Đề kiểm tra HP Tài chính doanh nghiệp - VHD

Đăng lúc: Thứ ba - 23/05/2023 20:50
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ

 
ĐỀ SỐ 1

Bài 1 (2,5 điểm): Lựa chọn đúng sai và giải thích ngắn gọn
1 - Tính thời vụ của sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp?
2 - Tiến bộ khoa học vừa là thời cơ, vừa là nguy cơ với doanh nghiệp?
3 - Những doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao thì luôn tồn tại bền vững?
4 - Thuế gián thu là doanh thu của doanh nghiệp?
5 – Thay thế dây truyền máy móc đã cũ bằng dây truyền máy móc mới, hiện đại sẽ giúp cho doanh nghiệp gia tăng quy mô và nâng cao hiệu quả kinh doanh?
Bài 2 (6 điểm): Công ty A có các thông tin về TSCĐ như sau:
Ngày 31/12/2022: Tổng nguyên giá TSCĐ là 2.400 tr; khấu hao lũy kế là 800 tr
Ngày 01/01/2023, Công ty A tiến hành mua một dây chuyền công nghệ sản xuất nước hoa của Mỹ, giá hóa đơn chưa VAT bằng 20.000 $ và doanh nghiệp chịu trách nhiệm vận chuyển tại cảng của Mỹ. Chi phí vận chuyển 50 trđ, chi phí bảo hiểm 10 %  giá trị hàng hóa, chi phí lắp đặt chạy thử bằng 30 tr, bán sản phẩm chạy thử được 5 triệu đồng. Dây chuyền này thuộc diện phải nộp thuế nhập khẩu với thuế suất 20% trên giá hóa đơn và thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất 40%, thuế VAT 10%. Tỷ giá tính thuế trên tờ khai hải quan là 22.000 VND/1 USD
1 - Xác định nguyên giá của dây chuyền công nghệ này.
2 - Công ty xác định thời gian sử dụng hữu ích của tài sản là 6 năm. Giám đốc đang cân nhắc nên sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng hay khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh để có lợi hơn. Anh/chị hãy đưa ra lời khuyên phù hợp cho giám đốc và lập bảng khấu hao cho TSCĐ trên?
3 - Giám đốc tài chính không đồng ý với phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần và đề xuất khấu hao theo số thứ tự năm sử dụng. Anh/chị hãy giúp giám đốc lập bảng khấu hao?
4 – Tháng 3: Mua một TSCĐ nguyên giá 480 trvề dùng ở bộ phận sản xuất, tỷ lệ khấu hao 8%/năm.
- Tháng 10: Nhượng bán một TSCĐ nguyên giá 600 tr, tỷ lệ khấu hao 10%/năm, đã khấu hao 50%. Giá nhượng bán chưa thuế GTGT là 480, chi phí tân trang TSCĐ chưa thuế GTGT là 20
Xác định nguyên giá TSCĐ, giá trị còn lại của TSCĐ của công ty A vào thời điểm cuối năm? Biết các TSCĐ đầu năm và TSCĐ mua tại ngày 01/01/2023
 có tỷ lệ khấu hao 10%/năm.
Bài 3 (1,5 điểm). Lập kế hoạch chi tiêu trong tháng của anh(chị).
 

ĐỀ SỐ 2

Bài 1 (2,5 điểm): Lựa chọn đúng sai và giải thích ngắn gọn
1 - Tăng cường bán chịu luôn có lợi cho doanh nghiệp?
2 – Mọi doanh nghiệp đều có thể tận dụng đòn bẩy kinh doanh để khuếch đại lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) hoặc tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (ROAe)?
3 - Vì khấu hao là một loại chi phí hợp lý khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN nên doanh nghiệp phải ấn định mức khấu hao hàng kỳ càng cao càng tốt để tăng lợi nhuận cho mình?
4 - Sử dụng đòn bẩy kinh doanh là con dao hai lưỡi?  
5 - Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (ROAe) cao cho thấy doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả cao?
Bài 2 (6 điểm):
Công ty TNHH An Bài chuyên sản xuất kinh doanh loại sản phẩm A với công suất thiết kế 7.000 sản phẩm trên năm, năm N-1 có tài liệu sau:
1 - Sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong năm 5.000 sản phẩm.
2 - Chi phí sản xuất kinh doanh:
- Tổng chi phí cố định: 500 triệu đồng
- Chi phí biến đổi: 60.000 đồng/SP
3 - Giá bán chưa có thuế GTGT là 150.000 đồng/SP       
4 - Lãi vay vốn kinh doanh phải trả trong năm: 200 triệu đồng.
Yêu cầu:
1 - Với mức sản xuất và tiêu thụ như trên, theo bạn, năm N-1 công ty lãi hay lỗ?
2 - Năm N, dự kiến tình hình sản lượng tiêu thụ, chi phí, giá bán sản phẩm và số vốn vay của công ty giống như năm trước. Nhưng đầu tháng vừa qua, công ty nhận được thêm đơn đặt hàng của công ty Huy Hoàng với nội dung chủ yếu: đặt mua 1.500 sản phẩm với giá bán chưa có thuế GTGT là 130.000 đồng/SP. Vậy theo bạn, công ty có nên nhận đơn đặt hàng này hay không? Vì sao?
3 - Theo tính toán của một thành viên ban lãnh đạo công ty: Trong năm nay, nếu tiến hành quảng cáo sản phẩm trên truyền hình thì công ty sẽ tiêu thụ được 6.000 sản phẩm, nhưng phải chịu chi phí quảng cáo là 200 triệu đồng/năm. Theo bạn công ty có nên thực hiện quảng cáo không?
4 - Có một phương án kinh doanh đưa ra như sau: Nếu công ty không thực hiện quảng cáo mà thực hiện giảm giá bán xuống còn 135.000 đồng/SP, công ty sẽ tiêu thụ được 7.000 sản phẩm. Khi đó công ty thu được bao nhiêu lợi nhuận sau thuế?
5 – Xác định độ lớn của đòn bẩy kinh doanh của công ty?
Biết rằng: Công ty phải nộp thuế thu nhập với thuế suất là 20%
 
Bài 3 (1,5 điểm): Lập kế hoạch chi tiêu trong tháng của anh(chị)./.
 

ĐỀ SỐ 3

Bài 1 (2,5 điểm): Lựa chọn đúng sai và giải thích ngắn gọn
1 - Trong mọi trường hợp, chi phí khấu hao TSCĐ là chi phí cố định?
2 - Sử dụng đòn bẩy kinh doanh có tác động khuếch đại EBIT cho doanh nghiệp nên mọi công ty đều phải cố gắng sử dụng đòn bẩy kinh doanh ở mức càng cao càng tốt?
3 - Việc tăng giảm thuế suất thuế gián thu gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý người tiêu dùng hơn thuế trực thu?
4 - Hạ giá thành sản phẩm giúp cho doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô kinh doanh?
5 – Doanh nghiệp có thể sử dụng bất cứ phương pháp khấu hao nào cho các tài sản cố định của doanh nghiệp?
Bài 2 (6 điểm): Cho số liệu về các hoạt động kinh doanh của 1 doanh nghiệp, cụ thể như sau:
1) Tình hình sản xuất trong năm:
– Trong năm doanh nghiệp sản xuất được 40.000 chai rượu 30 độ (hàng chịu thuế TTĐB 65%), không có hàng tồn kho.
2) Tình hình tiêu thụ trong năm:
– Quý 1: Bán cho công ty thương mại nội địa 12.000 chai, giá bán chưa thuế GTGT là 120.000 đ/ chai.
– Quý 2: Trực tiếp xuất khẩu 10.000 sản phẩm, giá CIF là 150.000 đ/ chai. Trong đó phí vận chuyển và bảo hiểm là 1.000 đ/ chai.
– Quý 3: Bán cho doanh nghiệp chế xuất 5.000 chai, giá bán chưa thuế GTGT là 140.000 đ/ chai.
– Quý 4: Trực tiếp xuất khẩu 2.000 chai. Giá FOB là 150.000 đ/ chai. Xuất cho đại lý 5.000 chai, giá bán của đại lý theo hợp đồng chưa có thuế GTGT là 100.000 đ/ chai. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 1.000 chai.
3) Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm:
– Nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm là 900 triệu đồng.
– Vật liệu dùng sửa chữa thường xuyên TSCĐ thuộc phân xưởng sản xuất 30 triệu đồng sửa chữa thường TSCĐ thuộc bộ phận quản lý 50 triệu đồng.
– Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm: 300 triệu đồng
– Khấu hao TSCĐ:
TSCĐ phục vụ sản xuất ở phân xưởng 500 triệu đồng.
TSCĐ bộ phận quản lý doanh nghiệp: 100 triệu đồng và TSCĐ thuộc bộ phận bán hàng 50 triệu đồng.
– Tiền lương bộ phận quản lý doanh nghiệp: 200 triệu đồng.
– Các chi phí khác phục vụ sản xuất sản phẩm 150 triệu đồng.
– Chi phí bảo hiểm và vận tải khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm ở quý 2.
– Chi hoa hồng cho đại lý bán lẻ 5% giá bán chưa thuế GTGT.
Tính LNST, thuế TNDN, xuất khẩu, thuế GTGT phải nộp trong năm của doanh nghiệp
BIẾT RẰNG: 
– Thuế GTGT hàng trong nước 10%
– Thuế xuất khẩu 0%.
– Thuế TNDN 20%.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt: 65%
- Rượu xuất khẩu không phải nộp thuế GTGT và TTĐB
– Biết tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm là 120 tr đồng.
– Thuế TTĐB đầu vào được khấu trừ là 150 tr đồng.
– Thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng là 4,5 triệu đồng
- Thu nhập từ hoạt động góp vốn liên doanh, liên kết là 100 triệu đồng
Bài 3 (1,5 điểm): Lập kế hoạch chi tiêu trong tháng của anh(chị)./.
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết