doanh nghiệp mà GV đang kết nối
Qua các cựu sinh viên đang đi làm
Qua các trang web tuyển dụng
Yêu cầu mỗi giảng viên tối thiểu 02 tháng phải có 01 cơ hội việc làm, Trưởng phó khoa, TBM mỗi tháng có 01 cơ hội việc làm đăng lên diễn đàn
Thư ký ban tổng hợp thông tin việc làm và đăng lên diễn đàn
3.4 Tham gia, tổ chức hội thảo, hội nghị trao đổi kinh nghiệm cho các sinh viên Tháng 9, 10/2017 Trưởng khoa, Ban vận động, GVCN Ban vận động xây dựng kế hoạch tổ chức và dự trù kinh phí trình trưởng khoa phê duyệt
3.5 Tham gia góp ý xây dựng chương trình đào tạo và giảng dạy các học phần, khóa học chuyên ngành Tháng 7,
8, 9/2017
Trưởng khoa
TBM
Các CSV trong ban liên lạc
Ban vận động xây dựng phiếu đóng góp ý kiến trình trưởng khoa, TBM thống nhất để gửi cựu sv
Thư ký ban tổng hợp ý kiến đóng góp của sinh viên gửi trưởng khoa, trưởng ban vận động và TBM
3.6 Gây quỹ học bổng cựu sinh viên Định kỳ
hàng tháng
Trưởng khoa, Ban vận động, GVCN và các CSV Ban vận động xây dựng thư ngỏ gửi Trưởng khoa xem xét
3.7 Hỗ trợ việc làm cho sinh viên Định kỳ
hàng tháng
Ban vận động Thư ký ban tổng hợp việc làm từ các CSV và GV gửi vào diễn đàn
3.7.1 Hỗ trợ kiến tập, thực tập, làm thêm Định kỳ
hàng tháng
Ban liên lạc cựu sinh viên
Ban vận động
TBM, GV chuyên ngành
Thư ký ban, GVCN tổng hợp gửi sinh viên các chuyên ngành
3.7.2 Thông tin việc làm cho sinh viên Định kỳ
hàng tháng
Ban liên lạc cựu sinh viên Thư ký ban, GVCN tổng hợp gửi sinh viên các chuyên ngành
3.8 Kết nối với các doanh nghiệp cựu sinh viên công tác Tháng 11,
12/2017
Trưởng khoa
TBM
Ban vận động
Ban liên lạc cựu sinh viên
Ban vận động xây dựng kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp cựu sinh viên đang công tác trình trưởng khoa
3.9 Khen thưởng các cựu sinh viên có hoạt động tích cực
 
Tháng 01/2018 Trưởng khoa
Ban vận động
Ban vận động đánh giá hoạt động và đề xuất hình thức khen thưởng trình trưởng khoa xem xét

Tác giả bài viết: Nguyễn Mạnh Hà
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết