Đề kiểm tra và đáp án tài trợ dự án - HVNH

Đăng lúc: Chủ nhật - 10/10/2021 18:51
Đề bài:

Doanh nghiệp An Tâm mua 1 thiết bị để sản xuất gạch ngói với số liệu như sau:
- Chi phí mua thiết bị là 140.000 trả làm 2 đợt: Đợt 1 trả 80.000 USD vào đầu năm thứ nhất, đợt 2 trả 60.000 USD vào đầu năm thứ 2.
- Chi phí vận chuyển 6.000 USD được trả vào cuối năm thứ nhất
- Chi phí lắp đặt 2.000 USD được trả vào cuối năm thứ 2
- Thời gian lắp đặt là 2 năm, thời gian hoạt động của thiết bị là 8 năm. Sau khi lắp đặt xong, thiết bị đi ngay vào hoạt động
- Doanh thu hàng năm là 70.000 USD
- Chi phí hàng năm là 25.000 USD
- % thuế suất thế TNDN là 20%
- DN áp dụng phương pháp khấu hao tuyến tính. Giá trị còn lại của thiết bị là 10.000 USD và giá trị thanh lý là 9.500 USD khi kết thúc dự án
- Lãi suất chiết khấu là 12%/năm

Yêu cầu:

1 – Tính dòng tiền ròng NCF của dự án?
2 – Tính NPV của dự án và cho biết công ty có nên thực hiện dự án này không nếu công ty đang có 1 dự án khác phụ thuộc vào dự án này?

Bài làm

- Nguyên giá TSCĐ = 140.000 + 6.000 + 2.000 = 148.000 USD
- Khấu hao hàng năm là:
= (140.000 – 10.000)/8 = 17.250 USD
- Lợi nhuận trước thuế hàng năm của dự án là:
= 70.000 – 25.000 – 17.250 = 27.750 USD
- Lợi nhuận sau thuế là:
= 27.750*(1-20%) = 22.200 USD

Bảng dòng tiền của dự án là:

Stt Khoản mục Năm ĐT Năm hoạt động
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Dòng tiền ra                      
1 Đầu tư vốn                      
  Chi phí thiết bị       (80,000)   (60,000)                  
  Chi phí vận chuyển       (6,000)                  
  Chi phí lắp đặt         (2,000)                
II Dòng tiền vào                      
2 Lợi nhuận sau thuế          22,200    22,200    22,200    22,200    22,200    22,200    22,200    22,200
3 Khấu hao          17,250    17,250    17,250    17,250    17,250    17,250    17,250    17,250
4 Thanh lý tài sản                          9,500
5 Giảm nộp thuế TNDN                            100
6 Dòng tiền ròng (NCF)    (80,000)   (66,000)    (2,000)    39,450    39,450    39,450    39,450    39,450    39,450   39,450  49,050
Hiện giá hàng năm    (80,000) (58,929)   (1,594)    28,080    25,071  22,385   19,987    17,845    15,933   14,226  15,793
8 NPV 18,796  Công ty nên thực hiện dự án này vì NPV > 0          

Do giá trị thanh lý khi kết thúc dự án nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ nên số tiền thu được khi thanh lý dự án không phải nộp thuế TNDN, phần chênh lệch = 10.000 - 9.500 = 500 được tính giảm thuế TNDN = 500*20% = 100
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường công lập trực thuộc Bộ Công Thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo có truyền thống đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết