KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁ NHÂN ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023

Đăng lúc: Chủ nhật - 04/09/2022 16:46
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁ NHÂN ĐỢT  1 -  NĂM HỌC 2022 - 2023
GIẢNG VIÊN: NGUYỄN MẠNH HÀ


TT Ngày
thực hiện
S.Số Thứ Tiết LT TH Phòng
Học
Nội dung thực hiện
Từ Đến
I Tài chính tiền tệ - Lớp 4518 TNH+QKD - Mã HP: 010108204802 - Số tín chỉ: 03
1 06/09/2022 60 3 1 3 x   404 B5 Đại cương cơ bản về tiền tệ
- Khái niệm và bản chất của tiền
- Sự phát triển của các hình thái tiền tệ
- Chức năng của tiền
- Khối tiền tệ và chế độ tiền tệ
2 13/09/2022 60 3 1 3 x   404 B5
Những vấn đề cơ bản về tài chính
- Tiền đề ra đời, phát triển của tài chính
- Khái niệm và bản chất của tài chính
- Chức năng của tài chính
- Hệ thống tài chính
- Câu hỏi cuối chương
3 20/09/2022 60 3 1 3 x   404 B5 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước
Vai trò của ngân sách nhà nước
Hoạt động thu NSNN
4 27/09/2022 60 3 1 3 x   404 B5 Hoạt động chi NSNN
Chu trình NSNN
Câu hỏi cuối chương
5 04/10/2022 60 3 1 3 x   404 B5 Khái niệm doanh nghiệp, TCDN
Vai trò TCDN
Nguồn vốn trong doanh nghiệp
Câu hỏi cuối chương
6 11/10/2022 60 3 1 3 x   404 B5 Những vấn đề cơ bản về thị trường tài chính
- Khái niệm
- Cơ sở hình thành
- Chức năng của thị trường tài chính
- Vai trò của thị trường tài chính
- Chủ thể của thị trường tài chính
- Cấu trúc của thị trường tài chính
7 18/10/2022 60 3 1 3 x   404 B5 Tổ chức tài chính trung gian
- Các loại hình tổ chức tài chính trung gian
- Các trung gian tài chính ở Việt Nam
- Chức năng của tổ chức tài chính trung gian
- Vai trò của tổ chức tài chính trung gian
- Câu hỏi cuối chương
8 25/10/2022 60 3 1 3 x   404 B5 Những vấn đề cơ bản về lãi suất
- Giá trị của tiền theo thời gian
- Khái niệm lãi suất
- Phân loại lãi suất
- Các nhân tố tác động tới lãi suất
9 01/11/2022 60 3 1 3 x   404 B5
- Vai trò lãi suất trong nền kinh tế
- Câu hỏi cuối chương lãi suất
- Những vấn đề chung về NHTM
- Khái niệm
- Quá trình hình thành
- Chức năng của NHTM
10 08/11/2022 60 3 1 3 x   404 B5 ...
- Vai trò của NHTM
- Các dịch vụ ngân hàng
- Câu hỏi cuối chương
11 15/11/2022 60 3 1 3 x   404 B5 Tổng quan về NHTW
- Khái niệm
- Quá trình hình thành NHTW
- Quan hệ giữa NHTW và chính phủ
Nộp bài Kiểm tra giữa kỳ
12 18/11/2022 60 6 1 3 x   404 B5 Chức năng của NHTW
Chính sách tiền tệ
- Khái niệm
- Mục tiêu
- Công cụ của chính sách tiền tệ
Câu hỏi cuối chương
13 22/11/2022 60 3 1 3 x   404 B5 Những vấn đề chung về lạm phát
- Khái niệm
- Bản chất
- Cách xác định các chỉ số lạm phát
14 25/11/2022 60 6 1 3 x   404 B5 Nguyên nhân của lạm phát
Hậu quả của lạm phát
Các giải pháp kiềm chế lạm phát
Câu hỏi cuối chương
15 29/11/2022 60 3 1 3 x   404 B5
Ôn tập môn học
II Quản trị tài chính - Lớp 4418 Kinh tế 2 - Mã HP: 010108271901 - Số tín chỉ: 04
1 08/09/2022 22 5 1 4 x   503 B8 Chương 1: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp
- Giá trị hiện tại của tiền
- Giá trị tương lai của tiền
- Xác định lãi suất
2 15/09/2022 22 5 1 4 x   503 B8 Chương 1: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp
- Tổng quan về đầu tư dài hạn
- Các loại đầu tư dài hạn
- Các yếu tố ảnh hưởng đến QĐ đầu tư dài hạn
- Trình tự ra quyết định
- Xác định dòng tiền dự án
3 22/09/2022 22 5 1 4 x   503 B8 Chương 1: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp
- Tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
- Các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
4 29/09/2022 22 5 1 4 x   503 B8 Thực hành làm bài tập về giá trị của tiền theo thời gian, đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư
5 06/10/2022 22 5 1 4 x   503 B8 Chương 2: Chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp
- Khái niệm
- Chi phí sử dụng vốn vay
- Chi phí sử dụng vốn từ cổ phiếu
- Chi phí sử dụng vốn bình quân
6 13/10/2022 22 5 1 4 x   503 B8 Chương 2: Chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp
- Chi phí vốn cận biên
- Khái niệm điểm gãy
- Công thức tính
- Bài tập áp dụng
7 20/10/2022 22 5 1 4 x   503 B8 Chương 2: Chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp
- Khái niệm cơ cấu vốn
- Các chỉ tiêu thể hiện cơ cấu vốn
- Khái niệm, công thức tính DOL, DFL, DTL
- Cơ cấu nguồn vốn tối ưu
8 27/10/2022 22 5 1 4 x   503 B8 Thực hành làm bài tập chi phí sử dụng vốn, lựa chọn cơ hội đầu tư và hệ thống đòn bẩy của doanh nghiệp
9 03/11/2022 22 5 1 4 x   503 B8 Chương 3: Quản trị nguồn vốn trong doanh nghiệp
- Tổng quan về các nguồn tài trợ trong doanh nghiệp
- Các nguồn tài trợ ngắn hạn trong doanh nghiệp
- Ưu nhược điểm khi sử dụng nguồn tài trợ ngắn hạn
10 10/11/2022 22 5 1 4 x   503 B8 Chương 3: Các nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp
- Nguồn tài trợ bên trong
- Nguồn tài trợ từ phát hành cổ phiếu thường
11 14/11/2022 22 2 1 4 x   503 B8 Chương 3: Các nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp
- Nguồn tài trợ từ phát hành cổ phiếu ưu đãi
- Nguồn tài trợ từ vay dài hạn
- Ưu nhược điểm khi sử dụng các nguồn tài trợ dài hạn
12 17/11/2022 22 5 1 4 x   503 B8 Chương 4: Kế hoạch hóa tài chính
- Tổng quan về phân tích tài chính
- Nội dung và tài liệu phân tích
- Phân tích tổng quát tình hình tài chính
- Phân tích bảng CĐKT, BC KQHĐ KD
- Phân tích các hệ số tài chính
13 21/11/2022 22 2 1 4 x   503 B8 Chương 4: Kế hoạch hóa tài chính
- Tầm quan trọng của kế hoạch hóa tài chính
- Trình tự và căn cứ lập kế hoạch hóa tài chính
- Kế hoạch lưu chuyển tiền tệ
- Dự kiến bảng CĐKT theo các chỉ tiêu
14 24/11/2022 22 5 1 4 x   503 B8 Thực hành về phân tích báo cáo tài chính
Thực hành về lập kế hoạch tài chính
15 01/12/2022 22 5 1 4 x   503 B8 Ôn tập môn học

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết