KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN SINH VIÊN K41 TCKT THỰC TẬP

Đăng lúc: Chủ nhật - 17/01/2021 09:26
Kế hoạch hướng dẫn thực tập tốt nghiệp K41 ngành TCNH
KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC TẬP
 
GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ
SV 41 ĐHCQ ngành TCNH

I. Thông tin về GVHD:
- Họ tên: Nguyễn Mạnh Hà
- Đơn vị công tác: Bộ môn Tài chính ngân hàng – Khoa QT, KT & NH
- Học vị: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
- Số điện thoại: 0386.196.888
- Email: manhhaktqd@gmail.com
- Website: www.htnc.vn
Fanpage FB: https://www.facebook.com/htnc.vn 
- Group FB: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn/
II. Kế hoạch liên hệ và hướng dẫn thực tập
+ Sửa trực tiếp: Địa điểm hướng dẫn thực tập là Thư viện số (cơ sở Sơn Tây của nhà trường) hoặc số 27 Lê Văn Lương (cơ sở thủ đô của nhà trường).
+ Sửa qua email
1. Lịch trình các tuần hướng dẫn thực tập
Tuần 1: 11/01/2021 – 17/01/2021
Tuần 2: 18/01/2021 – 24/01/2021
Tuần 3: 25/01/2021 – 31/01/2021
Tuần 4: 01/02/2021 – 07/02/2021
Tuần 5: 22/02/2021 – 28/02/2021
Tuần 6: 01/03/2021 – 07/03/2021
Tuần 7: 08/03/2021 – 14/03/2021
Tuần 8: 15/03/2021 – 22/03/2021
Tuần 9: 22/03/2021 – 28/03/2021
Tuần 10: 29/03/2021 – 04/04/2021
2. Thời gian
- Cơ sở Sơn Tây: 9h00' - 10h30' sáng thứ 3 hàng tuần (trừ hôm lễ tết hoặc nghỉ đột xuất).
- Cơ sở 27 Lê Văn Lương: 9h00’ sáng thứ 5 hàng tuần (trừ hôm lễ tết hoặc nghỉ đột xuất).
- Các bạn nào nhà xa, không thu xếp gặp trực tiếp được hoặc muốn hướng dẫn và sửa bài qua email được GV chấp nhận. GV khuyến khích sửa qua email cho những sinh viên sửa bài nhanh và muốn sửa nhiều.
- Khuyến khích sinh viên trao đổi trực tiếp về vấn đề thực tập qua trang group fb và fanpage fb của giảng viên đã ghi ở trên.

TT
TUẦN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC NHIỆM VỤ CỦA
SINH VIÊN
 Tuần 0
(04/01 – 10/01)
 
 
 
 
- Kiểm tra số lượng nhóm sinh viên HDTT: họ tên, đơn vị thực tập, điểm tích lũy hiện tại, các nguyện vọng và ý kiến của sv trong quá trình thực tập.
- Phổ biến hình thức và nội dung báo cáo, thời hạn nộp bài.
 - Hướng dẫn cách viết các loại sổ sách liên quan quá trình thực tập.
- Hướng dẫn sinh viên viết đề cương chi tiết và nội dung của báo cáo.
 - Hướng dẫn sinh viên đến đơn vị thực tập và các tài liệu cần thu thập.
- Có mặt đầy đủ, đúng giờ, đúng địa điểm theo thông báo.
- Mang toàn bộ các tài liệu được phát và giấy liên hệ thực tập cho GVHD (nếu chưa nộp theo lớp).
- Đề xuất nhóm trưởng và hoàn thiện danh sách thông tin liên hệ của toàn bộ nhóm.
 - Trao đổi với GVHD về các vấn đề liên quan, mang theo sổ sách ghi chép.
GV sửa và gửi cho SV bản hoàn thiện qua mail trong ngày 10/01 (Nếu sinh viên thực tập tại đơn vị đặc thù, còn lại thực tập theo khung đã triển khai) - SV làm Đề cương chi tiết báo cáo tổng hợp và gửi cho GV sửa trước 19h ngày 10/01 qua email.
 
 
Tuần 1,2
(11/01- 24/01)
- SV nộp BCKQKD, BCĐKT và BCLCTT trong 3 năm gần nhất của DN cùng các tài liệu thu thập được tại DN.
-  Hướng dẫn sinh viên viết chương 1 BCTH (sinh viên có thể xem hướng dẫn viết báo cáo thực tập tổng hợp trên website www.htnc.vn của giảng viên)
- Trao đổi các vấn đề thắc mắc của SV đối với ĐVTT.
- Có mặt đầy đủ, đúng giờ, đúng địa điểm theo thông báo.
- Mang toàn bộ các tài liệu thu thập được tại ĐV TT và các báo cáo tài chính của ba năm gần nhất.
 - Trao đổi với GVHD về các vấn đề liên quan, mang theo sổ sách ghi chép.
Tuần 3
25/01 -31/01
Thu và sửa chương 1 báo cáo.
Trao đổi các vấn đề thắc mắc của SV đối với ĐVTT.
Hướng dẫn sinh viên viết chương 2 BCTH (sinh viên có thể xem hướng dẫn viết báo cáo thực tập tổng hợp trên website www.htnc.vn của giảng viên)
- Sinh viên làm chương 1 BCTH.
- Sinh viên nào làm xong trước có thể gửi qua email cho GV trước 19h ngày chủ nhật 31/01/2021.
- SV nào làm xong sau 19h chủ nhật 31/01/2021 thì in bản cứng sửa trực tiếp vào sáng thứ 3, thứ 5 trong tuần kế tiếp tại các địa điểm (nếu không trùng ngày lễ tết).
- Trao đổi với GVHD về các vấn đề liên quan, mang theo sổ sách ghi chép.
Tuần 4+5
01/02 – 28/02
Thu và sửa chương 2 báo cáo lần 1.
Trao đổi các vấn đề thắc mắc của SV đối với ĐVTT.
 
- Sinh viên làm chương 2 BCTH lần 1.
- Sinh viên nào làm xong trước có thể gửi qua email cho GV trước 19h ngày CN 28/02/2021.
- SV nào làm xong sau ngày CN trên thì in bản cứng sửa trực tiếp vào sáng thứ 3, thứ 5 tại các địa điểm trong tuần kế tiếp (hạn cuối nộp báo cáo lần 1 của chương 2 cho GV qua email là chủ nhật 28/02/2021.
- Trao đổi với GVHD về các vấn đề liên quan, mang theo sổ sách ghi chép.
Tuần 6+7
(Từ 01/03- 14/03)
 
Tiếp tục thu và sửa nội dung chương 2 lần 2 (trong tuần 6) và lần 3 (trong tuần 7).
Trao đổi các vấn đề thắc mắc của SV đối với ĐVTT.
Hướng dẫn sinh viên viết chương 3 BCTH (sinh viên có thể xem hướng dẫn viết báo cáo thực tập tổng hợp trên website www.htnc.vn của giảng viên)
 
- Sinh viên sửa chương 2 BCTH lần 2 và nộp cho GV trong tuần 6. Sau khi sửa xong, SV gửi email cho GV để sửa trong tuần và nhận bài sửa vào cuối tuần để tiếp tục sửa và nộp lần 3 trong tuần 7
- Sinh viên nào làm xong trước có thể gửi qua email cho GV trước 19h ngày CN 07/3
- SV nào làm xong sau 19h CN 07/03 thì in bản cứng sửa trực tiếp vào sáng thứ 3, thứ 5 tại các địa điểm trong tuần kế tiếp.
- Trao đổi với GVHD về các vấn đề liên quan, mang theo sổ sách ghi chép.
Tuần 8
(Từ 15/03- 21/03)
Sửa chương 3 và toàn bộ báo cáo tổng hợp của sinh viên. -  Sinh viên làm chương 3 BCTH
- Sinh viên nào làm xong có thể gửi qua email cho GV trước 19h ngày CN 21/03.
- SV nào làm xong sau 19h CN 21/3 thì in bản cứng sửa trực tiếp vào sáng thứ 3, thứ 5 tại các địa điểm trong tuần kế tiếp.
 
Tuần 9
22/03 – 28/03
Sửa và hoàn thiện toàn bộ BCTH của sinh viên.
Hướng dẫn sinh viên hoàn thiện các thủ tục thu nộp BCTH.
- Sinh viên hoàn thiện toàn bộ BCTH.
- Sinh viên nào làm xong có thể gửi qua email cho GV trước 19h ngày CN 28/03.
- SV nào làm xong sau 19h CN 28/03 thì in bản cứng sửa trực tiếp vào sáng thứ 3, thứ 5 tại các địa điểm trong tuần kế tiếp.
- Trao đổi với GVHD về các vấn đề liên quan, mang theo sổ sách ghi chép.
 
Tuần 10
29/03/ - 04/04
Kiểm tra và thu BCTH của SV. - Sinh viên hoàn thiện sổ sách thực tập.
- Xin xác nhận của đơn vị thực tập.
- In ấn và hoàn thiện BCTH.
Chấm BCTT, nộp báo cáo thực tập và phiếu điểm cho khoa.  

* Lưu ý:
- Mỗi bản báo cáo sinh viên gửi cho giáo viên phải tuân thủ đúng về hình thức (font chữ, size chữ, dãn dòng, căn lề,…) do Khoa quy định. GVHD không phụ trách chỉnh sửa hình thức.
- Sinh viên gặp GVHD tại Thư viện số - Cơ sở Sơn Tây hoặc số 27 Lê Văn Lương theo đúng giờ hẹn. Sinh viên vắng mặt bị đánh giá vào ý thức.
- Sinh viên gửi bài cho GVHD trước 19h qua Email theo đúng kế hoạch. Sinh viên nào không gửi bài hoặc không có ý thức sửa bài tự chịu trách nhiệm về kết quả thực tập của mình. File nộp ghi rõ tên dưới dạng“BCTH_tên sinh viên_lớp” và gửi qua email cá nhân.
- Kết thúc đợt báo cáo SV nộp cho GVHD 2 Bản báo cáo có xác nhận theo mẫu đúng quy định cùng các loại sổ sách thực tập liên quan.
Đề nghị các sinh viên tuân thủ và thực hiện đúng kế hoạch để đảm bảo công việc đạt kết quả cao nhất.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết