Kế hoạch giảng dạy Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp K4118 TCK

Đăng lúc: Thứ tư - 29/07/2020 21:57
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
HP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
GV: NGUYỄN MẠNH HÀ – LỚP 4118 TCK
Thời gian: Tiết 2 – 5. Địa điểm: Cơ sở Sơn Tây

* Cơ cấu điểm: 100%

 
 Điểm kiểm tra
(
Trọng số 25%)
Điểm chuyên cần
(Trọng số 10%)
Điểm thi
(Trọng số 65%)
Bài
kiểm tra
Bài
thuyết trình
Dự lớp Trả lời câu hỏi
15% 10% 5% 5% 65%
 
* Các nhóm sinh viên làm bài thuyết trình về công ty Bia Sài Gòn (mã CK SAB) theo từng nội dung dưới đây:

+ Phân tích công nợ và khả năng thanh toán
+ Phân tích khái quát tình hình tài chính và cấu trúc nguồn vốn & cân bằng tài chính
+ Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
+ Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
Sinh viên, nhóm sinh viên không tham gia thuyết trình sẽ không có điểm trong mục này.


Buổi Phòng Nội dung dạy Yêu cầu sinh viên Số
tiết
1
11/8
 702B6 Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phân tích BCTC Chia nhóm, mỗi nhóm 7 người, theo công ty đã cho sẵn và in báo cáo tài chính 3 năm gần nhất 4
2
18/8
702B6  Chương 2: Đọc và kiểm tra báo cáo tài chính (2.1 + 2.2) - Tìm hiểu hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp và nội dung các khoản mục, mối liên hệ giữa các khoản mục trên báo cáo tài chính
- Chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến buổi học và trả lời câu hỏi trong quá trình học
Làm bài tập liên quan c2
4
3
1/9
 801B6 Chương 2: Đọc và kiểm tra báo cáo tài chính (2.3 + Thực hành đọc kiểm tra BCTC) - Nghiên cứu cách đọc và kiểm tra các báo cáo tài chính
- Tìm hiểu cách lập các báo cáo tài chính: Bảng CĐKT, báo cáo KQKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 2 phương pháp trực tiếp, gián tiếp
Làm bài tập liên quan c2
4
4
8/9
 402B8 Chương 3: Đánh giá khái quát tình hình tài chính - Tìm hiểu bảng CĐKT
- Tìm hiểu về cơ cấu nguồn vốn của mỗi ngành
- Tìm hiểu về phương pháp đánh giá, các hệ số tài chính liên quan đến đánh giá khái quát tình hình tài chính
- Làm bài tập liên quan c3
Làm bài tập liên quan c3
4
5
15/9
 801B6 Chương 4: Phân tích cấu trúc và tính cân bằng tài chính - Tìm hiểu bảng CĐKT
- Tìm hiểu về một số đặc điểm ngành nghề tới các khoản mục trên bảng CĐKT, về cơ cấu nguồn vốn của mỗi ngành
- Tìm hiểu mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn qua góc độ cơ cấu nguồn vốn, góc độ luân chuyển vốn và góc độ ổn định nguồn tài trợ
Làm bài tập liên quan c4
4
6
22/9
 801B6 Chương 5: Phân tích công nợ và khả năng thanh toán - Nghiên cứu ý nghĩa của khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp
- Nghiên cứu các nội dung và chỉ tiêu và phương pháp đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp
- Tìm hiểu đặc điểm hoạt động kinh doanh và cơ chế tài chính đến các chỉ tiêu phân tích tình hình công nợ phải thu, phải trả
- Ý nghĩa của tình hình công nợ phải thu, phải trả và công thức đánh giá tình hình phải thu, phải trả và mối quan hệ giữa công nợ phải thu, phải trả của doanh nghiệp
Làm bài tập liên quan c5
4
7
29/9
 801B6 Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh - Nghiên cứu ý nghĩa, bản chất của hiệu quả kinh doanh đối với doanh nghiệp
- Tìm hiểu báo cáo KQHĐKD
- Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh đối với doanh nghiệp
- Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn đối với doanh nghiệp
- Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay, vốn chủ sở hữu và mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu với đòn bẩy tài chính, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đối với các công ty cổ phần
Làm bài tập liên quan c6
4
8
6/10
 801B6 Chương 7: Định giá doanh nghiệp + Phân tích dấu hiệu khủng hoảng - Nghiên cứu mục đích, ý nghĩa của hoạt động định giá doanh nghiệp
- Nghiên cứu các phương pháp định giá doanh nghiệp
- Nghiên cứu các dấu hiệu phát hiện khủng hoảng tài chính và các phương pháp, chỉ tiêu phát hiện khủng hoảng tài chính
Làm bài tập liên quan c7
4
9
20/10
 801B6 Thuyết trình cá nhân, nhóm:
+ Phân tích công nợ và khả năng thanh toán

+ Phân tích khái quát tình hình tài chính và cấu trúc nguồn vốn & cân bằng tài chính
+ Phân tích hiệu quả kinh doanh
+ Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong kỳ
- Sinh viên lựa chọn, đăng ký trước 01 nội dung thuyết trình mà GV yêu cầu từ trước
- Đọc trước bài thuyết trình của các bạn
- Thực hiện thuyết trình cá nhân, nhóm theo danh sách đăng ký.
- Thành viên khác theo dõi và phát vấn, bổ sung ý kiến.
​- Phát vấn GV những vấn đề chưa rõ
- Trao đổi, rút ra kết luận, kinh nghiệm
4
10
27/10
 801B6 Chương 8: Dự báo tài chính + Kiểm tra giữa kỳ - Nghiên cứu ý nghĩa của dự báo tài chính đối với doanh  nghiệp
- Nghiên cứu phương pháp, trình tự dự báo các chỉ tiêu tài chính
- Nghiên cứu nội dung dự báo các chỉ tiêu trên báo cáo KQHĐKD
- Nghiên cứu nội dung dự báo các chỉ tiêu trên bảng CĐKT
- Nghiên cứu nội dung dự báo dòng tiền lưu chuyển tiền tệ trong kỳ
4
11
03/11
 802B6 Tổng kết môn học và ôn tập
Trả bài và chữa đề kiểm tra, nêu cơ cấu đề thi
Sinh viên xem lại toàn bộ lý thuyết, bài tập đã học trong học phần
Thắc mắc các vấn đề chưa rõ
5


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết