Bài tập và đáp án kế toán nhận tiền gửi theo hình thức tiết kiệm tích lũy

Đăng lúc: Thứ hai - 17/05/2021 08:47
Đề bài:
Một khách hàng gửi tiền vào tài khoản ngân hàng theo kế hoạch như sau:
Ngày 02/1/2021: Gửi 200 triệu đồng.
Ngày 29/4: Gửi thêm 300 triệu đồng.
Ngày 31/8: Gửi thêm 500 triệu đồng.
Ngày 01/10: Gửi thêm 250 triệu đồng.
- Lãi suất ngân hàng được áp dụng theo quy tắc bậc thang như sau:
Số dư tiền gửi đến dưới 500 triệu đồng: Lãi suất 6%/năm.
Số dư tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng: Lãi suất 6,2%/năm
Số dư tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên: Lãi suất 6,5%/năm.
Ghi chú: Lãi được gộp định kỳ hàng tháng. Hãy định khoản các nghiệp vụ kế toán liên quan từ lúc KH gửi đến khi tất toán vào 2/1/2022 theo cách dự trả cuối ngày và cho biết số tiền trong TK Khách hàng.

Đáp án:
Dự trả cuối mỗi ngày nên lãi dự trả luôn bằng lãi phải trả cho khách hàng. Khi trả lãi, ngân hàng tất toán toàn bộ lãi dự trả và chuyển lãi vào TK TGTK cho khách hàng.
- Ngày 2/1, ngân hàng nhận 200 tr tiền gửi của khách hàng:
Nợ 1011: 200 tr
Có 4232: 200 tr
- Ngày 2/2, ngân hàng trả lãi tháng 1 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 200 * 31 * 6%/365 = 1,02 tr
Nợ 491: 1,02
Có 4232: 1,02
- Ngày 2/3, ngân hàng trả lãi tháng 2 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = (200 + 1,02) * 28 * 6%/365 = 0,93 tr
Nợ 491: 0,93
Có 4232: 0,93
- Ngày 2/4, ngân hàng trả lãi tháng 3 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = (200 + 1,02 + 0,93) * 31 * 6%/365 = 1,03 tr
Nợ 491: 1,03
Có 4232: 1,03
- Ngày 29/4, ngân hàng tiếp tục nhận 300 tr tiền gửi vào TK TGTK đã mở cho khách hàng:
Nợ 1011: 300
Có 4232: 300
Số Dư TG tại ngày 29/4 là 502,97 tr. Ngân hàng bắt đầu tính lãi cho khoản tiền gửi của KH với mức lãi suất 6,2%/năm.
- Ngày 2/5, ngân hàng trả lãi tháng 4 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 202,97 * 27 * 6%/365 + 502,97 * 3 * 6,2%/365 = 1,0043 tr
Nợ 491: 1,0043
Có 4232: 1,0043
- Ngày 2/6, ngân hàng trả lãi tháng 5 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 503,98 * 30 * 6,2%/365 = 2,57
Nợ 491: 2,57
Có 4232: 2,57
- Ngày 2/7, ngân hàng trả lãi tháng 6 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 506,55 * 30 * 6,2%/365 = 2,58 tr
Nợ 491: 2,58
Có 4232: 2,58
- Ngày 2/8, ngân hàng trả lãi tháng 7 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 509,13 * 30 * 6,2%/365 = 2,68 tr
Nợ 491: 2,68
Có 4232: 2,68
- Ngày 31/8, ngân hàng tiếp tục nhận 500 tr tiền gửi vào TK TGTK đã mở cho khách hàng:
Nợ 1011: 500 tr
Có 4232: 500 tr
Số Dư TG tại ngày 31/8 là 1.011,81 tr. Ngân hàng bắt đầu tính lãi cho khoản tiền gửi của KH với mức lãi suất 6,5%/năm.
- Ngày 3/9, ngân hàng trả lãi tháng 8 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 511,81 * 29 * 6,2%/365 + 1.011,81 * 3 * 6,5%/365 = 2,7946 tr
Nợ 491: 2,7946
Có 4232: 2,7946
- Ngày 01/10, ngân hàng tiếp tục nhận 250 tr tiền gửi vào TK TGTK đã mở cho khách hàng:
Nợ 1011: 250 tr
Có 4232: 250 tr
- Ngày 2/10, ngân hàng trả lãi tháng 9 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 1.014,60 * 28 * 6,5%/365 + 1.264,60 * 1 * 6,5%/365 = 5,2843 tr
Nợ 491: 5,2843
Có 4232: 5,2843
- Ngày 2/11, ngân hàng trả lãi tháng 10 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 1.269,98 * 31 * 6,5%/365 = 7,01 tr
Nợ 491: 7,01
Có 4232: 7,01
- Ngày 2/12, ngân hàng trả lãi tháng 11 vào tài khoản TGTK của khách hàng
Lãi dự trả = 1.276,9 * 30 * 6,5%/365 = 6,82 tr
Nợ 491: 6,82
Có 4232: 6,82
- Ngày 02/1/2022, khách hàng đến tất toán tài khoản:
Lãi dự trả = 1.283,72 * 31 * 6,5%/365 = 7,09 tr
+ Ngân hàng hạch toán:
Ngân hàng trả lãi:
Nợ 491: 7,09
Có 1011: 7,09
Ngân hàng trả gốc:
Nợ 4232: 1.283,72 tr
Có 1011: 1.283,72 tr
Tổng gốc + lãi khách hàng nhận được vào lúc tất toán tại ngày 2/1/2022 là 1.290,81 tr


Ngày Lần trả lãi Dư gốc Số ngày Lãi suất Lãi
2/2/2021 Lần 1 200 31 6% 1,02
2/3 Lần 2 201,02 28 6% 0,93
2/4 Lần 3 201,94 31 6% 1,03
2/5 Lần 4 202,97 27 6% 0,90
502,97 3 6,20% 0,1034
2/6 Lần 5 503,98 30 6,20% 2,57
2/7 Lần 6 506,55 30 6,20% 2,58
2/8 Lần 7 509,13 31 6,20% 2,68
3/9 Lần 8 511,81 29 6,20% 2,52
1.011,81 3 6,50% 0,27
2/10 Lần 9 1.014,60 28 6,50% 5,06
1.264,60 1 6,50% 0,23
2/11 Lần 10 1.269,89 31 6,50% 7,01
2/12 Lần 11 1.276,90 30 6,50% 6,82
2/1/2022 Lần 12 1.283,72 31 6,50% 7,09
Tổng   1.290,81      

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết