Đề thi kết thúc học phần Kế toán tài chính theo hình thức tiểu luận trực tuyến

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/07/2021 14:13
ĐỀ 01

NỘI DUNG YÊU CẦU:


Sinh viên xem chủ đề tiểu luận được giao và thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Chủ đề 1:
  • Sinh viên tải về báo cáo tài chính năm 2020 của công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.
  • Tính giá trị tăng/giảm tại thời điểm cuối năm so với đầu năm 2020 của khoản mục tài sản cố định và nợ phải trả ngắn hạn? Vận dụng kiến thức của môn học kế toán tài chính 1, chỉ rõ nguyên nhân có thể dẫn đến sự biến động tăng, giảm của khoản mục tài sản cố định và nợ phải trả ngắn hạn?
Chủ đề 2:
  • Sinh viên tải về báo cáo tài chính năm 2020 của công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công.
  • Tính giá trị tăng/giảm tại thời điểm cuối năm so với đầu năm 2020 của khoản mục hàng tồn kho và vốn chủ sở hữu? Vận dụng kiến thức của môn học kế toán tài chính 1, chỉ rõ nguyên nhân có thể dẫn đến sự biến động tăng, giảm của khoản mục hàng tồn kho và vốn chủ sở hữu?
 
Lưu ý: Báo cáo tài chính cần tải về là báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ đã được kiểm toán của năm 2020 (Sinh viên không sử dụng báo cáo tài chính hợp nhất).

ĐỀ 02

NỘI DUNG YÊU CẦU:


Sinh viên xem chủ đề tiểu luận được giao và thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Chủ đề 1:

  • Sinh viên tải về báo cáo tài chính năm 2020 của công ty cổ phần Sữa Việt Nam.
  • Tính giá trị tăng/giảm tại thời điểm cuối năm so với đầu năm 2020 của khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn và vốn chủ sở hữu? Vận dụng kiến thức của môn học kế toán tài chính 1, chỉ rõ nguyên nhân có thể dẫn đến sự biến động tăng, giảm của khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn và vốn chủ sở hữu?
Chủ đề 2:
  • Sinh viên tải về báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang.
  • Tính giá trị tăng/giảm tại thời điểm cuối năm so với đầu năm 2020 của khoản mục hàng tồn kho và nợ phải trả ngắn hạn? Vận dụng kiến thức của môn học kế toán tài chính 1, chỉ rõ nguyên nhân có thể dẫn đến sự biến động tăng, giảm của khoản mục hàng tồn kho và nợ phải trả ngắn hạn?
 
Lưu ý: Báo cáo tài chính cần tải về là báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ đã được kiểm toán của năm 2020 (Sinh viên không sử dụng báo cáo tài chính hợp nhất).
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết