Đề thi kết thúc học phần Kế toán tài chính theo hình thức tiểu luận trực tuyến

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/07/2021 14:13
ĐỀ 01

NỘI DUNG YÊU CẦU:


Sinh viên xem chủ đề tiểu luận được giao và thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Chủ đề 1:
  • Sinh viên tải về báo cáo tài chính năm 2020 của công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.
  • Tính giá trị tăng/giảm tại thời điểm cuối năm so với đầu năm 2020 của khoản mục tài sản cố định và nợ phải trả ngắn hạn? Vận dụng kiến thức của môn học kế toán tài chính 1, chỉ rõ nguyên nhân có thể dẫn đến sự biến động tăng, giảm của khoản mục tài sản cố định và nợ phải trả ngắn hạn?
Chủ đề 2:
  • Sinh viên tải về báo cáo tài chính năm 2020 của công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công.
  • Tính giá trị tăng/giảm tại thời điểm cuối năm so với đầu năm 2020 của khoản mục hàng tồn kho và vốn chủ sở hữu? Vận dụng kiến thức của môn học kế toán tài chính 1, chỉ rõ nguyên nhân có thể dẫn đến sự biến động tăng, giảm của khoản mục hàng tồn kho và vốn chủ sở hữu?
 
Lưu ý: Báo cáo tài chính cần tải về là báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ đã được kiểm toán của năm 2020 (Sinh viên không sử dụng báo cáo tài chính hợp nhất).

ĐỀ 02

NỘI DUNG YÊU CẦU:


Sinh viên xem chủ đề tiểu luận được giao và thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Chủ đề 1:

  • Sinh viên tải về báo cáo tài chính năm 2020 của công ty cổ phần Sữa Việt Nam.
  • Tính giá trị tăng/giảm tại thời điểm cuối năm so với đầu năm 2020 của khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn và vốn chủ sở hữu? Vận dụng kiến thức của môn học kế toán tài chính 1, chỉ rõ nguyên nhân có thể dẫn đến sự biến động tăng, giảm của khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn và vốn chủ sở hữu?
Chủ đề 2:
  • Sinh viên tải về báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang.
  • Tính giá trị tăng/giảm tại thời điểm cuối năm so với đầu năm 2020 của khoản mục hàng tồn kho và nợ phải trả ngắn hạn? Vận dụng kiến thức của môn học kế toán tài chính 1, chỉ rõ nguyên nhân có thể dẫn đến sự biến động tăng, giảm của khoản mục hàng tồn kho và nợ phải trả ngắn hạn?
 
Lưu ý: Báo cáo tài chính cần tải về là báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ đã được kiểm toán của năm 2020 (Sinh viên không sử dụng báo cáo tài chính hợp nhất).
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Trang web dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC

Website free tài liệu, đề thi và giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức về kinh tế thị...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết