Đề thi HP Tiền tệ ngân hàng

Đăng lúc: Thứ năm - 15/12/2016 22:31
ĐỀ 1
Câu 1 (4 điểm): Bạn hãy cho biết vai trò của vàng trong nền kinh tế? Có người cho rằng "huy động vàng trong dân để phục vụ phát triển kinh tế là cần thiết". Bạn hãy bình luận ý kiến trên?
Câu 2 (3 điểm): Trả lời đúng, sai và có giải thích các câu sau đây:
1 - Tiền ở mỗi quốc gia chủ yếu là do nhà nước tạo ra?
2 - Giả sử lạm phát trong năm là 10%, thu nhập danh nghĩa trong năm tăng 20%. Như vậy thu nhập thực chỉ tăng được 10%?
3 - Ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương đều có chức năng tạo tiền?
4 - Sự cố gắng của ngân hàng trung ương để hạ thấp mức lãi suất thị trường có thể dẫn đến tình trạng lạm phát?
5 - Nghiệp vụ tái cấp vốn và tái chiết khấu của ngân hàng trung ương là hoàn toàn giống nhau?
6 - Chỉ số CPI và lạm phát là hoàn toàn giống nhau?
Câu 3 (3 điểm): Một chủ nợ chấp nhận ra hạn số tiền nợ 100 triệu đồng bằng một kỳ hạn trả khác với số tiền là 172,8 triệu đồng, với lãi suất vay nợ là 20%/năm. Bạn hãy cho biết thời hạn trả nợ của món vay mới sẽ là bao nhiêu? Bạn hãy cho biết tại sao số tiền khách hàng trả nợ kỳ hạn khác lại cao hơn số tiền mà khách hàng phải trả chủ nợ tại thời điểm hiện tại?

ĐỀ 2
Câu 1 (4 điểm): Trình bày nội dung các chức năng phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ của ngân hàng trung ương? Có người cho rằng: Chính sách tiền tệ tốt chắc chắn sẽ giúp cho mỗi quốc gia phát triển? Bạn hãy bình luận ý kiến trên?
?
Câu 2 (3 điểm): Trả lời đúng, sai và có giải thích các câu sau đây:
1 - Tài sản bán ngay được khi đem ra thị trường thì tài sản đó gọi là có tính thanh khoản cao?
2 - Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc có thể làm giảm chi phí tín dụng của các ngân hàng thương mại?
3 - Tín dụng là loại quan hệ hoàn trả có điều kiện?
4 - Sự hình thành và tồn tại song song giữa hoạt động của hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán dẫn tới 2 kênh truyền vốn này sẽ cạnh tranh tích cực với nhau, “kênh” có hiệu quả hơn sẽ được tồn tại và phát triển?
5 - Lãi suất tái cấp vốn là cao hơn lãi suất tái chiết khấu của ngân hàng trung ương?
6 – Lượng tiền cần thiết cho lưu thông tỷ lệ nghịch với tổng số giá cả của hàng hóa đem ra lưu thông và tỷ lệ thuận với tốc độ lưu thông của đồng tiền?
Câu 3 (3 điểm): Giả sử bây giờ là mùa hè và bạn đang có 5.000 đồng định mua 1 chai trà xanh O0 giải nhiệt. Tiếc thay, 5.000 đồng thì ít quá và không đủ mua một chai trà xanh. Bạn quyết định mang 5.000 đồng đi gửi ngân hàng với thời hạn 100 năm. Có 2 ngân hàng cùng trả mức lãi suất 6%/năm. Điểm khác nhau giữa hai ngân hàng này là một ngân hàng trả lãi hàng tháng, còn một ngân hàng thì không. Bẵng đi 100 năm sau, bạn đến ngân hàng rút tiền. Theo bạn, lúc đó tổng số tiền thu được theo lãi gộp sau 100 năm là bao nhiêu và số tiền thu được từ lãi gộp đó gấp bao nhiêu lần số tiền thu được theo lãi đơn?

ĐỀ 3
Câu 1 (4 điểm): Trình bày mục tiêu của chính sách tiền tệ? Có nhận định cho rằng "Làm chính sách tiền tệ mà không giúp đẩy mạnh tăng trưởng thì làm cái gì?". Bạn hãy bình luận ý kiến trên?
Câu 2 (3 điểm): Trả lời đúng, sai và có giải thích các câu sau đây:
1 – Có thể đưa tiền vào lưu thông ít hơn khối lượng giá trị hàng hóa dịch vụ nền kinh tế vì tiền có giá trị cao?
2 - Ngân hàng chỉ đóng vai trò rất nhỏ bé trong nền kinh tế là nhận tiền gửi và cho vay?
3 - Để khắc phục tình trạng nợ xấu, yếu tố mà các ngân hàng hiện đại cần hướng tới là cho vay càng ít càng tốt?
4 - Lãi suất thị trường sẽ tăng lên nếu ngân hàng trung ương mở rộng khối lượng tiền tệ?
5 - Chức năng phương tiện trao đổi là chức năng quan trọng nhất của tiền?
6 - Cơ quản quản ngân hàng thương mại có hiệu quả và an toàn nhất sẽ phải là bộ tư pháp?
Câu 3 (3 điểm): Một khách hàng gửi tiền vào tài khoản ngân hàng theo kế hoạch như sau:
          Đầu tháng 1: Gửi 200 triệu đồng.
          Cuối tháng 4: Gửi thêm 300 triệu đồng.
          Cuối tháng 8: Gửi thêm 500 triệu đồng.
          Đầu tháng 10: Gửi thêm 250 triệu đồng.
          - Lãi suất ngân hàng được áp dụng theo quy tắc bậc thang như sau:
          Số dư tiền gửi đến dưới 500 triệu đồng: Lãi suất 6%/năm.
          Số dư tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng: Lãi suất 6,2%/năm
          Số dư tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên: Lãi suất 6,5%/năm.
Ghi chú: Lãi được gộp định kỳ hàng tháng. Hãy xác định tổng số tiền có trong tài khoản vào cuối tháng 12.

ĐỀ 4
Câu 1 (4 điểm): Trình bày nội dung các công cụ nghiệp vụ thị trường mở, chính sách tái cấp vốn và dự trữ bắt buộc của chính sách tiền tệ? Cho biết tại sao Trung Quốc lại muốn sử dụng chính sách đồng Nhân Dân tệ yếu, nhưng Nhật Bản lại muốn sử dụng chính sách đồng Yên mạnh?
Câu 2 (3 điểm): Trả lời đúng, sai và có giải thích các câu sau đây:
1 - Việc phát hành tiền giấy của NHTW ở Việt Nam hiện nay được đảm bảo bằng vàng?
2 - Mục đích của hoạt động rửa tiền là nhằm để kích thích cho nền kinh tế phát triển?
3 - Phát hành tiền là chức năng riêng có của ngân hàng trung ương?
4 – Các ngân hàng thương mại cạnh tranh với nhau chủ yếu thông qua công cụ lãi suất?
5 - Lạm phát là hiện tượng tăng lên của mức giá chung tại một thời điểm?
6 - Hạn mức tín dụng tôn trọng sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại?
Câu 3 (3 điểm): Chí Phèo vừa trúng xổ số được số tiền 2,25 tỷ đồng. Anh đang dự tính sẽ gửi số tiền này vào ngân hàng với thời hạn 24 tháng để hưởng lãi nhưng đang phân vân vì lý do sau:
          Tại ngân hàng có 2 phương thức trả lãi cho Chí Phèo:
                   - Trả lãi một lần khi đáo hạn với lãi suất 6,3%/năm.
                   - Trả lãi định kỳ hàng tháng với lãi suất 6%/năm.
          Yêu cầu:
a. Hãy giúp Chí Phèo chọn phương thức trả lãi có lợi nhất. Vì Chí Phèo là người khó tính nên cần phải thuyết phục anh ta bằng những phép toán cụ thể.
b. Để lợi ích mà Chí Phèo nhận được trong trường hợp nhận lãi hàng tháng bằng với trường hợp nhận lãi một lần khi đáo hạn thì lãi suất mà ngân hàng nên áp dụng trong trường hợp nhận lãi hàng tháng là bao nhiêu?

ĐỀ 5
Câu 1 (4 điểm): Trình bày các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất? Bạn hãy phân tích những tác động có thể diễn ra sau quyết định NHNN Việt Nam hiện nay để lãi suất đồng USD về 0%? 
Câu 2 (3 điểm): Trả lời đúng, sai và có giải thích các câu sau đây:
1 – NHTW các quốc gia trên thế giới hiện nay đều không sử dụng nguyên tắc phát hành tiền phải có vàng đảm bảo?
2 – Mục đích cơ bản nhất của chính sách tiền tệ là tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế?
3 - Có thể đưa tiền vào lưu thông ít hơn khối lượng giá trị hàng hóa, dịch vụ nền kinh tế tạo ra vì tiền có giá trị cao?
4 - Khi thực hiện hoạt động tái cấp vốn, ngân hàng trung ương đóng vai trò là người cho vay cuối cùng đối với các ngân hàng thương mại?
5 - Ngân hàng trung ương là ngân hàng độc lập với chính phủ?
6 – Chỉ số CPI cho biết sự thay đổi giá của toàn bộ hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế?
Câu 3 (3 điểm): Bạn đang có số tiền nhàn rỗi 540 triệu đồng và dự định sẽ gửi tiết kiệm vào ngân hàng trong 3 năm. Có 3 ngân hàng A, B, C đưa ra các mức lãi suất tiết kiệm như sau:
          Ngân hàng A: Lãi suất 6%/năm, trả lãi hàng tháng.
          Ngân hàng B: Lãi suất 6,2%/năm, trả lãi hàng quý.
          Ngân hàng C: Lãi suất 6,5%/năm, trả lãi hàng năm.
          Yêu cầu:
(1) Bạn nên gửi ngân hàng nào?
(2) Tiền lãi mỗi ngân hàng trả cho bạn khi đến hạn là bao nhiêu?
(3) Nếu số tiền vốn được chia đều đem gửi vào cả 3 ngân hàng này thì tổng số lãi được trả là bao nhiêu?

ĐỀ 6
Câu 1 (4 điểm): Trình bày các tác động tiêu cực của lạm phát tới nền kinh tế? Bạn hãy đưa ra quan điểm của mình về nhận định “thắt chặt tiền tệ là biện pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô”?
Câu 2 (3 điểm): Trả lời đúng, sai và có giải thích các câu sau đây:
1 - Quyết định cho vay hoặc đi vay căn cứ vào lãi suất thực tế?
2 - Khả năng tạo tiền của ngân hàng tỷ lệ thuận với tỷ lệ tiền mặt trên tiền gửi?
3 - Chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) do Tổng thống Mỹ bổ nhiệm?
4 – DGDP là chỉ số phản ánh xu hướng biến động giá của rổ hàng hóa cố định của mỗi nền kinh tế?
5 - Lạm phát bao giờ cũng có hại cho nền kinh tế?
6 - Lượng tiền cần thiết cho lưu thông tỷ lệ thuận với tổng số giá cả của hàng hóa đem ra lưu thông và tốc độ lưu thông của đồng tiền?
Câu 3 (3 điểm): Lão Hạc gửi tiết kiệm ngân hàng VCB số tiền 300 triệu đồng, thời hạn gửi là 18 tháng. Lãi suất được áp dụng theo phương thức điều chỉnh theo thị trường mỗi 6 tháng một lần. Ban đầu khi gửi, Lão Hạc và VCB cùng thỏa thuận lãi suất là 9%/năm, tuy nhiên sau 6 tháng gửi thì lãi suất đã được điều chỉnh tăng lên 10%/năm do lạm phát. Sau 1 năm gửi thì hay bên lại thỏa thuận mức lãi suất áp dụng cho kỳ hạn còn lại là 12%/năm. Biết ngân hàng trả lãi hàng tháng cho Lão Hạc. Hãy cho biết tổng số lãi Lão Hạc có thể thu được từ khoản vốn trên? Theo bạn, tổng số tiền thu được theo hình thức lãi gộp hàng tháng như trên hơn tổng số tiền thu được theo hình thức lãi đơn bao nhiêu tiền? 

ĐỀ 7
Câu 1 (4 điểm): Phân tích nội dung chức năng tạo tiền của NHTM? Bạn hãy đưa ra ý kiến của mình về nhận định: “Nền kinh tế sử dụng thanh toán bằng séc và thẻ nhiều làm cho tổng lượng tiền lưu thông tăng nhanh hơn so với nền kinh tế sử dụng thanh toán bằng tiền mặt (vì thanh toán bằng séc và thẻ có hệ số nhân tiền cao hơn so với thanh toán bằng tiền mặt) do vậy dễ gây nên tình trạng lạm phát hơn thanh toán bằng tiền mặt”.
Câu 2 (3 điểm): Trả lời đúng, sai và có giải thích các câu sau đây:
1 – Đối với người đi vay, kỳ tính lãi càng mau thì càng có lợi?
2 - Sự an toàn và hiệu quả trong kinh doanh của một ngân hàng thư­ơng mại có thể đ­ược hiểu là tuân thủ một cách nghiêm túc tất cả các quy định của Ngân hàng Trung ­ương?
3 - Ngân hàng thương mại A bán ra 1 tỷ VND chứng khoán, giả sử tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%. Vậy, ngân hàng này sẽ phải dự trữ bắt buộc 100 triệu VND khi cho vay số tiền từ hoạt động bán chứng khoán trên?
4 - Khi nền kinh tế quá nóng chính sách tiền tệ sẽ nhắm vào mục tiêu lãi suất?
5 - Lạm phát có hại cho nền kinh tế, nhưng giảm phát thì có lợi cho nền kinh tế?
6 - Chỉ số CPI và lạm phát là hoàn toàn giống nhau?
Câu 3 (3 điểm): Bạn muốn mua 1 chiếc xe Wave tàu giá 60 triệu VND. Cửa hàng A cho phép bạn trả trước 20 triệu VND và sau cuối mỗi năm 20 triệu trong vòng 2 năm. Cửa hàng B không cho phép bạn trả chậm nhưng chấp nhận giảm giá 10 triệu VND còn 50 triệu VND. Cửa hàng C cho phép bạn trả vào 10 triệu VND vào cuối mỗi năm từ nay đến hết 8 năm sau. Giả sử lãi suất thị trường là 10%/năm, bạn sẽ chọn mua xe của hãng nào?
 
ĐỀ 8
Câu 1 (4 điểm): Bạn hãy kể ra một số nguyên nhân chủ yếu khiến đồng tiền Bitcoin không được các cá nhân và doanh nghiệp, các quốc gia chấp nhận nó trong thanh toán hiện nay? Có người cho rằng: “Bitcoin không phải là tiền ảo vì tiền ảo không có thực và không có giá trị”. Bạn hãy bình luận về nhận định trên?
Câu 2 (3 điểm): Trả lời đúng, sai và có giải thích các câu sau đây:
1 - Lãi suất tín dụng thương mại được ghi cụ thể trong các hợp đồng mua bán chịu?
2 – Khả năng tạo tiền của NHTM tăng lên khi các giao dịch bằng tiền mặt tăng?
3 - Công cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc giúp NHTW có sự chủ động cao nhất?
4 - Ngân hàng Trung ương là hoàn toàn thuộc sở hữu của Nhà nước?
5 – Sự an toàn và hiệu quả trong kinh doanh của một ngân hàng thư­ơng mại có thể đ­ược hiểu là tuân thủ một cách nghiêm túc tất cả các quy định của Ngân hàng Trung ­ương?
6 – Lãi suất tái cấp vốn là cao hơn lãi suất tái chiết khấu?
Câu 3 (3 điểm): Ông Nam dự định mua một chiếc xe tải sau đó cho thuê. Dự tính số tiền thu được từ cho thuê chiếc xe tải đó hàng năm (tính đến cuối năm) là 200 trđ. Sau 5 năm hoạt động sẽ thanh lý chiếc xe tải này với giá bán thanh lý sau thuế dự kiến là 5trđ.
Hãy xác định xem ông Nam chỉ có thể mua chiếc xe tải đó với giá tối đa là bao nhiêu?

ĐỀ 9
 
Câu 1 (4 điểm): Bạn hãy trình bày các giải pháp kiềm chế lạm phát? Có người cho rằng: “Lạm phát là bao giờ cũng có hại cho nền kinh tế” Bạn hãy bình luận về nhận định trên?
Câu 2 (3 điểm): Trả lời đúng, sai và có giải thích các câu sau đây:
1 – Chế độ song bản vị là chế độ tiền tệ có khả năng kích thích sự phát triển kinh tế?
2 – Chức năng phương tiện trao đổi là chức năng quan trọng nhất trong các chức năng của tiền?
3 – Khi các tỷ lệ dự trữ bắt buộc, dự trữ dư thừa và tỷ lệ tiền mặt trên tiền gửi bằng 0 thì số tiền hệ thống ngân hàng tạo ra bằng chính số tiền khách hàng gửi vào?
4 – Trong mọi trường hợp, tiền mặt lúc nào cũng là loại cất trữ ưu việt nhất so với các loại tài sản khác?
5 – Chỉ số CPI là một chỉ số phản ánh sự thay đổi giá của toàn bộ hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế?
6 – Chế độ bản vị tiền giấy tự do chuyển đổi ra vàng là tốt nhất cho mọi nền kinh tế hiện nay?
Câu 3 (3 điểm):
Cuối năm 2013, bạn lĩnh tiền thưởng tết được 150 triệu VND. Bạn có hai lựa chọn đầu tư:
1 - Gửi tiết kiệm lãi suất 8%/năm.
2 - Góp vốn với người thân mua nhà cho thuê. Ngân lưu ròng năm đầu dự kiến bạn được 10 triệu VND, hai năm tiếp được 15 triệu VND/năm. Cuối năm 2016 bạn rút vốn và nhận ngân lưu tổng cộng được 175 triệu VND.
Dự án đầu tư mua nhà cho thuê có hấp dẫn bạn không?
Quyết định đầu tư của bạn sẽ ra sao nếu bạn có thêm lựa chọn đầu tư chứng khoán (an toàn) với suất sinh lời 10%/năm?

ĐỀ 10
 
Câu 1 (4 điểm): Bạn hãy trình bày chức năng phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ của NHTW? Tại sao lại có thể nói quyền in tiền của NHTW là hình thức thu thuế từ người dân của các chính phủ?
Câu 2 (3 điểm): Trả lời đúng, sai và có giải thích các câu sau đây:
1 – Ngày nay chế độ bản vị vàng không còn sử dụng trong nền kinh tế của các quốc gia vì vàng là kim loại có giá trị cao?
2 – Tăng hạn mức tín dụng là một trong những cách làm giảm lượng tiền cung ứng trong nền kinh tế?
3 – Khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất tái chiết khấu, lập tức lượng tiền cung ứng trong nền kinh tế giảm xuống?
4 – Chức năng tạo tiền là chức năng quan trọng nhất của NHTM?
5 – Chỉ số giá cả hàng tiêu dùng CPI là một chỉ số khoa học trong việc đánh giá mức lạm phát?
6 – Để khắc phục tình trạng nợ xấu, yếu tố mà các ngân hàng hiện đại cần hướng tới là cho vay càng ít càng tốt?
Câu 3 (3 điểm): Một người đưa thông tin quảng cáo cần mua một khung kho Tiệp loại 120m. Có 3 nhà cung cấp khác nhau đến chào hàng và đưa ra các mức giá như sau:
Nhà cung cấp thứ nhất: đòi giá 150 triệu đồng, chi phí vận chuyển bốc xếp tận nơi là 10trđ và phải thanh toán ngay.
Nhà cung cấp thứ hai: đòi giá 170 trđ và chịu trách nhiệm vận chuyển tận nơi theo yêu cầu của người mua, nhưng chỉ yêu cầu thanh toán ngay 50%. Số còn lại cho chịu 1 năm sau.
Nhà cung cấp thứ 3: Đưa giá chào hàng 160tr đồng và người mua phải tự vận chuyển. Họ yêu cầu thanh toán ngay 20%, sau năm thứ nhất thanh toán thêm 30%, sau năm thứ 2 thanh toán phần còn lại. Người mua dự tính nếu họ tự vận chuyển thì chi phí là 15tr VND.
Hãy xác định xem người mua nên chấp nhận lời chào hàng của nhà cung cấp nào là có lợi nhất. Biết rằng lãi suất ngân hàng ổn định ở mức 9%/năm.
Tác giả bài viết: Nguyễn Mạnh Hà
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết