Ví dụ về lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ HĐKD theo phương pháp gián tiếp

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/12/2023 22:24
Ví dụ về lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ HĐKD theo phương pháp gián tiếp
 
Cho 1 doanh nghiệp có các số liệu về doanh thu, chi phí và một số hoạt động như sau:

1 – Doanh thu: 20.000
  • Thu tiền ngay khi bán hàng: 15.000
  • Bán chịu cho khách hàng: 5.000
2 – Chi phí: 16.000
  • Mua hàng hóa: 14.000
+ Trả tiền ngay khi mua hàng: 10.000
+ Mua chịu hàng hóa: 4.000
  • Dự phòng: 200 (chú ý: đây là khoản không phải chi)
  • Khấu hao: 500 (chú ý: đây là khoản không phải chi)
  • Chi phí lãi vay: 300 (nhưng cuối kỳ mới trả 100)
  • Các chi phí khác: 1.000 đã chi tiền
3 – Cuối kỳ, doanh nghiệp nhập thêm đơn hàng, trị giá 2.000 đã trả tiền
 
Yêu cầu:

1 - Tính lợi nhuận trước thuế, LNST của doanh nghiệp? Biết % thuế TNDN là 20%

LNTT = 20.000 – 14.000 – 200 – 500 – 300 -1.000 = 4.000
Thuế TNDN = 4.000*20% = 800
LNST = 4.000 – 800 = 3.200

2 – Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ HĐKD theo phương pháp gián tiếp?

Giả định đến thời điểm lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Doanh nghiệp đã trả 800 tiền thuế TNDN

Stt Chỉ tiêu Giá trị Ghi chú
I Lưu chuyển tiền từ HĐKD    
1 Lợi nhuận trước thuế + 4.000  
  Điều chỉnh cho các khoản    
2 Khấu hao + 500 Khấu hao được ghi nhận là chi phí để làm giảm lợi nhuận trước thuế, nhưng thực tế không phải là khoản chi nên số tiền vẫn đang trong két của DN, do đó phải cộng lại khi tính dòng tiền
3 Dự phòng + 200 Dự phòng được ghi nhận là chi phí để làm giảm lợi nhuận trước thuế, nhưng thực tế không phải là khoản chi nên số tiền vẫn đang trong két của DN, do đó phải cộng lại khi tính dòng tiền
4 Chi phí lãi vay + 300 DN ghi nhận chi phí lãi vay là 1 loại chi phí để làm giảm lợi nhuận trước thuế, tuy nhiên chưa biết DN đã thực sự trả ngân hàng bao nhiêu tiền lãi nên tạm thời cộng lại vào dòng tiền (số tiền lãi thực sự trả sẽ được ghi nhận ở mục 9 phía dưới)
5 Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động + 5.000  
6 Tăng khoản phải thu - 5.000 Khoản phải thu tăng nên thực sự DN còn 5.000 chưa thu, nhưng DN đã tính vào doanh thu để làm tăng lợi nhuận, do đó phải trừ đi khi tính dòng tiền thực thu
7 Tăng khoản phải trả + 4.000 Khoản phải trả tăng nên thực sự DN còn 4.000 chưa trả, nhưng DN đã tính vào chi phí làm giảm lợi nhuận, do đó phải cộng lại làm giảm dòng tiền thực chi
8 Tăng hàng tồn kho - 2.000 DN bỏ tiền để mua thêm hàng hóa cho kỳ tới nên dòng tiền giảm do phải chi tiền
9 Tiền lãi vay đã trả - 100 DN đã trả lãi vay nên dòng tiền ghi giảm
10 Thuế TNDN đã nộp - 800 DN đã trả thuế TNDN nên dòng tiền ghi giảm
11 Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD 1.100 Số tiền còn lại sau khi lấy tổng số tiền thực sự thu trừ đi tổng số tiền thực sự chi ra cho tất cả các hoạt động

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết