Kế hoạch giảng dạy học phần phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/12/2018 15:59
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
LỚP 4018 TCK
Thời lượng: 45 tiết - Số tiết/1 buổi: 3 - Số buổi: 15
 
* Cơ cấu điểm thành phần: 100%
- Điểm dự lớp: 10% (sinh viên được nghỉ dưới 20% trong tổng số tiết học của học phần)
- Trả lời câu hỏi và thắc mắc các vấn đề về nội dung học trong quá trình học: 20%
- Điểm thuyết trình, trả lời câu hỏi trong buổi thuyết trình: 30%

GV đưa 01 báo cáo tài chính, yêu cầu các nhóm sinh viên làm bài thuyết trình theo từng nội dung dưới đây:

+ Phân tích khả năng thanh toán
+ Phân tích cấu trúc nguồn vốn và cân bằng tài chính
+ Phân tích hiệu quả kinh doanh
+ Phân tích dòng lưu chuyển tiền tệ trong kỳ
Sinh viên, nhóm sinh viên không tham gia thuyết trình sẽ không có điểm trong mục này.
- Bài kiểm tra: 40%

Buổi Ngày dạy Nội dung dạy Yêu cầu
sinh viên
Ghi chú
1   Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phân tích BCTC - Nghiên cứu các chuẩn mực kế toán số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 30
- Nghiên cứu thông tư 133, thông tư 200 về chế độ kế toán. Trong đó, TT 200 đọc các điều từ điều 1 đến điều 9 và từ điều 97 đến điều 125.
- Nghiên cứu bài giảng phân tích báo cáo tài chính của GV gửi
- Chia nhóm, mỗi nhóm 6 người, lựa chọn 1 công ty trên sàn chứng khoán và in báo cáo tài chính 3 năm gần nhất
- Chọn 01 vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính để thuyết trình trong buổi 12 (cụ thể xem nội dung phải thuyết trình trong buổi 12)
 
2   Chương 2: Đọc và kiểm tra báo cáo tài chính (2.1 + 2.2) - Tìm hiểu hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp và nội dung các khoản mục, mối liên hệ giữa các khoản mục trên báo cáo tài chính
- Chuẩn bị các câu hỏi liên quan đến buổi học và trả lời câu hỏi trong quá trình học
 
3   Chương 2: Đọc và kiểm tra báo cáo tài chính (2.3 + Thực hành đọc kiểm tra BCTC) - Nghiên cứu cách đọc và kiểm tra các báo cáo tài chính
- Tìm hiểu cách lập các báo cáo tài chính: Bảng CĐKT, báo cáo KQKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 2 phương pháp trực tiếp, gián tiếp
- Chuẩn bị các câu hỏi liên quan và trả lời các câu hỏi trong quá trình học
 
4   Thực hành lập, kiểm tra báo cáo tài chính - Làm các bài tập lập BCTC, kiểm tra BCTC
- Chuẩn bị các câu hỏi liên quan và trả lời các câu hỏi trong quá trình thực hành lập BCTC
 
5   Chương 3: Đánh giá khái quát tình hình tài chính - Nghiên cứu bảng CĐKT
- Tìm hiểu về cơ cấu nguồn vốn của mỗi ngành
- Tìm hiểu về phương pháp đánh giá, các hệ số tài chính liên quan đến đánh giá khái quát tình hình tài chính
- Làm bài tập liên quan c3
 
6   Chương 4: Phân tích cấu trúc và tính cân bằng tài chính  - Nghiên cứu bảng CĐKT
- Nghiên cứu các chuẩn mực kế toán 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18
- Tìm hiểu về một số đặc điểm ngành nghề tới các khoản mục trên bảng CĐKT, về cơ cấu nguồn vốn của mỗi ngành
- Tìm hiểu mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn qua góc độ cơ cấu nguồn vốn, góc độ luân chuyển vốn và góc độ ổn định nguồn tài trợ
- Chuẩn bị các câu hỏi cho GV và SV khác
- Làm bài tập liên quan c4
 
7   Thực hành phân tích đánh giá khái quát tình hình tài chính + cấu trúc và cân bằng tài chính Làm các bài tập liên quan
Đặt câu hỏi cho GV và các sinh viên khác trong quá trình làm bài tập
Trả lời câu hỏi GV
 
8   Chương 5: Phân tích công nợ và khả năng thanh toán  - Nghiên cứu ý nghĩa của khả năng thanh toán đối với doanh nghiệp
- Nghiên cứu các nội dung và chỉ tiêu và phương pháp đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp
- Tìm hiểu đặc điểm hoạt động kinh doanh và cơ chế tài chính đến các chỉ tiêu phân tích tình hình công nợ phải thu, phải trả
- Ý nghĩa của tình hình công nợ phải thu, phải trả và công thức đánh giá tình hình phải thu, phải trả và mối quan hệ giữa công nợ phải thu, phải trả của doanh nghiệp
 
9   Thực hành phân tích công nợ, khả năng thanh toán và hiệu quả kinh doanh - Làm các bài tập liên quan
- Đặt câu hỏi cho GV và các sinh viên khác trong quá trình làm bài tập
- Trả lời câu hỏi GV
 
10   Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh - Nghiên cứu ý nghĩa, bản chất của hiệu quả kinh doanh đối với doanh nghiệp
- Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh đối với doanh nghiệp
- Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn đối với doanh nghiệp
- Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay, vốn chủ sở hữu và mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu với đòn bẩy tài chính, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đối với các công ty cổ phần 
 
11   Chương 7: Định giá doanh nghiệp + Phân tích dấu hiệu khủng hoảng - Nghiên cứu mục đích, ý nghĩa của hoạt động định giá doanh nghiệp
- Nghiên cứu các phương pháp định giá doanh nghiệp
- Nghiên cứu các dấu hiệu phát hiện khủng hoảng tài chính và các phương pháp, chỉ tiêu phát hiện khủng hoảng tài chính
 
12   Thuyết trình cá nhân, nhóm:
- Phân tích khả năng thanh toán
- Phân tích cấu trúc nguồn vốn và cân bằng tài chính
- Phân tích hiệu quả kinh doanh
- Phân tích dòng lưu chuyển tiền tệ trong kỳ?
- Sinh viên lựa chọn, đăng ký trước 01 nội dung thuyết trình mà GV yêu cầu từ trước
- Đọc trước bài thuyết trình của các bạn
- Thực hiện thuyết trình cá nhân, nhóm theo danh sách đăng ký.
- Thành viên khác theo dõi và phát vấn, bổ sung ý kiến.
​- Phát vấn GV những vấn đề chưa rõ
- Trao đổi, rút ra kết luận, kinh nghiệm
 
13   Chương 8: Dự báo tài chính - Nghiên cứu ý nghĩa của dự báo tài chính đối với doanh  nghiệp
- Nghiên cứu phương pháp, trình tự dự báo các chỉ tiêu tài chính
- Nghiên cứu nội dung dự báo các chỉ tiêu trên báo cáo KQHĐKD
- Nghiên cứu nội dung dự báo các chỉ tiêu trên bảng CĐKT
- Nghiên cứu nội dung dự báo dòng tiền lưu chuyển tiền tệ trong kỳ 
 
14   - Thực hành dự báo tài chính và lập kế hoạch tài chính
- Kiểm tra giữa kỳ
- Làm các bài tập liên quan
- Đặt câu hỏi cho GV và các sinh viên khác trong quá trình làm bài tập
- Trả lời câu hỏi GV
- Kiểm tra giữa kỳ tại lớp
 
15   Tổng kết môn học và ôn tập - Thắc mắc nội dung môn học  

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết