Bài tiểu luận Học phần Phân tích báo cáo tài chính - K45 TCNH

Đăng lúc: Thứ ba - 05/09/2023 02:52
Bài tiểu luận Học phần Phân tích báo cáo tài chính - K45 TCNH

Đề 1

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP HOÀNG ANH GIA LAI (HAG)

Dựa vào BCTC và các thông tin thực tế của CTCP HAG hãy làm rõ các nội dung sau:
Câu 1. (1,5 điểm)
Dưới góc độ là nhà quản lý doanh nghiệp, vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm ra quyết định đầu tư vào công ty này thông qua hình thức mua cổ phiếu?
Câu 2. (2.5 điểm)
Có ý kiến cho rằng “HAG có sự liên kết dọc trong mô hình kinh doanh của mình vì vậy có khả năng kiểm soát chi phí tốt so với các doanh nghiệp cùng ngành cùng định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp trong những năm gần đây nên HAG đã dần dần kinh doanh hiệu quả và thoát khỏi khủng hoảng”. Bạn hãy bình luận về nhận định trên?
Câu 3. (2.5 điểm)
Đánh giá chi tiết cấu trúc tài chính, tính và nhận xét chỉ tiêu vốn lưu chuyển của doanh nghiệp năm 2022? Theo bạn, cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính của HAG có ảnh hưởng gì tới tình hình tài chính của doanh nghiệp?
Câu 4 (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng “Có ý kiến cho rằng “HAG chậm thanh toán các khoản nợ đến hạn do lạm dụng quá lớn đòn bẩy tài chính và công tác quản lý dòng lưu chuyển tiền của doanh nghiệp yếu”. Quan điểm của bạn như thế nào về nhận định này? 
Câu 5. (1,5 điểm)
Là một nhà đầu tư, những đánh giá về các vấn đề trong các câu hỏi trên đây có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư vào công ty CP HAG hay không?
 
Đề 2

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TẬP ĐOÀN VINAMILK (VNM)
Dựa vào BCTC của VNM kết hợp với các thông tin bạn thu thập được về VNM hãy làm rõ các nội dung sau đây:
Câu 1. (1,5 điểm)
Dưới góc độ là nhà quản lý doanh nghiệp, vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm ra quyết định đầu tư vào công ty này thông qua hình thức mua cổ phiếu?
Câu 2. (2.5 điểm)
Có ý kiến cho rằng, giá chứng khoán của VNM có xu hướng giảm và biến động mạnh trong năm 2022 và đầu năm 2023 phần lớn do hiệu quả kinh doanh của tập đoàn trong năm 2022 giảm sút so với năm 2021 cũng như là doanh nghiệp hết tiềm năng tăng trưởng, đúng hay sai? Ý kiến của bạn như thế nào về nhận định này?
Câu 3. (2.5 điểm)
Đánh giá chi tiết cấu trúc tài chính, tính và nhận xét chỉ tiêu vốn lưu chuyển và dòng tiền của doanh nghiệp năm 2022? 
Câu 4. (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp năm 2022 cao hơn so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Ý kiến của bạn như thế nào về nhận định này?
Câu 5. (1,5 điểm)
Là một nhà đầu tư, những đánh giá về các vấn đề trong các câu hỏi trên đây có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư vào cổ phiếu của VNM hay không?

Đề 3

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP DƯỢC HẬU GIANG (DHG)

Dựa vào BCTC và các thông tin tự thu thập được từ  CTCP  Dược Hậu Giang, hãy làm rõ các nội dung sau:
Câu 1 (1,5 điểm)
Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích TCDN”, bạn hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính để phân tích tình hình tài chính của CTCP Dược Hậu Giang?  
Câu 2 (2.5 điểm)
Bạn đánh giá như thế nào về công tác quản lý công nợ và khả năng thanh toán năm 2022 của DHG?
Câu 3 (2.5 điểm)
Có ý kiến cho rằng, ROE của DHG năm 2022 tăng so với năm 2021 là do DHG đã gia tăng đòn bẩy tài chính và quản lý tốt chi phí giá vốn hàng bán. Ý kiến của bạn về nhận định này?
Câu 4 (2 điểm)
Phân tích ROE của DHG, với tư cách là nhà quản lý doanh nghiệp, bạn cần khắc phục những khâu nào trong quá trình hoạt động kinh doanh của DHG, vì sao?
Câu 5 (1,5 điểm)
Những nội dung phân tích ở trên có ý nghĩa đối với đối tượng nào? Họ dùng để ra quyết định kinh tế nào?

Đề 4

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP BIA SÀI GÒN (SAB)

Dựa vào BCTC và các thông tin thực tế của CTCP Bia Sài Gòn hãy làm rõ các nội dung sau:
Câu 1. (1,5 điểm)
Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích TCDN”, bạn hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính để phân tích tình hình tài chính của công ty bia Sài Gòn nhằm ra quyết định tài trợ vốn vay cho công ty?
Câu 2. (2.5 điểm)
Có ý kiến cho rằng trong năm 2022 SAB đã làm tốt công tác vòng quay tổng tài sản và quản lý chi phí giá vốn của doanh nghiệp? Bạn hãy cho biết quan điểm của bạn về nhận định này?
Câu 3. (2.5 điểm)
Phân tích ROE của SAB, với tư cách là nhà quản lý doanh nghiệp, bạn cần khắc phục những khâu nào trong quá trình hoạt động kinh doanh của SAB, vì sao?
Câu 4 (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng “Cổ phiếu của SAB là một trong các cổ phiếu đang có sức hút khá tốt trên sàn chứng khoán trong thời gian gần đây do kết quả kinh doanh tốt và dòng tiền duy trì dồi dào cũng như là chiến lược kinh doanh và đầu tư bài bản của doanh nghiệp”. Quan điểm của bạn như thế nào về nhận định này? 
Câu 5. (1,5 điểm)
Là một nhà đầu tư, những đánh giá về các vấn đề trong các câu hỏi trên đây có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư vào cổ phiếu của công ty bia Sài Gòn hay không?


YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI TẬP LỚN PTBCTC K45 TCNH TCNH
1. Thời gian nộp: 15/10/2023
2. Hình thức nộp: Các nhóm nộp file bài tập lớn và file excel số liệu minh chứng cho bài tập lớn
- Bài tập lớn: 
+ Bài làm nộp dưới dạng file word. Các ý trong bài được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, số liệu được minh chứng đầy đủ trong các bảng tính, biểu đồ.
+ Bài tập lớn sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman 12pt, căn lề 2 bên (Ctrl+J), giãn dòng 1.5 line. Các nhóm trình bày trên khổ giấy A4, lề trên 3,5cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang. 
+ Bài làm tối đa không quá 2000 từ, những từ vượt quá giới hạn sẽ không được chấm. Sinh viên ghi rõ số lượng từ trong bài làm ngay dòng đầu tiên của phần trả lời (không tính bảng biểu, đồ thị).
- File excel: Sinh viên cần đính kèm phần excel minh chứng cho số liệu sử dụng trong bài viết của mình (phần này không tính vào giới hạn từ). Lưu ý, file excel phải thể hiện rõ phần tính toán cụ thể của các số liệu. Nếu file excel không thể hiện được phần tính toán số liệu hoặc số liệu không trùng với phần thể hiện trong bài tập lớn ở file word thì bài làm sẽ bị trừ điểm.
- Tên file bài tập lớn và file excel được đặt chung theo cú pháp sau (viết không dấu): 
So thu tu de_Nhom X _Bai tap lon_PTBCTC
Ví dụ: Đề 1, nhóm 1 sẽ đặt cú pháp như sau:
De 1_ Nhom 1_Bai tap lon_PTBCTC
Trong file ghi rõ các thành viên trong nhóm
3. Các nhóm phải đảm bảo mọi ý kiến phải của riêng nhóm mình, mọi tham khảo khác phải được trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo. Trích dẫn tài liệu tham khảo gồm 2 dạng chính: trích dẫn trong bài (in-text reference) và danh mục tài liệu tham khảo (reference list). Danh sách tài liệu tham khảo đặt cuối bài viết, mỗi trích dẫn trong bài viết (in-text reference) phải tương ứng với một nguồn tài liệu được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo. Quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo theo chuẩn của ĐHCN Việt Hung. Nếu bài làm bị phát hiện có dấu hiệu sao chép của nhau và từ các nguồn khác mà không trích dẫn thì sẽ được xử lý theo quy chế thi của ĐHCN Việt Hung.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết