Đề thi phân tích tài chính doanh nghiệp - HVNH

Đăng lúc: Thứ năm - 01/07/2021 10:56
Đề thi cuối kỳ online
Môn học: Phân tích tài chính doanh nghiệp

Thời gian làm bài: 1 tuần

 
Đề 1

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP NHỰA AN PHÁT XANH (AAA)
Dựa vào BCTC của AAA kết hợp với các thông tin bạn thu thập được về AAA hãy làm rõ các nội dung sau đây:
Câu 1. (1,5 điểm)
Dưới góc độ là nhà quản lý doanh nghiệp, vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp để phân tích tình hình tài chính công ty nhựa An Phát Xanh.
Câu 2. (2.5 điểm)
Có ý kiến cho rằng, doanh thu thuần của doanh nghiệp giảm trong năm 2020 phần lớn do giá bán trên thị trường giảm, đúng hay sai? Biết rằng doanh thu của doanh nghiệp chủ yếu đến từ việc bán các sản phẩm bao bì và giá cả hàng hóa bán ra trên thị trường năm 2020 giảm 10% so với năm 2019.
Câu 3. (2.5 điểm)
Tính và nhận xét chỉ tiêu vốn lưu động ròng của doanh nghiệp năm 2020? 
Câu 4. (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp năm 2020 kém hơn so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Ý kiến của bạn như thế nào về nhận định này?
Câu 5. (1,5 điểm)
Những nội dung phân tích ở trên có ý nghĩa đối với đối tượng nào? Họ dùng để ra quyết định kinh tế nào?

Đề 2

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến (TTP)
Dựa vào BCTC và các tông tin tự thu thập trong quá trình phân tích tình hình tài chính của TTP, làm rõ các nội dung sau đây:
Câu 1. (1,5 điểm)
Dưới góc độ là nhà quản lý doanh nghiệp, vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp để phân tích tình hình tài chính công ty Bao bì nhựa Tân Tiến.
Câu 2. (2.5 điểm)
Có ý kiến cho rằng, Lợi nhuận gộp của công ty tăng trong năm 2020 một phần do công ty đã quản lý chi phí sản xuất tốt hơn, đúng hay sai? Biết giá cả hàng hóa bán ra trên thị trường năm 2020 không đổi so với năm 2019. Giá cả các yếu tố đầu vào tăng làm GVHB tăng 10%.
Câu 3. (2.5 điểm)
Nhận xét của bạn về chỉ tiêu nhu cầu vốn lưu động của công ty năm 2020? 
Câu 4. (2 điểm)
Nhận định sau là đúng hay sai? Giải thích?
“Trong phân tích ROE, phương pháp phân tích Dupont dùng để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ROE”.
Vận dụng phương pháp phân tích Dupont kết hợp với phương pháp số chênh lệch để phân tích ROE của công ty trong năm 2020 (so với năm 2019).
Câu 5. (1,5 điểm)
Có ý kiến cho rằng khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty năm 2020 kém hơn so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Ý kiến của bạn như thế nào về nhận định này?

Đề 3

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU (MCM)
Dựa vào BCTC và các thông tin thực tế của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu  hãy làm rõ các nội dung sau:
Câu 1.(1,5 điểm)
Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích TCDN”, bạn hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính để phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu nhằm ra quyết định đầu tư vào công ty này thông qua hình thức mua cổ phiếu?
Câu 2. (2.5 điểm)
So với các ngành khác trong nền kinh tế, nhóm ngành sữa ít chịu tác động hơn do dịch Covid-19 trong năm 2020. Tuy nhiên, giá sữa và các sản phẩm từ sữa trên thị trường nhìn chung vẫn có sự điều chỉnh.
Có ý kiến cho rằng, doanh thu thuần của công ty sữa Mộc Châu tăng lên chủ yếu do giá bán trên thị trường? Bạn hãy cho biết quan điểm của bạn về nhận định này, biết rằng giá bình quân mặt hàng sữa và các sản phẩm từ sữa trên thị trường tăng khoảng 5% so với 2019.
Câu 3. (2.5 điểm)
Tính và nhận xét về chỉ tiêu VLĐR của công ty trong năm 2020?
Câu 4 (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng “Khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu trong năm 2020 kém hơn so với các công ty khác trong ngành thực phẩm”. Quan điểm của bạn như thế nào về nhận định này? 
Câu 5. (1,5 điểm)
Là một nhà đầu tư, những đánh giá về các vấn đề trong các câu hỏi trên đây có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư vào công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu hay không?

Đề 4

Bài tập tình huống CTCP Sữa Quốc tế (IDP)
Dựa vào BCTC và các thông tin thực tế của công ty cổ phần Sữa Quốc tế hãy làm rõ các nội dung sau:
Câu 1 (1,5 điểm)
Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích TCDN”, bạn hãy xây dựng “quy trình phân tích tài chính để phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Sữa Quốc tế” nhằm ra quyết định đầu tư vào công ty này thông qua hình thức mua cổ phiếu?
Câu 2 (2,5 điểm)
So với các ngành khác trong nền kinh tế, nhóm ngành sữa ít chịu tác động hơn do dịch Covid 19 trong năm 2020. Tuy nhiên, giứa sữa và các sản phẩm từ sữa trên thị trường nhìn chung vẫn có sự điều chỉnh.
Có ý kiến cho rằng, doanh thu thuần của công ty cổ phần Sữa Quốc tế tăng lên chủ yếu do giá bán trên thị trường? Bạn hãy cho biết quan điểm của bạn về nhận định này, biết rằng giá bình quân mặt hàng sữa và các sản phẩm từ sữa trên thị trường tăng khoảng 5% so với năm 2019.
Câu 3 (2,5 điểm)
Bạn có nhận xét gì về chỉ tiêu VLĐR của công ty trong năm 2020?
Câu 4 (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng “khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty cổ phần sữa Quốc tế trong năm 2020 kém hơn so với các công ty khác trong ngành thực phẩm”. Quan điểm của bạn như thế nào về nhận định này?
Câu 5 (1,5 điểm)
Là một nhà đầu tư, những đánh giá về các vấn đề trong các câu hỏi trên đây có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư vào công ty cổ phần Sữa Quốc tế hay không?

Đề 5

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP MAY SÔNG HỒNG (MÃ CK: MSH)
Sử dụng BCTC cùng với các thông tin tự thu thập được từ CTCP May Sông Hồng hãy làm rõ các nội dung sau:
Câu 1.(1,5 điểm)
 Đứng dưới góc độ là nhà đầu tư có ý định mua cổ phiếu của MSH. Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp để phân tích tình hình tài chính CTCP May Sông Hồng.
Câu 2.(2.5 điểm)
 Có ý kiến cho rằng, doanh thu thuần của công ty giảm trong năm 2020 phần lớn do giá cả hàng hóa bán ra trên thị trường giảm, đúng hay sai? Biết rằng DN phải giảm giá trung bình 1,5% cho các đơn hàng xuất khẩu (chiếm khoảng 90% trong cơ cấu doanh thu) do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và không điều chỉnh giá bán đối với các mặt hàng trong nước (chiếm khoảng 10% cơ cấu doanh thu) trong năm 2020. Hãy chỉ ra một số nguyên nhân thực tế khiến doanh thu thuần của CTCP May Sông Hồng giảm trong năm 2020.
Câu 3. (2.5 điểm)
 Nhận xét về chỉ tiêu NCVLĐ của công ty. Có ý kiến cho rằng NCVLĐ của công ty tăng trong năm 2020 gây áp lực về ngân quỹ, quan điểm của anh (chị) về nhận xét này?
Câu 4.(2 điểm)
Phân tích ROE của MSH, với tư cách là nhà quản lý doanh nghiệp, bạn cần khắc phục những khâu nào trong quá trình hoạt động kinh doanh của MSH, vì sao?
Câu 5. (1,5 điểm)
Là một nhà đầu tư, những đánh giá về các vấn đề trong các câu hỏi trên đây có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư vào MSH  hay không?

Đề 6

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG (MÃ CK: TNG)
Sử dụng BCTC cùng với các thông tin tự thu thập được từ TNG hãy làm rõ các nội dung sau:
Câu 1. (1,5 điểm)
Đứng dưới góc độ là nhà đầu tư và đang muốn tìm hiểu để mua cổ phiếu của TNG. Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp để phân tích tình hình tài chính CTCP Đầu tư và Thương mại TNG.
Câu 2. (2.5 điểm)
Có ý kiến cho rằng, doanh thu thuần của công ty giảm trong năm 2020 phần lớn do giá cả hàng hóa bán ra trên thị trường giảm, đúng hay sai? Biết rằng DN phải giảm giá trung bình 1,5% cho các đơn hàng xuất khẩu (chiếm khoảng 95% trong cơ cấu doanh thu); đối với các mặt hàng may mặc trong nước (chiếm khoảng 5% cơ cấu doanh thu), chỉ số giá tiêu dùng các mặt hàng này trong năm 2020 theo công bố của Tổng cục Thống kê tăng bình quân 0,78% so với năm 2019. Hãy chỉ ra một số nguyên nhân thực tế khiến doanh thu thuần của TNG giảm trong năm 2020.
Câu 3. (2.5 điểm)
Nhận xét của bạn về chỉ tiêu vốn lưu động ròng năm 2020 của TNG? 
Câu 4. (2 điểm)
 Phân tích ROE, hãy cho biết công ty cần khắc phục những khâu nào trong quá trình hoạt động kinh doanh của DN, nêu rõ lý do?
Câu 5. (1,5 điểm)
 Là một nhà đầu tư, những đánh giá về các vấn đề trong các câu hỏi trên đây có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư vào  TNG không?

Đề 7

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ MPC
Giả sử bạn là nhà quản lý doanh nghiệp, hãy sử dụng thông tin thực tế tự thu thập về Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú (MPC) và làm rõ các nội dung sau đây:
Câu 1. (1,5 điểm)
Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp để phân tích tình hình tài chính công ty Minh Phú.
Câu 2. (2.5 điểm)
Có ý kiến cho rằng, doanh thu thuần của công ty năm 2020 giảm chứng tỏ hoạt động kinh doanh kém hiệu quả. Quan điểm của bạn về nhận định này như thế nào? Biết rằng giá cả hàng hóa bán ra trên thị trường năm 2020 thay đổi ở mức +5% với tôm thẻ, -1% với tôm sú, tỷ trọng sản phẩm lần lượt là 70%, 30%. Giá nguyên vật liệu đầu vào tương ứng là +4% và +6%.
Câu 3. (2.5 điểm)
Tính và nhận xét chỉ tiêu vốn lưu động ròng của doanh nghiệp năm 2020? 
Câu 4. (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng khả năng thanh toán của doanh nghiệp năm 2020 kém hơn so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Ý kiến của bạn như thế nào về nhận định này?
Câu 5. (1,5 điểm)
Sự khác biệt giữa bạn và các đối tượng khác như thế nào trong việc ra quyết định sử dụng thông tin phân tích ở trên? Đề xuất của bạn trong thời gian tới?

Đề 8

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ MPC
Giả sử bạn là cán bộ tín dụng tại Ngân hàng BA60 và nhận được đơn xin vay vốn của Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú (MPC). Sử dụng thông tin thực tế của MPC và làm rõ các nội dung sau đây:
Câu 1.(1,5 điểm)
Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp”, hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp để phân tích tình hình tài chính công ty Minh Phú.
Câu 2. (2.5 điểm)
Có ý kiến cho rằng, doanh thu thuần của công ty năm 2020 giảm chứng tỏ hoạt động kinh doanh kém hiệu quả? Biết rằng giá cả hàng hóa bán ra trên thị trường năm 2020 thay đổi ở mức +5% với tôm thẻ, -1% với tôm sú, tỷ trọng sản phẩm lần lượt là 70%, 30%. Giá nguyên vật liệu đầu vào tương ứng là +4% và +6%
Câu 3. (2.5 điểm)
Tính và nhận xét mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp? 
Câu 4. (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng khả năng thanh toán của doanh nghiệp kém hơn so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Ý kiến của bạn như thế nào?
Câu 5. (1,5 điểm)
Sự khác biệt giữa bạn và các đối tượng khác như thế nào trong việc ra quyết định sử dụng thông tin phân tích ở trên? Đề xuất của bạn trong thời gian tới?

Đề 9

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP DƯỢC HẬU GIANG (DHG)
Dựa vào BCTC và các thông tin tự thu thập được từ  CTCP  Dược Hậu Giang, hãy làm rõ các nội dung sau:
Câu 1 (1,5 điểm)
Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích TCDN”, bạn hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính để phân tích tình hình tài chính của CTCP  Dược Hậu Giang?  
Câu 2 (2.5 điểm)
 Bạn đánh giá như thế nào về tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh thu thuần năm 2020 của DHG?
Câu 3 (2.5 điểm)
 Bạn có nhận xét gì về chỉ tiêu NCVLĐ của DHG trong năm 2020?
Câu 4 (2 điểm)
Có ý kiến cho rằng ROE của DHG năm 2020 tăng so với năm 2019 là do DHG đã gia tăng đòn bẩy tài chính, hiệu suất sử dụng tài sản tăng nhưng lại quản lý chi phí kém nhất so với các DN khác trong cùng ngành . Ý kiến của bạn về nhận định này?
Câu 5 (1,5 điểm)
Những nội dung phân tích ở trên có ý nghĩa đối với đối tượng nào? Họ dùng để ra quyết định kinh tế nào?

Đề 10

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP DƯỢC HẬU GIANG (DHG)
Dựa vào BCTC  của công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG) hãy trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1 (1,5 điểm)
Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích TCDN”, bạn hãy xây dựng “quy trình phân tích tài chính để phân tích tình hình tài chính của CTCP Dược Hậu Giang”  
Câu 2 (2.5 điểm)
  Có ý kiến cho rằng, doanh thu thuần của DHG năm 2020 giảm là do hệ thống quản lý chất lượng – kiểm nghiệm và chuỗi cung ứng của DHG có vấn đề. Anh (chị) có đồng ý với ý kiến này không, vì sao?
Câu 3 (2.5 điểm)
 Anh (chị) có nhận xét gì về chỉ tiêu VLĐR của DN
Câu 4 (2 điểm)
 Có ý kiến cho rằng “Khả năng thanh toán ngắn hạn”  năm 2020 của DHG kém hơn so với các DN khác trong ngành, điều này khiến rủi ro mất khả năng thanh toán rất dễ xảy ra. Quan điểm của bạn như thế nào về nhận định này?
Câu 5 (1,5 điểm)
Những nội dung phân tích ở trên có ý nghĩa đối với đối tượng nào? Họ dùng để ra quyết định kinh tế nào?

YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI TẬP LỚN PTTCDN I – FIN55A
1. Sinh viên nộp bài thông qua đường link: https://forms.gle/cYGkz4qHktLJJvTk8
2. Hình thức nộp: Sinh viên nộp file bài tập lớn và file excel số liệu minh chứng cho bài tập lớn
- Bài tập lớn: 
+ Bài làm nộp dưới dạng file PDF. Các ý trong bài được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, số liệu được minh chứng đầy đủ trong các bảng tính, biểu đồ.
+ Bài tập lớn sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman 12pt, căn lề 2 bên (Ctrl+J), giãn dòng 1.5 line. Sinh viên trình bày trên khổ giấy A4, lề trên 3,5cm; lề dưới 3,0cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang. 
+ Bài làm tối đa không quá 2000 từ, những từ vượt quá giới hạn sẽ không được chấm. Sinh viên ghi rõ số lượng từ trong bài làm ngay dòng đầu tiên của phần trả lời (không tính bảng biểu, đồ thị).
- File excel: Sinh viên cần đính kèm phần excel minh chứng cho số liệu sử dụng trong bài viết của mình (phần này không tính vào giới hạn từ). Lưu ý, file excel phải thể hiện rõ phần tính toán cụ thể của các số liệu. Nếu file excel không thể hiện được phần tính toán số liệu hoặc số liệu không trùng với phần thể hiện trong bài tập lớn ở file PDF thì bài làm sẽ bị trừ điểm.
- Tên file bài tập lớn và file excel được đặt chung theo cú pháp sau (viết không dấu): 
So thu tu de_Ho va ten_Masinhvien_Bai tap lon_FIN55A
Ví dụ: sinh viên làm đề 1, tên là Đỗ Thị An, mã sinh viên 21A4010000 sẽ đặt cú pháp như sau:
De 1_Do Thi An_21A4010000_Bai tap lon_FIN55A
3. Sinh viên phải đảm bảo mọi ý kiến phải của riêng tác giả, mọi tham khảo khác phải được trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo. Trích dẫn tài liệu tham khảo gồm 2 dạng chính: trích dẫn trong bài (in-text reference) và danh mục tài liệu tham khảo (reference list). Danh sách tài liệu tham khảo đặt cuối bài viết, mỗi trích dẫn trong bài viết (in-text reference) phải tương ứng với một nguồn tài liệu được liệt kê trong danh sách tài liệu tham khảo. Quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo theo chuẩn của Học viện Ngân hàng. Nếu bài làm bị phát hiện có dấu hiệu sao chép của nhau và từ các nguồn khác mà không trích dẫn thì sẽ được xử lý theo quy chế thi của Học viện Ngân hàng.

 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết