Câu hỏi tự luận Phân tích báo cáo tài chính

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/10/2023 23:00

Hãy trả lời đúng, sai giải thích hoặc bình luận các câu dưới đây:

Phần I.

1 - Khi đọc và phân tích bảng CĐKT, BC KQ HĐKD, LCTT cần chú ý những điểm nào?
2 - Nhìn vào đâu của BCTC để biết doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, có tiềm năng phát triển và có sự bền vững?
3 - Nhìn vào đâu của BCTC để biết được doanh nghiệp đang an toàn hoặc có thể đối mặt với rủi ro trong hoạt động kinh doanh?

Phần II.

1. Tiền
1 - Doanh nghiệp có càng nhiều tiền mặt càng tốt?
2 - Một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lợi nhuận thì nhất thiết phải tạo ra lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương?
3 - Một công ty lỗ vốn thì dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nhất định phải < 0
4 - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính > 0 chứng tỏ công ty gia tăng đòn bẩy tài chính
5 - Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp luôn phải bằng theo phương pháp trực tiếp
6 - Lưu chuyển tiền tiền từ hoạt động đầu tư > 0 chứng tỏ doanh nghiệp đang làm ăn tốt?
7 - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính > 0 chứng tỏ công ty đang hoạt động tốt?
8 - Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương chứng tỏ doanh nghiệp đang hoạt động tốt?
9 - Khi lưu chuyển tiền thuần các hoạt động (-) hoặc (+) thì phản ánh vấn đề gì?


2. Hàng tồn kho
1 - Nếu nói tồn kho cao, bạn nghĩ ngay rằng doanh nghiệp ế hàng?
2 - Tồn kho thấp là tốt, mức tồn kho cao là xấu? 
3 - Tồn kho bất ngờ tăng cao là bất thường?
4 - Hệ số vòng quay hàng tồn kho càng cao càng cho thấy doanh nghiệp bán hàng nhanh và hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều. Điều này trăm phần trăm là tốt?
5 - Tồn kho biến động thường xuyên trong kỳ chứng tỏ công ty kinh doanh trong lĩnh vực cạnh tranh cao?
6 - Những công ty hoạt động tốt là những công ty có lượng hàng tồn kho và lợi nhuận tăng trưởng tương ứng nhau hàng năm?
7 - Có tồn tại 1 công ty nào không có hàng tồn kho không?

3. Khoản phải thu
1 - Khoản nợ phải thu của doanh nghiệp tăng nhiều trong khi khoản nợ phải trả tăng lớn trong năm. Bạn hãy bình luận về các khả năng xảy ra?
2 - Quy mô khoản phải thu tăng trong khi vòng quay khoản phải thu giảm, điều gì sẽ xảy ra?
3 - Khoản phải thu ít là tốt, nhiều là xấu?
4 - Khoản phải thu luôn có tính chất thanh khoản hơn hàng tồn kho?
5 - Hệ số vòng quay khoản phải thu cao chứng tỏ doanh nghiệp bán hàng thu tiền càng nhanh, điều này sẽ trăm phần trăm là tốt?
6 - Tốc độ tăng doanh thu thuần cao hơn tốc độ tăng các khoản phải thu chứng tỏ việc quản trị khoản phải thu hiệu quả và ngược lại thể hiện việc quản trị khoản phải thu kém hiệu quả?
7 - Tốc độ giảm doanh thu thuần thấp hơn tốc độ giảm các khoản phải thu chứng tỏ việc quản trị khoản phải thu hiệu quả và ngược lại thể hiện việc quản trị khoản phải thu kém hiệu quả?
8 - Tốc độ tăng/giảm doanh thu thuần bằng tốc độ tăng/giảm khoản phải thu chứng tỏ việc quản trị khoản phải thu không tốt cũng không xấu?
9 - Có tồn tại 1 công ty nào không có khoản phải thu không?

4. Tài sản cố định
1 - Một doanh nghiệp thay thế một dây truyền sản xuất cũ bằng một dây truyền sản xuất mới, hiện đại. Bạn hãy bình luận về những ưu nhược điểm của chính sách này?
2 - Những doanh nghiệp đầu tư nhiều vào TSCĐ đều có lợi?
3 - Nguyên giá TSCĐ là luôn không đổi?
4 - TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi có được trích khấu hao?
5 - Doanh nghiệp thường xuyên phải thay thế dây truyền, máy móc thiết bị mới là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực có sự cạnh tranh cao?
6 - Những công ty có tỷ lệ khấu hao trên lãi gộp thấp chứng tỏ những công ty này không phải đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị máy móc và nhà xưởng mới
7 - Mọi công ty đều có thể sử dụng đòn bẩy hoạt động để khuếch đại EBIT?
8 - Một doanh nghiệp chỉ có thể đầu tư dài hạn bằng nguồn vốn dài hạn?

5. Doanh thu, Lợi nhuận
1 - Một doanh nghiệp có lợi nhuận cao sẽ luôn có khả năng thanh toán tốt?
2 - Trong các chỉ tiêu ROA, ROE, ROAe, ROS, thông thường thứ tự sắp xếp theo giá trị lớn nhất là 2 – 3 – 1 – 4?
3 - Doanh thu bán hàng tốt chứng tỏ uy tín của công ty đối với khách hàng?
4 - Khi tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay nhỏ hơn lãi suất tiền vay/năm thì đòn bẩy tài chính sẽ có tác dụng tiêu cực?
5 - ROAe > 0 có nghĩa rằng doanh nghiệp đang kinh doanh có lãi?
6 - Tỷ suất lợi nhuận ROE cao có nghĩa rằng hoạt động kinh doanh của công ty đang rất tốt?
7 - Doanh thu của doanh nghiệp càng cao thì thu nhập của doanh nghiệp càng cao?

8 - Chỉ tiêu nào thể hiện chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp?

6. Nợ vay
1 - Doanh nghiệp vay nợ ngắn hạn càng nhiều càng tốt vì nợ ngắn hạn có lãi suất thấp hơn sẽ giúp giảm chi phí lãi vay?
2 - Một doanh nghiệp không phải vay nợ sẽ là một doanh nghiệp tốt?
3 - Doanh nghiệp sử dụng hệ số nợ cao sẽ luôn có chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE cao hơn các doanh nghiệp có cùng điều kiện hoạt động?
4 - Một DN có hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (Hệ số thanh toán hiện thời) ở mức cao sẽ luôn đảm bảo việc thanh toán đúng hạn các khoản nợ tới hạn?
5 - Sử dụng đòn bẩy tài chính luôn làm khuếch đại tỷ suất lợi nhuận cho mọi doanh nghiệp?
6 - Chi phí vốn của lãi vay thấp hơn chi phí vốn chủ sở hữu vì vậy các doanh nghiệp nên ưu tiên đi vay hơn huy động vốn từ vốn chủ sở hữu?
7 - Doanh nghiệp chỉ nên sử dụng lãi vay khi lợi nhuận trước thuế > 0?
8 - Chi phí sử dụng vốn của nợ vay lớn hơn chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu vì nợ vay phải trả lãi còn vốn chủ sở hữu thì không phải trả lãi?
9 - Tình hình tài chính của doanh nghiệp được coi là lành mạnh cho dù nợ ngắn hạn cao hơn tài sản ngắn hạn?
10 - Ngân hàng sẽ cho doanh nghiệp vay khi doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt?
11 - Doanh nghiệp khi sử dụng nợ sẽ có thuận lợi nhiều hơn bất lợi?
12 - Tỷ trọng nợ càng cao thì thu nhập trên 1 cổ phần càng lớn?

13 - Có thể sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho TSCĐ nhằm giảm chi phí tài chính?
14 - Điều gì là sự khác biệt giữa nợ ngắn hạn và nợ dài hạn?

7. Khả năng thanh toán
1 - Các chi tiêu khả năng thanh toán càng cao thì càng tốt cho doanh nghiệp?
2 - Lưu ý khi đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp?
3 - Sự khác biệt giữa tình hình thanh toán và khả năng thanh khoản?


8. VCSH

1 - Sử dụng VCSH có chi phí vốn bằng 0?
2 - Phát hành cổ phiếu thường mới có thể gây mất kiểm soát?
3 - Mục tiêu duy nhất của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận?
4 - Sử dụng càng nhiều VCSH càng tốt cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh?

9. Thuế
1 - VAT vừa là doanh thu, vừa là chi phí của doanh nghiệp?
2 - VAT càng cao sẽ càng làm giảm doanh thu bán hàng của doanh nghiệp?

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 32 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết