ĐÁP ÁN BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU (MCM)

Đăng lúc: Thứ hai - 09/08/2021 19:48
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CTCP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU (MCM)
Dựa vào BCTC và các thông tin thực tế của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) hãy làm rõ các nội dung sau:
Câu 1. (1,5 điểm). 
Vận dụng lý thuyết “Quy trình phân tích TCDN”, bạn hãy xây dựng quy trình phân tích tài chính để phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu nhằm ra quyết định đầu tư vào công ty này thông qua hình thức mua cổ phiếu?

Từ bài giảng đã học, quy trình phân tích TCDN về công ty Mộc Châu Milk nhằm ra quyết định đầu tư vào công ty này thông qua hình thức mua cổ phiếu là:
Bước 1: Xác định mục tiêu phân tích
Mục tiêu phân tích về công ty Mộc Châu Milk là phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm ra quyết định đầu tư vào công ty thông qua hình thức mua cổ phiếu
Bước 2: Xác định nội dung phân tích
Đối với trường hợp phân tích tài chính doanh nghiệp nhằm ra quyết định đầu tư vào công ty thông qua hình thức mua cổ phiếu, chúng ta cần phân tích các nội dung sau:
+ ROA, ROE của doanh nghiệp là bao nhiêu?
+ Giá của cổ phiếu trên thị trường so với mệnh giá, so với giá trị ghi sổ như thế nào? EPS và P/E của công ty thế nào?
+ Các dự án đầu tư dài hạn của doanh nghiệp có mang lại hiệu quả cao?
+ Yếu tố nào tác động đến hiệu quả kinh doanh hiện tại? Tính cân bằng tài chính, khả năng chống đỡ với rủi ro, khó khăn của doanh nghiệp ra sao?
+ Triển vọng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai như thế nào?
+ Tính trung thực, khách quan của các báo cáo tài chính đã công khai….
Bước 3. Thu thập và kiểm tra thông tin phân tích
¨ Thông tin tài chính
- Hệ thống báo cáo tài chính của công ty Mộc Châu Milk
- Các báo cáo, bài viết liên quan đến ngành sữa
- Báo cáo và phân tích của hiệp hội sữa Việt Nam
¨ Thông tin phi tài chính
- Môi trường vĩ mô
+ Môi trường chính trị, pháp luật: tác động như thế nào tới ngành sữa và công ty Mộc Châu Milk
+ Môi trường văn hóa xã hội: quy mô dân số, kết cấu dân số, tốc độ tăng dân số, trình độ dân trí tác động như thế nào tới ngành sữa và công ty Mộc Châu Milk
+ Môi trường kinh tế: Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế đem lại cơ hội, thách thức gì cho ngành sữa và công ty Mộc Châu Milk
+ Môi trường công nghệ: Tác động như thế nào đến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm sữa?
+ Môi trường tự nhiên: Tác động như thế nào đến số lượng, chất lượng hoạt động nuôi bò và chất lượng sữa, năng suất sữa khi khai thác?
- Môi trường vi mô
+ Thông tin về ngành: Triển vọng tăng trưởng của ngành sữa, các nguồn cung ứng trong ngành sữa, Áp lực cạnh tranh trong ngành sữa như thế nào?
+ Thông tin doanh nghiệp
Lịch sử hình thành và phát triển của công ty, Quy mô của công ty, Năng lực điều hành, Cơ cấu cổ đông, Thị trường sản phẩm sữa ở Việt Nam, Chính sách phát triển của công ty?
Bước 4.
Sau đó xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích. Trong đó, chủ yếu là các chỉ tiêu tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty Mộc Châu Milk và các chỉ tiêu về triển vọng phát triển của công ty trong tương lai, đánh giá chất lượng tăng trưởng lợi nhuận của công ty. Trong đó, chú trọng đến các chỉ tiêu ROA, ROE, tỷ lệ cổ tức, EPS, P/E, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh và một số khoản mục quan trọng trên bảng CĐKT và báo cáo kết quả kinh doanh
+ Tính toán các chỉ tiêu đã đưa ra ở trên
Sử dụng phương pháp phân tích (phân tích dọc, phân tích ngang) từ đó đánh giá tình hình tài chính của công ty Mộc Châu Milk, dự báo tình hình tài chính và triển vọng phát triển của công ty Sữa Mộc Châu trong tương lai
Bước 5: Tổng hợp và viết báo cáo phân tích
Từ kết quả phân tích trên, ta rút ra mức giá hợp lý nên mua cổ phiếu của công ty giống bò sữa Mộc Châu và khuyến nghị có nên đầu tư vào cổ phiếu của công ty hay không.

Câu 2. (2.5 điểm). 
So với các ngành khác trong nền kinh tế, nhóm ngành sữa ít chịu tác động hơn do dịch Covid-19 trong năm 2020. Tuy nhiên, giá sữa và các sản phẩm từ sữa trên thị trường nhìn chung vẫn có sự điều chỉnh.
Có ý kiến cho rằng, doanh thu thuần của công ty sữa Mộc Châu tăng lên chủ yếu do giá bán trên thị trường? Bạn hãy cho biết quan điểm của bạn về nhận định này, biết rằng giá bình quân mặt hàng sữa và các sản phẩm từ sữa trên thị trường tăng khoảng 5% so với 2019.

Bảng doanh thu công ty Mộc Châu Milk qua các năm
                                                                                    Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu 2019 2020 Chênh lệch
Tuyệt đối Tương đối
Doanh thu 2,562,407 2,825,554 263.147 10.27%
 
Qua bảng số liệu về doanh thu qua các năm ta có thể thấy doanh thu của công ty năm 2020 vẫn tăng khoảng 10,27% so với năm 2019 mặc dù xảy ra dịch bệnh Covid 19. Theo đề bài, doanh thu thuần của công ty tăng lên do nguyên nhân giá bình quân mặt hàng sữa và các sản phẩm từ sữa trên thị trường tăng khoảng 5% so với năm 2019. Để có thể biết được doanh thu thuần tăng lên có do yếu tố tăng sản lượng hay không chúng ta có thể xem xét tiếp sau đây.
Từ công thức:
IR = Iqt*Ip
Mà IR là sự biến động của doanh thu = 1,1027; Ip là sự biến động của giá sản phẩm 1,05
  • Iqt = IR/Ip = 1,1027/1,05 = 1,05009 = 105,009%. Vậy sản lượng tiêu thụ năm 2020 tăng 5,009% so với 2019 hay sự gia tăng của doanh thu ngoài lý do tăng giá sản phẩm 5% còn do tăng sản lượng ở mức 5,009% tương đương mức gia tăng của giá sản phẩm sữa
Dưới đây là các nguyên nhân làm tăng sản lượng sản phẩm sữa của công ty:
+ Có thêm nhiều sản phẩm mới như Sữa tươi tiệt trùng bịch giấy, Sữa Trái cây McKidz và Sữa chua ăn McKool… 
+ Quy mô đàn bò gia tăng
+ Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất sản xuất
+ Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và quảng cáo nhằm đẩy mạnh doanh thu cho Mộc Châu Milk

Câu 3. (2.5 điểm). Tính và nhận xét về chỉ tiêu VLĐR của công ty trong năm 2020?

Từ số liệu trên bảng CĐKT của công ty Mộc Châu Milk, ta có bảng số liệu sau:
Bảng tính vốn lưu động ròng công ty Mộc Châu Milk năm 2020
                                                                        Đvt: triệu đồng
Stt Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020
1 Tài sản ngắn hạn 871,146 1,035,836
2 Nợ ngắn hạn 342,561 250,596
3 Vốn lưu động ròng 528,585 785,240

Bảng phân tích cân bằng tài chính
Đvt: triệu đồng
 
 
TSNH = 1,035,836
 
NVNH = 250,596
 
NVDH = 972,000
 
 
TSDH = 151,326
 
VLĐ ròng = NVDH – TSDH = TSNH – NVNH
Nguồn vốn dài hạn = Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn
Từ bảng số liệu trên chúng ta tính được vốn lưu động ròng của công ty cổ phần sữa Mộc Châu năm 2020 là 785.240 triệu đồng
Trong trường hợp này, nguồn vốn thường xuyên không những đủ để tài trợ cho tài sản cố định và tài sản đầu tư dài hạn mà còn có thể dùng để tài trợ thêm cho tài sản lưu động của doanh nghiệp. Đặc biệt, nguồn vốn thường xuyên của doanh nghiệp chủ yếu là nguồn vốn chủ sở hữu, chiếm tới 93,8% trong tổng nguồn vốn thường xuyên càng cho thấy tình hình tài chính của doanh nghiệp là rất ổn định, tài chính rất lành mạnh, an toàn, khả năng đương đầu với khó khăn và rủi ro phá sản là rất tốt. Doanh nghiệp đang trong có sự phát triển tốt và có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai qua việc mở rộng thêm số lượng đàn bò, đầu tư thêm vào các dự án, mua sắm thêm các máy móc, dây truyền sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất các sản phẩm sữa nhằm nâng cao chất lượng sữa, gia tăng sản lượng sản xuất và hỗ trợ cho việc đẩy mạnh tiêu thụ.
Giá trị tài sản ngắn hạn cao hơn rất nhiều so với nguồn vốn ngắn hạn cũng cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp rất tốt (khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh đều rất cao lần lượt là 4.13 và 3.1, khả năng thanh toán tức thời tuy có thấp nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tình hình tài chính của công ty do doanh nghiệp có thể có những luồng tiền ra vào mỗi ngày từ thu bán các sản phẩm sữa và chuyển hóa thành tiền từ các khoản đầu tư tài chính chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn

Câu 4 (2 điểm). 
Có ý kiến cho rằng “Khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu trong năm 2020 kém hơn so với các công ty khác trong ngành thực phẩm”. Quan điểm của bạn như thế nào về nhận định này? 

Để đánh giá được khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty Mộc Châu Milk trong năm 2020 so với các công ty trong ngành thực phẩm, chúng ta cần xem khả năng thanh toán của một số công ty trong ngành để so sánh. Dưới đây là hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của 3 công ty GTN Food, Vinamilk và Mộc Châu Milk.
Bảng hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của một số công ty trong ngành thực phẩm
 
Stt Chỉ tiêu GTN Food Vinamilk Mộc Châu Milk Trung bình ngành
1 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 10.69 1.84 4.13 2.17
2 Khả năng thanh toán nhanh 9.65 1.54 3.1 1.44
3 Khả năng thanh toán tức thời 3.73 0.036 0.08  
 
Từ bảng trên ta thấy, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh của công ty thấp hơn GTN Food nhưng cao hơn Vinamilk và trung bình ngành khá nhiều. Điều này cho thấy khả năng thanh toán của công ty là ở mức tương đối, là khá cao so với các công ty khác trong ngành thực phẩm. Khả năng thanh toán tức thời tuy nhỏ nhưng khả năng chuyển hóa thành tiền từ khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn là rất cao do chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Câu 5. (1,5 điểm). Là một nhà đầu tư, những đánh giá về các vấn đề trong các câu hỏi trên đây có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư vào công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu hay không?

Qua đánh giá và xem xét về các chỉ số tài chính và các khoản mục quan trọng trên báo cáo tài chính cũng như tình hình thực tế của công ty Mộc Châu Milk ta thấy:
- Lợi nhuận của doanh nghiệp trong các năm đều cao và tăng trưởng mạnh, ROA và ROE đều ở mức cao (ROA = 22.96%; ROE = 30.78%). EPS = 3,772; P/E = 13.14; P/B = 2.47. Trong khi P/E của ngành thực phẩm là 20.33; P/B là 3.92
Một số khoản mục chủ yếu và chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của công ty
Stt Chỉ tiêu Giá trị
1 Tổng tài sản 1,222,596
2 VCSH 911,910
3 LNST 280,735
4 ROA 22.96%
5 ROE 30.79%
- Doanh thu ổn định và gia tăng qua các năm mặc dù ảnh hưởng bởi khó khăn, dịch bệnh. Lợi nhuận có sự ổn định nhất định, đặc biệt từ khi sáp nhập với VinaMilk, lợi nhuận của doanh nghiệp có sự tăng trưởng mạnh do gia tăng về doanh thu, quản lý tốt giá vốn hàng bán.
- Khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp rất tốt, tự chủ tài rất chính cao, doanh nghiệp có nhiều tiềm năng để tăng trưởng, triển vọng tăng trưởng cao trong tương lai
- Nhiều dự án mở rộng về số lượng bò sữa cũng như là đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật và nhiều chính sách, chiến lược nhằm đẩy mạnh doanh thu, thị phần, đặc biệt là nhiều dự án mới đang và sẽ được triển khai từ khi sáp nhập vào Vinamilk giúp cho doanh nghiệp tận dụng được uy tín, tiềm lực tài chính, kinh nghiệm và khả năng điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Như vậy, là một nhà đầu tư, chúng ta có thể đầu tư vào công ty Mộc Châu Milk vì đây là một công ty hoạt động kinh doanh có lãi, tình hình tài chính lành mạnh, có triển vọng và tiềm năng tăng trưởng lớn trong tương lai và giá cổ phiếu trên thị trường hợp lý (do P/E của công ty là 13.14 thấp hơn P/E của ngành là 20.33).

Tài liệu tham khảo:
Bài viết Mua cổ phiếu của công ty cần chú ý những gì?
http://chungkhoan.work/mua-co-phieu-cua-mot-cong-ty-can-chu-y-nhung-gi
Bài viết Mục tiêu và nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp
https://phantichtaichinh.com/muc-tieu-va-noi-dung-cua-phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep/#Phan_tich_tai_chinh_doi_voi_cac_nha_dau_tu
Bài viết phân tích về mua cổ phiếu Vinamilk
https://tiencuatoi.vn/mua-co-phieu-vinamilk.html
Bài viết về một số nội dung cần quan tâm khi đầu tư vào cổ phiếu
https://web.fiintrade.vn/tin-tuc/khoa-hoc-phan-tich-tai-chinh-doanh-nghiep-va-tim-co-phieu-voi-fiintrade/
Các bài viết về công ty giống bò sữa Mộc Châu
https://vietstock.vn/2021/01/lai-rong-2020-cua-moc-chau-milk-tang-68-nho-dau-737-821973.htm
https://bnews.vn/moc-chau-milk-vuot-gan-80-ke-hoach-loi-nhuan-nam-2020/184399.html
https://vneconomy.vn/nganh-sua-nam-2021-se-tang-truong-theo-kich-ban-nao.htm
https://ndh.vn/doanh-nghiep/dhdcd-moc-chau-milk-nang-ke-hoach-co-tuc-2021-len-25-gia-duong-tang-manh-la-ca-mot-van-de-1287587.html
https://bnews.vn/moc-chau-milk-voi-nhieu-tiem-nang-tang-truong-tu-tham-gia-cua-vinamilk/182713.html
https://tienphong.vn/moc-chau-milk-nam-2020-va-buoc-chuyen-minh-manh-me-post1306651.tpo
Trang thống kê về hệ số trung bình ngành thực phẩm
https://www.stockbiz.vn/IndustryOverview.aspx?Code=3500
Báo cáo tài chính công ty Sữa Mộc Châu, Vinamilk
Bài giảng slide phân tích tài chính doanh nghiệp

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết