Câu hỏi tự luận Phân tích đầu tư chứng khoán

Đăng lúc: Thứ hai - 29/05/2017 10:33

Câu hỏi Phân tích đầu tư chứng khoán

Câu hỏi 1: Tại sao tiền lại có giá trị theo thời gian
Câu hỏi 2: Tiền có giá trị theo thời gian bởi các yếu tố nào?
Câu hỏi 3: Có thể cộng giản đơn hai khoản tiền hoặc so sánh 2 khoản tiền tại 2 thời điểm khác nhau không?
Câu hỏi 4: Bạn đang có 5 triệu đồng, cuối năm bạn được lì xì 5 triệu đồng. Hỏi cuối năm bạn có bao nhiêu tiền?
Câu hỏi 5: Để so sánh 2 khoản tiền khác nhau hoặc cộng 2 khoản tiền khác nhau chúng ta phải làm gì?
Câu hỏi 6: 5 triệu ngày hôm nay và 6 triệu đồng ngày mai, đồng tiền nào giá trị hơn?
Câu hỏi 7: Phân biệt niên kim cuối kì và niên kim đầu kì. Niên kim nào có giá trị tương lai lớn hơn, niên kim nào có giá trị hiện tại lớn hơn? Hãy cho một số ví dụ minh họa từ thực tiễn kinh doanh khi mà bạn phải tính giá trị hiện tại của niên kim đầu kì và cuối kì.
Câu hỏi 8: Một đồng có trong tay ngày hôm nay có giá trị hơn một đồng nhận được trong tương lai
Câu hỏi 9: Nhà đầu tư khi đầu tư vào chứng khoán có thể nhận được những lợi tức nào?
Câu hỏi 10: Theo các bạn, khi đi đầu tư, giữa mức sinh lời tuyệt đối và tỷ lệ lợi tức thì nhà đầu tư nên quan tâm đến cái nào? Tại sao?
Câu hỏi 11: Mức sinh lời bình quân lũy kế hàng năm cho biết điều gì? Nó dùng để làm gì?
Câu hỏi 12: Theo bạn, IRR có thể còn được hiểu là gì?
Câu hỏi 13: Để xác định được IRR trong công thức chúng ta có những cách nào?
Câu hỏi 14: Phần chênh lệch giữa IRR và WACC sẽ thuộc về ai? Là một CEO hoặc CFO thì bạn nên làm gì để có thể mở rộng phần chênh lệch trên?
Câu hỏi 15: Theo bạn, rủi ro được hiểu là gì?
Câu hỏi 16: Rủi ro có phải là tổn thất không? 
Câu hỏi 17: Rủi ro đối với 1 doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp có nên chấp nhận rủi ro để thành công?
Câu hỏi 18: Có phải lúc nào tổn thất thì mới được coi là rủi ro?
Câu hỏi 19: Theo bạn, tại sao người ta lại xem xét rủi ro theo quan điểm hiện đại mà không phải là quan điểm truyền thống?
Câu hỏi 20: Trong hoạt động đầu tư, theo bạn nhà đầu tư sẽ quan tâm đến cái nào trước giữa 2 yếu tố: Rủi ro và sinh lời? Tại sao?
Câu hỏi 21: Phân biệt rủi ro với đầu cơ, đánh cược?
Câu hỏi 22: Rủi ro và bất ổn có giống nhau?
Câu hỏi 23: Rủi ro có thể đo lường được không?
Câu hỏi 24: Làm thế nào để đo lường được rủi ro?
Câu hỏi 25: Rủi ro hệ thống là gì? Là rủi ro không thể dự đoán được và có tác động đến mọi chứng khoán trên thị trường.
Câu hỏi 26: Rủi ro thị trường được hiểu là gì?
Câu hỏi 27: Rủi ro lãi suất là gì? Rủi ro lãi suất tác động đến chứng khoán như thế nào? Tác động đến cổ phiếu và trái phiếu có giống nhau?
Câu hỏi 28: Rủi ro sức mua là gì?
Câu hỏi 29: Rủi ro phi hệ thống là gì?
Câu hỏi 30: Rủi ro kinh doanh là gì? 
Câu hỏi 31: Rủi ro tài chính là gì?
Câu hỏi 32: Rủi ro phi hệ thống có thể giảm thiểu được hay không?
Câu hỏi 33: Theo bạn khi nhà đầu tư đầu tư vào chỗ không có rủi ro và đầu tư vào chỗ có rủi ro (ví dụ đầu tư vào thị trường chứng khoán) thì tỷ suất sinh lời mà nhà đầu tư kỳ vọng trong 2 trường hợp này có giống nhau? 
Câu hỏi 34: Theo bạn, người ta có thể xác định được phần bù rủi ro hay không?
Câu hỏi 35: Danh mục đầu tư là gì? 
Câu hỏi 36: Danh mục thị trường hay danh mục chỉ số là gì? Đầu tư theo danh mục thị trường hay danh mục chỉ số là như thế nào?
Câu hỏi 37: Chứng khoán riêng lẻ có mức rủi ro ngang bằng với mức rủi ro thị trường thì mức sinh lời như thế nào? 
Câu hỏi 38 Một chứng khoán có mức rủi ro khác với mức rủi ro của thị trường thì mức sinh lời của chứng khoán đó sẽ như thế nào?
Câu hỏi 39: Khi đầu tư vào chứng khoán, có phải là nhà đầu tư chỉ cần quan tâm đến rủi ro của chứng khoán mà mình nắm giữ không? 
Câu hỏi 40: Hệ số bê ta được hiểu là gì?
Câu hỏi 41: Hệ số bê ta được tính toán như thế nào?
Câu hỏi 42: Hệ số bê ta có thể có những giá trị nào? Khi cổ phiếu có bê ta bằng 1,6 thì dự kiến cổ phiếu này sẽ thế nào?
Câu hỏi 43: Hệ số bê ta âm có nghĩa là thế nào? Ví dụ 1 bê ta của 1 cổ phiếu có giá trị âm?
Câu hỏi 44: Tính toán hệ số bê ta, mức sinh lời kỳ vọng của 1 công ty trên sàn chứng khoán HOSE và đưa ra nhận xét?
Câu hỏi 45: Đường SML là đường gì?
Câu hỏi 46: Đường SML có bao giờ là đường cong hay không?
Câu hỏi 47: Tại sao những chứng khoán nằm phía trên đường SML lại được gọi là định giá thấp và ngược lại?
Câu hỏi 48: Ý nghĩa mô hình CAPM?
Câu hỏi 49: Tính chất của hệ số bê ta? Hệ số bê ta có thể có những giá trị nào?
Câu hỏi 50: Theo mô hình định giá tài sản vốn, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của 1 danh mục đa dạng hóa tốt là 1 hàm của: rủi ro thị trường/rủi ro phi hệ thống/rủi ro kỹ thuật/rủi ro tái đầu tư?
Câu hỏi 51: Đo lường lợi suất thị trường trong thực tiễn như thế nào? Và đưa ra nhận xét?
Câu hỏi 52: Hệ số bê ta là gì? Ứng dụng của nó? 
Câu hỏi 53: Đo lường hệ số bê ta trong thực tiễn như thế nào? Ví dụ về cách đo lường hệ số bê ta của 1 loại cổ phiếu trên sàn giao dịch? Ví dụ: công ty BBC, FPT, KDC…?
Câu hỏi 54: Có thể sử dụng cái gì để làm tỷ suất sinh lời phi rủi ro?
Câu hỏi 55: Đơn vị tính của độ lệch tiêu chuẩn sẽ như thế nào? Có phải sẽ luôn là % không?
Câu hỏi 56: Khi có 2 cơ hội đầu tư có cùng mức độ rủi ro thì cơ hội đầu tư nào sẽ được lựa chọn? Tại sao?
Câu hỏi 57: Hiệp phương sai là gì? Nó cho biết điều gì?
Câu hỏi 58: Hệ số tương quan được hiểu là gì? Nó cho biết điều gì?
Câu hỏi 59: Tại sao đa số những tài sản thuộc cùng loại thì lại có hiệp phương sai dương với nhau (cùng cổ phiếu, cùng trái phiếu)?
Câu hỏi 60: Nếu 2 cơ hội đầu tư có mức sinh lời và rủi ro khác nhau, khi đó lựa chọn cơ hội nào để đầu tư? Ví dụ A có mức sinh lời 45%, rủi ro là 25%; B có mức sinh lời 20%, rủi ro 5%, A hay B rủi ro hơn?
Câu hỏi 61: Giả sử có 2 cơ hội C và D, cơ hội C vốn đầu tư ra 100 tr, lãi 20tr; cơ hội D vốn đầu tư ra 135tr, lãi 28tr. Lựa chọn cơ hội nào để đầu tư?
Câu hỏi 62: Tại sao người ta có thể sử dụng hệ số biến động để đánh giá mức độ rủi ro giữa các phương án?
Câu hỏi 63: Ứng dụng đo lường suất sinh lời của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chia lớp thành nhiều nhóm khác nhau từ đó đo lường suất sinh lời của danh mục thị trường, hệ số bê ta và suất sinh lời của các cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE: BBC, KDC, HAG, FPT, ACB, REE, HHC…? 
Câu hỏi 64: Có nhận định cho rằng: “Phải chấp thuận rủi ro lớn mới có thể thu được nhiều lợi nhuận”. Bạn hãy bình luận về nhận định trên?
Câu hỏi 65: Giữa 2 yếu tố rủi ro và lợi nhuận thì yếu tố nào quyết định yếu tố nào?
Câu hỏi 66: Theo mô hình định giá tài sản vốn, giá tương đối của chứng khoán có: không bê ta/alphas dương/bê ta dương/alphas bằng 0? Trong đó hệ số alphas được tính bằng mức sinh lời thực tế trừ đi mức sinh lời kỳ vọng.
Câu hỏi 67: Có 5 cái xe máy đang dựng ở trên đê gồm: 1 xe SH, 1 xe Airblade, 1 xe LX, 1 xe Wave, 1 xe Click. Hỏi nếu bạn đang là kẻ trộm xe máy thì bạn sẽ ăn trộm cái xe nào trong 5 cái xe trên?
Câu hỏi 68: Làm thế nào để xác định được mức sinh lời và rủi ro khi đầu tư vào 1 chứng khoán? Ví dụ khi đầu tư vào cổ phiếu của FPT, làm thế nào để xác định được là rủi ro và sinh lời là bao nhiêu?
Câu hỏi 69: Tại sao nói môi trường chính trị xã hội có ảnh hưởng đến TTCK? 
Câu hỏi 70: Hãy chứng tỏ rằng yếu tố pháp luật có tác động quan trọng đến TTCK?
Câu hỏi 71: 
(1) Bình luận về sự kiện tân chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) thông báo về sớm nâng trần lãi suất vào tháng 3/2014?
(2) Trong bài phát biểu trong tháng 6/2014 của Chủ tịch Fed Janet Yellen cho rằng chính sách tiền tệ linh hoạt, giá tài sản tăng và nền kinh tế toàn cầu đang dần cải thiện sẽ đem đến tăng trưởng. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo thêm việc làm và coi nhẹ những lo lắng về bong bóng và tài sản. 
Câu hỏi 72: Các yếu tố vĩ mô nào có tác động trực tiếp tới các hoạt động đầu tư trên TTCK?
Câu hỏi 73: Tại sao nói lãi suất là nhân tố quan trọng nhất trong các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trên TTCK?
Câu hỏi 74: Tại sao nói phân tích ngành là rất quan trọng trong đầu tư chứng khoán? Hay ngành nghề kinh doanh có tác động như thế nào đến quyết định đầu tư?
Câu hỏi 75: Tại sao phải phân tích ngành trước khi phân tích cổ phiếu riêng lẻ?
Câu hỏi 76: Báo cáo kết quả kinh doanh là chỉ tiêu thời điểm?
Câu hỏi 77: Báo cáo kết quả kinh doanh cung cấp thông tin gì?
Câu hỏi 78: Bảng cân đối kế toán là chỉ tiêu thời kỳ?
Câu hỏi 79: Bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin gì?
Câu hỏi 80: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin gì?
Câu hỏi 81: Hạn chế của phân tích cơ bản là gì?
Câu hỏi 82: Tại sao cổ phiếu Z nào đó có các chỉ số đẹp như vậy mà giá chỉ thấp lè tè?
Câu hỏi 83: Doanh nghiệp sử dụng hệ số nợ cao sẽ luôn có chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE cao hơn các doanh nghiệp có cùng điều kiện hoạt động?
Câu hỏi 84: Một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lợi nhuận thì nhất thiết phải tạo ra lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương?
Câu hỏi 85: Điều gì sẽ xảy ra đối với một công ty kinh doanh có lãi nhưng ngân lưu từ hoạt động kinh doanh lại âm?
Câu hỏi 86: Điều gì sẽ xảy ra đối với một công ty kinh doanh bị lỗ nhưng ngân lưu từ hoạt động kinh doanh lại dương?
Câu hỏi 87: Thị trường chứng khoán là nơi mà mức sinh lời khi đầu tư tỷ lệ thuận với chỉ số IQ?
Câu hỏi 88: Doanh nghiệp càng có nhiều tiền mặt càng tốt?
Câu hỏi 89: “Một DN có hệ số thanh toán Nợ ngắn hạn (Hệ số thanh toán hiện thời) ở mức cao sẽ luôn đảm bảo việc thanh toán đúng hạn các khoản nợ tới hạn”. Theo bạn, điều đó có đúng không?
Câu hỏi 90: Một DN có hệ số thanh toán lãi vay ở mức thấp có thể dẫn tới những hậu quả gì về mặt tài chính  đối với DN?
Câu hỏi 91: Hoạt động tài chính của một doanh nghiệp đều giống nhau khi doanh nghiệp hoạt động theo các loại hình tài chính doanh nghiệp khác nhau?
Câu hỏi 92: Giả sử cục dự trữ liên bang Mỹ thống nhất tăng lãi suất đồng USD. Nếu bạn là 1 nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường thì bạn sẽ phản ứng như thế nào? Nếu mua chứng khoán thì bạn sẽ chọn chứng khoán nào?
Câu hỏi 93: Giả sử Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng NDT. Nếu bạn là 1 nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường thì bạn sẽ phản ứng như thế nào? Nếu mua chứng khoán thì bạn sẽ chọn chứng khoán nào?
Câu hỏi 94: Khi phân tích báo cáo tài chính để lựa chọn chứng khoán đầu tư thì bạn sẽ lựa chọn những chỉ số nào để làm căn cứ chọn chứng khoán đầu tư? ROE, vị thế trong ngành, ..
Câu 95: Danh mục đầu tư càng đa dạng hóa thì càng tốt?
Câu 96: Lợi ích và rủi ro khi đầu tư chứng khoán theo chỉ số (đầu tư vào tất cả chứng khoán trên sàn với 1 số tiền như nhau)?
Câu hỏi 97: Tại sao trái phiếu Chính phủ được coi là không có rủi ro?
Câu hỏi 98: Định giá trái phiếu là đi tìm giá nào trong các loại giá đã nêu ở phần trên: Mệnh giá, thị giá hay giá trị thực của trái phiếu?
Câu hỏi 99: Giá trị thực của trái phiếu được tính như thế nào?
Câu hỏi 100: Lãi suất ghi trên trái phiếu và lãi suất kỳ vọng của nhà đầu tư (lãi suất đáo hạn) có phải là hoàn toàn giống nhau? Khi nào thì nó bằng nhau, khi nào thì nó không bằng nhau?
Câu hỏi 101: Khi đầu tư vào trái phiếu, nhà đầu tư sẽ quan tâm đến giá nào trong các loại giá: Mệnh giá, giá trị thị trường, giá trị thực (giá trị nội tại)?
Câu hỏi 102: Đầu tư vào trái phiếu là an toàn hơn cổ phiếu?
Câu hỏi 103: Lãi suất thị trường ảnh hưởng như thế nào đến giá trái phiếu?
Câu hỏi 104: Theo bạn, định giá trái phiếu thả nổi khác gì so với định giá trái phiếu thông thường?
Câu hỏi 105: Theo bạn, định giá trái phiếu chuyển đổi khác gì so với định giá trái phiếu thông thường?
Câu hỏi 106: Mối quan hệ giữa các mức lợi suất đáo hạn, lợi suất hiện hành và lợi suất danh nghĩa (lãi suất coupon) sẽ như thế nào?
Câu hỏi 107: Tại sao khi thị trường đang tăng điểm (kinh tế đang tăng trưởng) giá chứng khoán sẽ tăng?
Câu hỏi 108: Lợi suất kỳ vọng của nhà đầu tư cao tại sao trái phiếu lại có tính hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư?
Câu hỏi 109: Lợi suất kỳ vọng và lãi suất thị trường có quan hệ như thế nào với nhau?
Câu hỏi 110: Đo lường tính biến động của giá trị 1 hàm số ta tính như thế nào? Ví dụ 1 hàm số y = a*x^2 + b*x +c? Khi x thay đổi từ x1 đến x2? Thì y thay đổi như thế nào? Chúng ta đã học nó ở môn học nào?
Câu hỏi 111: Qua công thức tính Duration thì Duration được hiểu là gì?
Câu hỏi 112: Thời gian đáo hạn bình quân của trái phiếu so với thời gian đáo hạn của trái phiếu?
Câu hỏi 113: Nhà đầu tư cần trái phiếu có độ nhạy cảm cao hay thấp?
Câu hỏi 114: Sử dụng Duration để xác định biến động giá trái phiếu có phải là hoàn toàn chính xác không?
Câu hỏi 115: Duration tác động đến giá trái phiếu như thế nào?
Câu hỏi 116: Độ lồi được hiểu là gì?
Câu hỏi 117: Nhà đầu tư sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho độ lồi?
Câu hỏi 118: Kiểm tra sự đúng đắn của việc tính toán sự thay đổi giá trái phiếu khi lãi suất thay đổi qua cách nào?
Câu hỏi 119: Nếu một nhà đầu tư muốn mua được lợi vốn thì khi nào là thời điểm tốt nhất để mua trái phiếu?
Câu hỏi 120: Khi mua trái phiếu, nhà đầu tư quan tâm đến yếu tố nào nhất trong các yếu tố sau đây: Mệnh giá trái phiếu, lãi suất trái phiếu, thời gian đáo hạn, cách thức trả lãi của trái phiếu?
Câu hỏi 121: Khi lãi suất thị trường tăng hoặc giảm, giá của trái phiếu nào sau đây sẽ biến động mạnh nhất: Trái phiếu dài hạn, trái phiếu trung hạn, cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu thường?
Câu hỏi 122: Một nhà đầu tư muốn mua trái phiếu có mức lợi suất kỳ vọng lớn hơn mức lợi suất danh nghĩa ghi trên trái phiếu thì nhà đầu tư này phải thế nào?
Câu hỏi 123: Ta có thể dùng lãi suất nào làm lãi suất kỳ vọng trong công thức chiết khấu?
Câu hỏi 124: Trái phiếu A mệnh giá 100, kỳ hạn 5 năm, lãi suất ghi trên trái phiếu là 100%/năm; trái phiếu B mệnh giá 100, kỳ hạn 5 năm, lãi suất ghi trên trái phiếu là 20%/năm. Vậy bạn nên mua trái phiếu nào? Giả sử 2 trái phiếu này cùng độ rủi ro.
Câu hỏi 125: Tại sao cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu cho lợi suất đầu tư cao hơn những cổ phiếu khác có cùng mức độ rủi ro?
Câu hỏi 126: Căn cứ để lựa chọn cổ phiếu phòng vệ là gì? 
Câu hỏi 127: Cổ phiếu phòng vệ thường thích hợp với những nhà đầu tư nào? CP này được ưa thích và không ưa thích trong trường hợp nào?
Câu hỏi 128: Có phải cứ doanh nghiệp thuộc ngành có tính phòng vệ thì cổ phiếu của doanh nghiệp đó cũng là cổ phiếu phòng vệ?
Câu hỏi 129: Tại sao những mã cổ phiếu như HPG, KBC, DXG, FLC ở trên lại là cổ phiếu nằm trong nhóm chu kỳ?
Câu hỏi 130: Cổ phiếu của công ty chu kỳ thì không nên đầu tư vì có rủi ro cao?
Câu hỏi 131: Tại sao công ty đầu cơ và cổ phiếu đầu cơ lại có rủi ro cao?
Câu hỏi 132: Nghiên cứu các loại công ty và các loại cổ phiếu có ý nghĩa gì?
Câu hỏi 133: Nếu bạn là nhà đầu tư e ngại rủi ro và bạn mua cổ phiếu chu kỳ và khi thị trường cứ lên xuống bất thường khi đó điều gì sẽ xảy ra?
Câu hỏi 134: Nêu một số cổ phiếu của các công ty thuộc loại cổ phiếu đầu cơ  ở Việt Nam?
Câu hỏi 135: Đánh cược là gì?
Câu hỏi 136: Nghiên cứu các loại công ty và các loại cổ phiếu có ý nghĩa gì?
Câu hỏi 137: Nếu bạn là nhà đầu tư e ngại rủi ro và bạn mua cổ phiếu chu kỳ và khi thị trường cứ lên xuống bất thường khi đó điều gì sẽ xảy ra?
Câu hỏi 138: Khi bạn mua cổ phiếu nào đó, nếu thị giá của cổ phiếu đó giảm chỉ còn phân nửa, bạn sẽ làm gì?
Câu hỏi 139: Mệnh giá khác với giá cổ phiếu lúc khởi điểm chào sàn ở điều gì?
Câu hỏi 140: Định giá cổ phiếu là đi tìm giá trị nào? 
Câu hỏi 141: Định giá cổ phiếu là quan tâm đến giá trị nào? Ví dụ nếu cổ phiếu của 1 công ty đang là 30.000 VND/1cp giảm xuống còn 10.000 VND/1cp thì bạn có mua cổ phiếu của công ty này không? Tại sao?
Câu hỏi 142: Trong những thời điểm nào thì cổ phiếu sẽ có biên độ an toàn âm? Biên độ an toàn dương?
Câu hỏi 143: Định giá cổ phiếu có những nguyên tắc nào?
Câu hỏi 144: Trong công thức định giá cổ phiếu sao không nhắc đến khoản lãi vốn (chênh lệch giá bán và giá mua) thu được khi bán cổ phiếu?
Câu hỏi 145: Điều kiện áp dụng môn hình tăng trưởng đều là gì?
Câu hỏi 146: Định giá cổ phiếu theo mô hình cổ tức tăng trưởng đều có những ưu nhược điểm gì?
Câu hỏi 147: Định giá cổ phiếu theo mô hình tăng trưởng cổ tức hai giai đoạn có những ưu nhược điểm gì?
Câu hỏi 148: Hệ số Giá/Lợi nhuận có ý nghĩa gì?
Câu hỏi 149: Hạn chế của mô hình định giá cổ phiếu theo P/E?
Câu hỏi 150: Mức độ thanh khoản của cổ phiếu và trái phiếu dựa trên các yếu tố nào?
Câu hỏi 151: Ưu nhược điểm của nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức khi tham gia đầu tư chứng khoán?
Câu hỏi 152: Khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư quan tâm nhất đến yếu tố nào sau đây: Giá cổ phiếu, tình hình hoạt động của công ty, quan hệ cung cầu của cổ phiếu trên thị trường?
Câu hỏi 153: Có quan niệm cho rằng: “Cứ mua và nắm chứng khoán trong 1 thời gian dài thì chứng khoán sẽ tăng giá”
Câu hỏi 154: Có ý kiến cho rằng mua những cổ phiếu giá rẻ sẽ giúp cho bạn có thể có được nguồn sinh lời cao?
Câu hỏi 155: Giá trị nội tại của một cổ phiếu có luôn không đổi?
Câu hỏi 156: Chiến lược mua bán của bạn có thay đổi khi bạn là nhà đầu tư thay vì là nhà đầu cơ?
Câu hỏi 157: Công ty mà bạn lựa chọn để đầu tư có thay đổi khi mục tiêu theo đuổi của bạn là thu nhập từ cổ tức thay vì thu nhập từ chênh lệch giá cổ phiếu?
Câu hỏi 158: Có nên đầu tư vào cổ phiếu giá rẻ? Bạn hãy cho biết ưu nhược điểm khi đầu tư vào cổ phiếu giá rẻ?
Câu hỏi 159: Bạn hãy cho biết nguyên nhân không thể kiềm chế cảm xúc khi mua bán cổ phiếu? và cách kiềm chế cảm xúc?
Câu hỏi 160: Cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phần cái nào tốt hơn?
Câu hỏi 161: Nếu một nhân viên môi giới chứng khoán hoặc làm báo cáo phân tích TCDN trong công ty chứng khoán mà tham gia chơi chứng khoán thì có thể dẫn đến điều gì?
Câu hỏi 162: Phân tích kỹ thuật được hiểu như thế nào?
Câu hỏi 163: Phân tích kỹ thuật khác gì với phân tích cơ bản?
Câu hỏi 164: Tại sao lại phải có giả định giá chứng khoán hình thành do quan hệ cung cầu?
Câu hỏi 165: Tại sao lại phải có giả định giá chứng khoán không biến động một cách ngẫu nhiên? Nếu giá chứng khoán biến động một cách ngẫu nhiên thì điều gì sẽ xảy ra?
Câu hỏi 166: Giả định bản chất của con người không thay đổi hay các hành vi của các thành viên trên thị trường sẽ giống nhau trong những tình huống tương tự có ý nghĩa gì?
Câu hỏi 167: Giá đóng cửa là mức giá nào?
Câu hỏi 168: Giá mở cửa là mức giá nào?
Câu hỏi 169: Tại sao biểu đồ dạng đường thẳng lại sử dụng giá đóng cửa mà không sử dụng giá nào khác để biểu thị?
Câu hỏi 170: Nghiên cứu đường xu hướng và vùng xu hướng có ý nghĩa gì?
Câu hỏi 171: Nghiên cứu mức hỗ trợ và mức kháng cự có ý nghĩa gì?
Câu hỏi 172: Đường trung bình di động là gì? Ưu nhược điểm của đường trung bình di động?
Câu hỏi 173: Hạn chế của phân tích kỹ thuật là gì? 
Câu hỏi 174: Có phải là chứng khoán nào chúng ta cũng nên sử dụng phân tích kỹ thuật và lúc nào cũng có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để đầu tư chứng khoán? 
Câu hỏi 175: Các bước trong phân tích kỹ thuật chứng khoán?
Câu hỏi 176: Nhà đầu tư khi đầu tư chứng khoán chỉ cần biết phân tích cơ bản là có thể thắng lợi?
Câu hỏi 177: Theo bạn trong câu dưới đây, câu nào dùng để nói về phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật:
1 – Để trả lời cho câu hỏi nên lựa chọn cổ phiếu nào? Mua với giá bao nhiêu là hợp lý?
2 – Để trả lời cho câu hỏi khi nào thì mua cổ phiếu? Khi nào thì nên bán cổ phiếu?
Câu hỏi 178: Nhà đầu tư cùng có các bước phân tích giống nhau, cùng sử dụng các thông tin giống nhau của doanh nghiệp có quyết định giống nhau hay không???
Câu hỏi 179: Có nhận định cho rằng “Tin rằng việc dự đoán động thái kế tiếp của thị trường chắc chắn sẽ mang về những khoản lợi nhuận khổng lồ?
Câu hỏi 180: Nên mua vào chứng khoán khi giá tăng hay lúc giá giảm?
Câu hỏi 181: Liệu có phải khi nhà đầu tư chắc chắn là đã tìm được 1 cổ phiếu có giá trị thì không còn thời điểm mua nào tốt hơn chính lúc đó?
Câu hỏi 182: Thời điểm nào nên là thời điểm mua vào?
Câu hỏi 183: Thời điểm nào nên là thời điểm bán ra?
Câu hỏi 184: Đầu tư lướt sóng là gì? 
Câu hỏi 185: Đầu tư chứng khoán nên theo cách nào? Phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật?
Câu hỏi 186: Đầu tư chứng khoán nên theo các bước như thế nào?
Câu hỏi 187: Khối lượng giao dịch của chứng khoán phản ánh điều gì? Khi bạn lựa chọn chứng khoán đầu tư thì khối lượng giao dịch nên phải như thế nào?
Câu hỏi 188: Nên sử dụng đồ thị tuần hay đồ thị ngày?
Câu hỏi 189: Khi sử dụng đồ thị trong phân tích kỹ thuật chúng ta cần chú ý đến yếu tố nào?
Câu hỏi 190: Khi giá chứng khoán giảm, giả sử bạn đang nắm 1 số cổ phiếu, vậy bạn sẽ bán những cổ phiếu nào đầu tiên?
Câu hỏi 191: Khi mua cổ phiếu thì bạn nên tập trung vào các yếu tố cơ bản hay đồ thị?
Câu hỏi 192: Khi bán cổ phiếu thì bạn nên tập trung vào các yếu tố cơ bản hay đồ thị?
Câu hỏi 193: Nhà đầu tư lớn có ảnh hưởng gì đến giá chứng khoán?
Câu hỏi 194: Theo các bạn, khi các nhà đầu tư đầu tư vào các chứng khoán khác nhau và giống nhau trên thị trường thì mức sinh lời dự kiến (mức sinh lời kỳ vọng) của các nhà đầu tư có giống nhau? Tại sao?
Câu hỏi 195: Rủi ro của danh mục đầu tư là gì? Một danh mục đầu tư có rủi ro có nghĩa là gì?
Câu hỏi 196: Rủi ro phi hệ thống có thể được loại trừ bằng cách nào?
Câu hỏi 197: Tại sao tất cả các nhà đầu tư chọn danh mục thị trường?
Câu hỏi 198: Đa dạng hóa danh mục đầu tư trong thực tế có phải là 1 phương pháp hiệu quả trong hoạt động đầu tư?
Câu hỏi 199: Nếu lợi suất trên hai cổ phiếu có tương quan mạnh, thì điều đó có nghĩa là gì? Nếu chúng không có tương quan? Nếu chúng có tương quan âm?
Câu hỏi 200: Một danh mục đầu tư hiệu quả là gì?
Câu hỏi 201: Đúng hay sai: Nếu hai cổ phiếu có cùng lợi suất kỳ vọng 10%, thì một danh mục bất kỳ bao gồm hai cổ phiếu này cũng sẽ có lợi suất kỳ vọng 10%?
Câu hỏi 202: Đúng hay sai: Nếu hai cổ phiếu có cùng độ lệch chuẩn 25%, thì một danh mục bất kỳ bao gồm hai cổ phiếu này cũng sẽ có độ lệch chuẩn 25%?
Câu hỏi 203: Bạn là một cố vấn đầu tư và một khách hàng đưa ra ý kiến sau: Tôi không muốn có một danh mục đa dạng hóa, bởi tôi sẽ không bao giờ nhận được lợi suất cao nhất có thể. Bạn sẽ nói gì với khách hàng này?
Câu hỏi 204: Bạn có một danh mục đầu tư tạo thành từ hai tài sản. Khi bạn tăng thêm tài sản có rủi ro thấp hơn vào danh mục của mình thì rủi ro của danh mục của bạn tăng lên. Bạn biết gì về danh mục hiện tại của bạn?
Câu hỏi 205: Vì sao danh mục có phương sai tối thiểu lại quan trọng khi quan tâm tới đường giới hạn hiệu quả Markowitz?
Câu hỏi 206: Đúng hay sai: một tài sản riêng lẻ không thể nằm trên đường giới hạn hiệu quả Markowitz?
Câu hỏi 207: Giả sử hai tài sản có tương quan bằng 0 và có cùng độ lệch chuẩn. Danh mục có phương sai tối thiểu sẽ có đặc điểm gì?
 
 
 
 
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết