Kế hoạch giảng dạy học phần Tài chính doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ năm - 18/07/2019 10:36
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

LỚP 4118, 4198 TCK

Thời lượng: 60 tiết - Số tiết/1 buổi: 4 - Số buổi: 15
 
1. Cơ cấu điểm thành phần: 
* Điểm chuyên cần: 10%
- Điểm dự lớp: 10% (sinh viên được nghỉ dưới 20% trong tổng số tiết học của học phần)
- Trả lời câu hỏi và thắc mắc các vấn đề về nội dung học trong quá trình học: 60%
- Điểm thuyết trình, trả lời câu hỏi trong buổi thuyết trình: 30%
* Bài kiểm tra: 25%
Sinh viên trao đổi, thắc mắc các vấn đề về nội dung học trong quá trình học sẽ được cộng thêm điểm vào bài kiểm tra

Buổi Ngày dạy Nội dung dạy Yêu cầu
sinh viên
Ghi chú
1   Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp - Nghiên cứu bài giảng tài chính doanh nghiệp của GV gửi
- Tìm hiểu về hoạt động của doanh nghiệp và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
- Tìm hiểu về vai trò của doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức tài chính doanh nghiệp
- Chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến buổi học và trả lời câu hỏi trong quá trình học
 
2   Chương 2:
Chi phí, giá thành và hạ giá thành sản phẩm
- Tìm hiểu về khái niệm, nội dung, ý nghĩa phân loại chi phí trong quản lý, hoạt động của doanh nghiệp
- Tìm hiểu về khái niệm, nội dung và ý nghĩa hạ giá thành đối với doanh nghiệp
- Chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến buổi học và trả lời câu hỏi trong quá trình học
 
3   Chương 2:
Doanh thu, lợi nhuận và các loại thuế chủ yếu của doanh nghiệp
- Tìm hiểu về các loại, khoản mục doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp
- Tìm hiểu về các loại thuế môn bài, thuế XNK, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT
- Chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến buổi học và trả lời câu hỏi trong quá trình học
 
4   Chương 2:
Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp + đòn bẩy kinh doanh
- Tìm hiểu về ý nghĩa, nội dung, phương hướng tăng lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp
- Tìm hiểu về đòn bẩy kinh doanh và thời điểm, cách thức vận dụng đòn bẩy kinh doanh
- Chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến buổi học và trả lời câu hỏi trong quá trình học
 
5   Thực hành bài tập về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp - Làm các bài tập liên quan
- Đặt câu hỏi cho GV và các sinh viên khác trong quá trình làm bài tập
- Trả lời câu hỏi GV
 
6   Thực hành bài tập về thuế và đòn bẩy kinh doanh  - Làm các bài tập liên quan
- Đặt câu hỏi cho GV và các sinh viên khác trong quá trình làm bài tập
- Trả lời câu hỏi GV
 
7   Chương 3:
Những vấn đề cơ bản về vốn cố định và TSCĐ
- Tìm hiểu về chuẩn mực kế toán TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình
- Tìm hiểu về thông tư 45/2013/TT-BTC
- Tìm hiểu về khái niệm, phân loại, vai trò của TSCĐ trong doanh nghiệp
- Tìm hiểu về các phương pháp khấu hao trong doanh nghiệp và ý nghĩa, ưu nhược điểm của từng phương pháp khấu hao
- Chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến buổi học và trả lời câu hỏi trong quá trình học
 
8   Chương 3:
Những vấn đề cơ bản về vốn lưu động và TSLĐ 
- Tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, cách xác định nhu cầu VLĐ, cách xác định mức tiết kiệm VLĐ
- Tìm hiểu về cách quản lý vốn bằng tiền, khoản phải thu, hàng tồn kho trong doanh nghiệp
- Chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến buổi học và trả lời câu hỏi trong quá trình học
 
9   Chương 3:
Mô hình quản lý hàng tồn kho EOQ
+ Các biện pháp quản lý vốn dự trữ hàng tồn kho + các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả VKD
- Tìm hiểu về ý nghĩa, cách tính toán các chỉ tiêu, khoản mục trong mô hình EOQ và liên hệ với thực tế
- Tìm hiểu về các biện pháp quản lý vốn dự trữ HTK
- Tìm hiểu về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả VKD
- Chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến buổi học và trả lời câu hỏi trong quá trình học
 
10   Thực hành bài tập về khấu hao  - Làm các bài tập liên quan
- Đặt câu hỏi cho GV và các sinh viên khác trong quá trình làm bài tập
- Trả lời câu hỏi GV
 
11   Thực hành bài tập về mô hình EOQ  - Làm các bài tập liên quan
- Đặt câu hỏi cho GV và các sinh viên khác trong quá trình làm bài tập
- Trả lời câu hỏi GV
 
12   Kiểm tra giữa kỳ
Chương 4:
Tổng quan về mua lại, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp
- Tìm hiểu về mua lại, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp
- Tìm hiểu về những động lực thúc đẩy các hoạt động mua lại, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp
- Chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến buổi học và trả lời câu hỏi trong quá trình học
 
13   Chương 4:
Giải pháp cho doanh nghiệp khi lâm vào tình trạng phá sản, giải thể doanh nghiệp
- Tìm hiểu về giải thể, phá sản doanh nghiệp
- Tìm hiểu các giai pháp cho doanh nghiệp khi lâm vào tình trạng phá sản, giải thể doanh nghiệp
- Chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến buổi học và trả lời câu hỏi trong quá trình học
 
14   Tổng kết nội dung môn học - Tóm tắt lại nội dung đã học
- Thắc mắc các vấn đề liên quan đến các nội dung đã học
- Thực hành làm các bài tập
 
15   Thực hành làm câu hỏi trắc nghiệm mẫu và giải đáp thắc mắc - Sinh viên xem trước các câu hỏi và thực hành làm trước khi lên lớp
- Làm câu hỏi trắc nghiệm trên lớp
- Thắc mắc các vấn đề, nội dung liên quan đến học phần
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết