Hướng dẫn làm bài tập tài trợ dự án sản xuất nước hoa

Đăng lúc: Chủ nhật - 01/12/2019 05:50
Bài tập: Bảng tính ngân lưu và NPV của dự án xây dựng nhà máy sản xuất nước hoa của công ty ABC đã được dự báo có căn cứ được thể hiện như sau:

Stt Nội dung 2016 2017 2018 2019 2020
1 Chi phí đầu tư -20.400        
2 Chi phí nghiên cứu phát triển -2.000        
3 Vốn lưu động   -1.500 -1.500 -3.000  
4 Doanh thu   8.000 16.000 40.000 40.000
5 Chi phí sản xuất trực tiếp -4.000 -8.000 -20.000 -20.000  
6 Chi phí bán hàng -800 -1.600 -4.000 -4.000  
7 Khấu hao   -5.600 -5.600 -5.600 -5.600
8 Lợi nhuận trước thuế -2.400 800 10.400 10.400  
9 Thuế TNDN (25%)   -600 200 2.600 2.600
10 LN sau thuế   -1.800 600 7.800 7.800
11 Thay đổi VLĐ ròng   -1.500 -1.500 -3.000  
12 Khôi phục khấu hao   5.600 5.600 5.600 5.600
13 Ngân lưu ròng -22.400 5.540 7.700 16.400 16.400
14 WACC 20%        
15 NPV 2.837        
16 IRR 25,52%        

1 - Tìm lại những điểm bất hợp lý trong bảng ngân lưu của dự án
2 - Lập lại bảng ngân lưu theo quan điểm của ngân hàng
3 - Nếu là nhân viên tín dụng, bạn có đề xuất với lãnh đạo cho vay vối đốn với dự án không? Tại sao?

Đáp án

Stt Nội dung 2016 2017 2018 2019 2020
1 Chi phí đầu tư -20.400        
2 Chi phí nghiên cứu phát triển -2.000        
3 Vốn lưu động -1.500 -1.500 -3.000    
4 Doanh thu   8.000 16.000 40.000 40.000
5 Chi phí sản xuất trực tiếp   -4.000 -8.000 -20.000 -20.000
6 Chi phí bán hàng   -800 -1.600 -4.000 -4.000
7 Khấu hao   -5.100 -5.100 -5.100 -5.100
8 Lợi nhuận trước thuế   -1.900 1.300 10.900 10.900
9 Thuế TNDN (25%)   0 325 2.725 2.725
10 LN sau thuế   -1.900 600 7.800 7.800
11 Thay đổi VLĐ ròng -1.500 0 -1.500 0 3.000
12 Khôi phục khấu hao   5.100 5.100 5.100 5.100
13 Ngân lưu ròng -21.900 3.200 4.200 12.900 15.900
14 WACC 20%        
15 NPV -1.184 NPV < 0 nên dự án không
hiệu quả nên không cho vay
16 IRR          

Giải thích:

1 - Công thức: 
Dòng tiền vào = LNST + Khấu hao + nhận tài trợ + thu hồi VLĐ ròng + thanh lý
Dòng tiền ra = Chi đầu tư vốn (TSCĐ + TSLĐ) + chi trả nợ gốc + chi phí khác nếu có
2 - Chi phí nghiên cứu phát triển không nằm trong dòng tiền để tính toán hiệu quả dự án do chi phí này xảy ra trước khi thực hiện dự án
3 - Khấu hao chỉ từ chi phí đầu tư (20.400/4 = 5.100 cho mỗi năm)
4 - Các khoản mục doanh thu, chi phí, khấu hao, lợi nhuận đều phải thể hiện nhất quán trong năm bắt đầu đi vào hoạt động, cụ thể là năm 1
5 - Vốn lưu động của mỗi năm được quy ước bắt đầu từ đầu năm, như vậy phải coi như là bỏ ra từ cuối năm trước, ở đây là cuối năm 2016)
6 - Khôi phục khấu hao theo giá trị đã khấu hao
7 - Thay đổi VLĐ ròng, năm bắt đầu bỏ ra sẽ mang giá trị âm, những năm tiếp theo nếu không bỏ thêm ra thì không ghi thêm, nếu bỏ thêm thì chỉ ghi giá trị bỏ thêm ra theo giá trị âm
Coi như cuối năm cuối sẽ thu hồi toàn bộ số VLĐ mà dự án đã bỏ ra từ lúc ban đầu
8 - Lợi nhuận trước thuế âm thì không phải tính thuế TNDN

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường công lập trực thuộc Bộ Công Thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo có truyền thống đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết

Thời tiết