Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ hai - 07/10/2019 17:35
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HTNC được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh vào ngày 10/10/2019, là loại hình công ty TNHH 2 thành viên, với ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh buôn bán và sử chữa các thiết bị điện tử điện lạnh, vốn điều lệ là: 1.800.000.000 VND. Địa chỉ trụ sở chính: Số xyz khu 7 tầng, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.
Lựa chọn 1 số phương pháp kế toán:
+ Chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC
+ Hạch toán HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên
+ Tính giá xuất kho HTK theo phương pháp: Bình quân gia quyền
+ Công ty mới thành lập nên kê khai tính thuế GTGT theo quý
Tháng 10/2019: Các hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập
Ngày 15/10/2019: Tuyển nhân viên kế toán: Nguyễn Thị Xuân, ký HĐ thử việc 15 ngày (từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 31/10/2019) với nội dung như sau: Lương thử việc: 1.500.000 VND (cho 15 ngày đi làm trong tháng 10 – không phụ cấp). Trả tiền lương vào ngày 31/10/2019.
15/10/2019: Lựa chọn phương pháp kê khai tính thuế GTGT
Theo quy định tại thông tư số 93/2017/TT-BTC ban hành ngày 19/09/2017 có hiệu lực từ ngày 05/11/2017: Doanh nghiệp muốn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp không phải nộp mẫu 06/GTGT mà tại kỳ kê khai thuế GTGT đầu tiên doanh nghiệp nộp từ khai thuế GTGT theo phương pháp đã lựa chọn, cụ thể:
+ Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Nộp mẫu tờ khai 01/GTGT
+ Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Nộp mẫu tờ khai 04/GTGT
Công ty HTNC quyết định: Áp dụng kê khai tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
16/10/2019: Làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng và nộp tiền vào tài khoản ngân hàng 1.000.000 VND để duy trì tài khoản. Tiền này mượn của Giám đốc công ty.
Hạch toán:
1. Mượn tiền của giám đốc (Lập phiếu thu mượn tiền)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2. Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
16/10/2019: Góp vốn chủ sở hữu:
3. Thành viên 1: Góp bằng tiền mặt: 100.000.000 VND
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
4. Thành viên 2: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng: 250.000.000 VND
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
16/10/2019: Nộp hồ sơ thông báo số tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội và đã nhận được xác nhận thay đổi thông tin doanh nghiệp từ sở kế hoạch đầu tư.
17/10/2019: Nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2019.
(Tính lệ phí môn bài: Vốn điều lệ là 1.800.000.000 VND < 10.000.000.000 => Tiền lệ phí môn bài phải nộp là 2.000.000 VND; Công ty HTNC được thành lập trong khoảng 6 tháng cuối năm nên tiền lệ phí môn bài phải nộp cho năm 2019 là mức ½ năm, số tiền: 1.000.000 VND).
5. Hạch toán lệ phí môn bài năm 2019: Căn cứ vào tờ khai lệ phí môn bài năm 2019
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
17/10/2019: Trả lại giám đốc số tiền: 1.000.000 VND đã mượn để mở TKNH vào ngày 16/10/2019.
6. Lập phiếu chi trả lại số tiền đã mượn của Giám đốc
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
18/10/2019: Nộp hồ sơ lên CQT về việc xin phép được đặt in hóa đơn (mẫu 3.14)
19/10/2019: Nhận được quyết định mẫu 3.15 từ CQT về việc cho phép công ty HTNC được đặt in hóa đơn.
19/10/2019: Xuất tiền mặt 500.000 VND đặt cọc tiền đặt in hóa đơn cho công ty CP in tài chính.
7. Lập phiếu chi tiền đặt cọc:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
19/10/2019: Lập UNC chuyển khoản trả tiền làm website cho công ty CP dịch vụ Tất Thành. Nhận hóa đơn bán hàng số tiền: 2.000.000 VND (Không phân bổ, đưa hết vào CP QLDN).
8. Căn cứ vào UNC, HĐ dịch vụ làm website hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
23/10/2019: Nhận hóa đơn GTGT từ công ty CP in tài chính ghi nhận chi phí in hóa đơn đã đặt in vào ngày 19/10/2019 số tiền chưa thuế GTGT 10% là: 1.500.000 VND. Sau đó thanh toán luôn bằng tiền mặt số còn lại (không phân bổ, đưa hết vào CP QLDN).
9. Căn cứ vào hóa đơn từ công ty CP in tài chính, hạch toán ghi nhận toàn bộ chi phí đặt in hóa đơn:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
10. Lập phiếu chi thanh toán nốt số tiền còn lại:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
23/10/2019: Nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB01/AC + Hóa đơn mẫu) lên CQT quản lý trực tiếp doanh nghiệp. (Công ty HTNC được xuất hóa đơn sau 02 ngày kể từ ngày làm thông báo phát hành (tức đến ngày 26/10/2019 công ty HTNC sẽ được xuất hóa đơn).
31/10/2019, cuối tháng, thực hiện tính lương cho Nguyễn Thị Xuân: Đi làm đầy đủ nên được nhận đủ số lương theo HĐ:
11. Căn cứ vào bảng tính lương, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
12. Lập phiếu chi lương:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Giám đốc yêu cầu: Lập báo cáo nội bộ cho tháng 10/2019:
Báo cáo nội bộ là báo cáo tình hình hoạt động thực tế cho các nhà điều hành (thành viên góp vốn – sáng lập ra doanh nghiệp) về các yếu tố:
+ Tiền: Tiền mặt/TGNH: Đã thu – chi bao nhiêu? Còn tồn bao nhiêu?
+ Tài sản: TK 152/153/156/211: Xem nó có bao nhiêu?
+ Công nợ phải thu, phải trả: Còn nợ ai? Phải thu của những ai? Hạn thu – hạn trả?
+ Doanh thu – chi phí thực tế phát sinh để xác định kết quả kinh doanh.
Tùy vào tình hình thực tế của doanh nghiệp, tùy vào yêu cầu của nhà quản lý cũng như trình độ của họ mà họ sẽ yêu cầu cung cấp những báo cáo nhất định.
Những báo cáo này được thể hiện rõ nét nhất thông qua: Bảng cân đối phát sinh tài khoản và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Vì công ty mới thành lập chưa có doanh thu, nên chỉ cần bảng cân đối phát sinh tài khoản kèm theo giải trình là đủ, không cần lên báo cáo KQHĐKD.
Kế toán lập bảng Cân đối số phát sinh tài khoản tháng 10/2019:
……………………………………………………………………………………..
Tháng 11/2019:
01/11/2019: Ký hợp đồng thuê nhà của ông Nguyễn Thành Đạt:
+ Thời gian thuê: 6 tháng
+ Giá thuê: 4.000.000 VND/tháng
Các khoản thuế cho thuê tài sản (nếu có) bên chủ nhà chịu
+ Tiền điện, tiền nước phát sinh trong quá trình sử dụng nhà Doanh nghiệp chịu.
+ Thanh toán: Trả luôn tiền khi ký hợp đồng bằng tiền mặt
13. Kế toán lập phiếu chi trả tiền thuê nhà, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(Chú ý về chi phí thuê nhà: Địa chỉ thuê nhà phải nằm trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Nếu ghi trên GP ĐKKD là 1 địa chỉ, hiện giờ thuê ở 1 địa chỉ thì công ty bạn phải làm thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh với sở kế hoạch đầu tư, hoặc mở thêm địa điểm kinh doanh… Nếu không chi phí này sẽ bị loại khỏi chi phí được trừ khi tính thuế TNDN).
01/11/2019: Giám đốc công ty bắt đầu đi làm tại công ty: 2 thành viên góp vốn thống nhất lương của giám đốc: 7.000.000 VND/tháng, ăn trưa: 730.000 VND/tháng.
(Quy định trong điều lệ hoạt động của công ty và được thực hiện thông qua quyết định của hội đồng thành viên sáng lập công ty).
01/11/2019: Mua 01 bộ bàn, ghế Giám đốc, nhận hóa đơn GTGT số tiền chưa thuế GTGT 10% là: 4.200.000 VND; đã trả tiền cho người bán bằng tiền mặt, lập biên bản bàn giao đưa ngày vào sử dụng (phân bổ 6 tháng).
14. Căn cứ vào hóa đơn GTGT nhận được, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
01/11/2019: Ký hợp đồng lao động:
+ Nguyễn Thị Xuân – Nhân viên kế toán – HĐLĐ 24 tháng.
Lương chính 6.000.000 VND và phụ cấp tiền ăn 600.000 VND
+ Nguyễn Văn Hải – Nhân viên kinh doanh – HĐLĐ 12 tháng.
Lương chính: 4.500.000 VND và phụ cấp tiền điện thoại 500.000 VND
04/11/2019: Mua 01 chiếc bàn đã qua sử dụng của cá nhân không kinh doanh, giá mua là 400.000 VND:
(Vì đây là mua tài sản của cá nhân nên không có hóa đơn, mà cá nhân không kinh doanh bán tài sản thuộc đối tượng không phải kê khai nộp thuế nên cơ quan thuế không bán cho hóa đơn, để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, kế toán tiến hành lập bảng kê 01/TNDN (theo thông tư 78/2014/TT-BTC) kèm theo chứng từ thanh toán.
15. Kế toán lập phiếu chi trả tiền cho cá nhân bán tài sản, lập biên bản bàn giao cho bộ phận bán hàng và đưa ngay vào sử dụng (đưa hết vào chi phí 1 kỳ cho bộ phận sử dụng), hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
07/11/2019: Mua phần mềm kế toán Misa SME để hạch toán sổ sách. Nhận hóa đơn GTGT hàng không chịu thuế với số tiền là 9.600.000 VND (dự kiến phân bổ 2 năm), thanh toán ngay bằng chuyển khoản.
16. Căn cứ vào hóa đơn bán hàng nhận được từ công ty CP Misa, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
07/11/2019: Mua 01 bộ máy tính bàn cho nhân viên kinh doanh (bộ phận bán hàng) nhận hóa đơn GTGT số tiền đã bao gồm thuế GTGT 10% là: 9.900.000 VND đã chuyển khoản trả hết tiền cho người bán. Lập biên bản bàn giao đưa ngày vào sử dụng (phân bổ 15 tháng).
17. Căn cứ vào hóa đơn GTGT nhận được, chứng từ chuyển khoản, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
07/11/2019: Làm hợp đồng kinh tế với công ty CP Công nghệ số về việc mua máy điều hòa:
+ Mua 10 bộ máy điều hòa LG 9.000 BTU giá trị chưa thuế GTGT 10% là: 8.000.000 VND/bộ
+ Ngày giao hàng: 11/11/2019
+ Địa điểm giao hàng: Tại kho người bán
+ Thời hạn thanh toán: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hàng
Nếu thanh toán ngay khi ký hợp đồng được hưởng chiết khấu thanh toán 1% trên tổng giá trị hóa đơn.
Giám đốc quyết định thanh toán cho công ty CP công nghệ số ngay sau khi ký kết xong hợp đồng.
18. Lập UNC đề nghị ngân hàng chuyển 88.000.000 VND cho công ty CP công nghệ số, căn cứ vào chứng từ chuyển khoản, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
11/11/2019: Nhận hàng, nhập kho và nhận HĐ GTGT của công ty công nghệ số:
19. Căn cứ vào hóa đơn GTGT nhận được, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
20. Vì hàng được giao tại kho bên bán, nên để vận chuyển được hàng về công ty đã phải thuê vận chuyển. Nhận HĐ GTGT: 1.000.000 VND chưa bao gồm thuế GTGT 10%, thanh toán luôn bằng tiền mặt. Căn cứ vào hóa đơn GTGT nhận được, phiếu chi thanh toán tiền vận chuyển, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
21. Lập phiếu nhập kho điều hòa:
Xác định giá nhập kho cho 1 điều hòa:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
22. Vì trên hợp đồng không thể hiện khoản CKTT được bù trừ vào công nợ (tức là bù trừ ngay vào số tiền phải trả) nên sau khi hoàn thành hợp đồng, công ty công nghệ số đã chuyển khoản trả số tiền chiết khấu thanh toán (1%*88.000.000 = 880.000 VND), căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng đã nhận được tiền, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
12/11/2019: Ký HĐKT với công ty TNHH An Bình về việc bán máy điều hòa, chi tiết:
+ Bán 02 bộ máy điều hòa LG 9.000 BTU giá trị chưa thuế GTGT 10% là: 12.000.000 VND/bộ
+ Giao hàng: Ngày 13/11/2019 tại kho người mua
+ Thanh toán: 50% vào ngày giao hàng bằng tiền gửi ngân hàng, 50% còn lại thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hàng.
13/11/2019: Xuất hóa đơn và phiếu xuất kho để giao hàng cho công ty An Bình:
23. Căn cứ vào hóa đơn GTGT đầu ra:
+ Hạch toán ghi tăng doanh thu:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
+ Hạch toán nhận thanh toán 50% tiền hàng bằng chuyển khoản:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Căn cứ vào phiếu XK, hạch toán ghi nhận giá vốn:
……………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………..
(Chú ý HTNC áp dụng phương pháp bình quân gia quyền)
24. Vì HĐKT thỏa thuận là giao tại khoa người mua, nên HTNC đã phải thuê vận chuyển bên ngoài và nhận hóa đơn bán hàng số tiền 300.000 VND, đã thanh toán bằng tiền mặt cho nhà cung cấp. Căn cứ vào hóa đơn, phiếu chi, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
13/11/2019: Để thuận tiện cho kinh doanh, 2 thành viên góp vốn thống nhất mua 1 chiếc xe ô tô tải để vận chuyển hàng hóa. Dự kiến xe mua có giá: 300.000.000 VND
Giám đốc cần thông tin về tài chính: Xem tiền trong công ty còn bao nhiêu?
Kế toán trả lời:
+ Tiền mặt còn:
+ Tiền gửi ngân hàng còn:
Sau khi nhận được thông tin về tài chính của doanh nghiệp: Không đủ để mua ô tô tải, 2 thành viên góp vốn quyết định: Vay tiền của công ty TNHH Hoàng Hà
15/11/2019: Làm hợp đồng vay tiền của công ty TNHH Hoàng Hà với số tiền: 200.000.000 VND với lãi suất 1%/tháng – thanh toán tiền lãi vào ngày cuối mỗi tháng. Thời hạn vay 1 năm. Ngày giao tiền là 16/11/2019.
Theo quy định tại điều 4 thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn điều 6 của nghị định 222/2013/NĐ-CP thì: Khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Do vậy, ngày 16/11/2019, công ty Hoàng Hà đã chuyển khoản 200.000.000 VND vào TKNH của công ty HTNC:
25. Căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng, kế toán hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
18/11/2019: Ký hợp đồng công ty TNHH Minh Long về việc mua xe ô tô tải, chi tiết:
- Mua xe tải HUYNDAI thùng kín 1,4 tấn
- Giá: 330.000.000 VND (đã bao gồm thuế GTGT 10%)
- Giao hàng: Tại công ty mua
- Ngày bàn giao xe: 01/12/2019
- Thanh toán:
+ Đặt cọc: 100.000.000 VND ngày 20/11/2019
+ Thanh toán nốt 230.000.000 VND ngày giao xe (01/12/2019)
20/11/2019: Đặt cọc tiền mua xe ô tô tải cho công ty Minh Long
26. Lập UNC đề nghị ngân hàng chuyển khoản tiền đặt cọc 100.000.000 VND cho công ty Trường Hải để mua xe tải, kế toán hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
21/11/2019: Ký hợp đồng kinh tế với công ty CP Thuận Phát về việc mua máy điều hòa:
- Mua 20 bộ máy điều hòa LG 9.000 BTU giá trị chưa thuế GTGT 10% là: 7.000.000 VND/bộ (Giá trên chưa bao gồm chiết khấu – được hưởng chiết khấu thương mại 10%/bộ).
- Địa điểm giao hàng: Tại kho người mua
- Thanh toán: Trả chậm trong vòng 3 tháng (kể từ ngày mua).
23/11/2019: Nhận hàng, nhập kho và nhận HĐ GTGT của công ty Thuận Phát:
Vì công ty HTNC mua hàng 1 lần được hưởng luôn CKTM nên công ty Thuận Phát xuất hóa đơn và đơn giá trên hóa đơn là đơn giá đã giảm (tức 6.300.000 VND/bộ).
27. Căn cứ vào hóa đơn GTGT nhận được, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
26/11/2019: Mua 20 chiếc quạt sưởi NOVA của công ty Bảo Minh, đơn giá chưa thuế GTGT 10% là: 315.000 VND/chiếc và được tặng thêm 01 chiếc quạt sưởi NOVA cùng loại (không thu tiền).
Kế toán nhập kho đủ số lượng quạt sưởi NOVA là 21 chiếc và thanh toán ngay bằng tiền mặt:
28. Căn cứ vào hóa đơn GTGT nhận được, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
28/11/2019: Bán 03 bộ máy điều hòa LG 9.000 BTU giá trị chưa thuế GTGT 10% là: 13.000.000 VND/bộ cho công ty Hoàng Thái, chưa thu được tiền:
29. Căn cứ vào hóa đơn GTGT đầu ra:
Hạch toán ghi nhận doanh thu:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Căn cứ vào phiếu XK, hạch toán ghi nhận giá vốn:
(Chú ý HTNC áp dụng phương pháp bình quân gia quyền)
30/11/2019: Cuối tháng:
Các công việc cần làm:
+ Tính tiền lãi vay tháng 11/2019 phải trả cho công ty Hoàng Hà
+ Tính giá xuất kho hàng hóa
+ Tính phân bổ chi phí trả trước: TK 242
+ Tính lương
1. Tính chi phí lãi vay phải trả cho công ty Hoàng Hà
Số tiền vay: 200.000.000 VND, với lãi suất 1%/tháng – ngày giao tiền là 16/11/2019
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
30. Lập phếu chi trả tiền lãi vay trên, nhận hóa đơn GTGT không chịu thuế của công ty Hoàng Hà, kế toán hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………..
(Doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng khi cho vay tiền nhàn rỗi phải xuất hóa đơn, nhưng không phải chịu thuế GTGT (theo thông tư 219/2013/TT-BTC).
2. Tính giá xuất kho để ghi nhận giá vốn:
Sau khi tính ra được giá xuất kho trong kỳ, hạch toán các bút toán ghi nhận giá vốn theo số lượng hàng đã bán ở trên.
31.1. Căn cứ PX001: Ngày 13/11/2019: Kế toán hạch toán giá vốn của 2 bộ điều hòa theo đơn giá đã tính:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
31.2. Căn cứ PX002: Ngày 28/11/2019: Kế toán hạch toán giá vốn của 3 bộ điều hòa theo đơn giá đã tính:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
3. Tính phân bổ chi phí trả trước:
32. Căn cứ vào bảng phân bổ chi phí trả trước – TK 242 trên, kế toán hạch toán phân bổ chi phí cho bộ phận sử dụng:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
4. Lập bảng tính lương:
33. Căn cứ vào tính lương trên, kế toán hạch toán chi phí tiền lương theo từng bộ phận:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
34. Lập phiếu chi trả tiền lương cho nhân viên theo đúng số thực lĩnh, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Tháng 12/2019:
01/12/2019: Công ty Minh Hùng ứng trước tiền mua điều hòa bằng tiền mặt: 30.000.000 VND
35. Kế toán lập phiếu thu tiền, căn cứ vào phiếu thu hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
01/12/2019: Tuyển nhân viên lái xe: Ký hợp đồng lao động 24 tháng với anh Nguyễn Thành An: Lương: 5.000.000 VND/tháng, phụ cấp tiền ăn: 500.000 VND/tháng.
01/12/2019: Làm thủ tục tham gia bảo hiểm cho nhân viên:
Thỏa thuận mức đóng cho các nhân viên như sau:

 
Người tham gia Mức tham gia Ghi chú
Nguyễn Mạnh Hải 7.000.000 VND Giám đốc
Nguyễn Thị Xuân 6.000.000 VND Kế toán
Nguyễn Văn Hải 4.500.000 VND NVKD
Nguyễn Thành An 5.000.000 VND LX
 (Đã nộp hồ sơ đầy đủ)
01/12/2019: Nhận xe ô tô tải của công ty TNHH Minh Long và hóa đơn GTGT có tổng thanh toán đã bao gồm thuế GTGT 10%, số tiền là: 330.000.000 VND
36. Căn cứ vào hóa đơn GTGT, hạch toán các khoản đầu tư mua sắm TSCĐ:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
37. Nộp tiền lệ phí trước bạ 7.000.000 VND bằng tiền mặt cho chi cục thuế, căn cứ vào tờ khai lệ phí trước bạ và phiếu chi, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
38. Nộp tiền đăng ký biển số xe hết 500.000 VND bằng tiền mặt, căn cứ phiếu chi, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
01/12/2019: Làm thông báo đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng gửi cơ quan thuế.
01/12/2019: Thanh toán nốt số tiên mua xe cho công ty Minh Long:
(Ngày 20/11/2019 công ty HTNC đã đặt cọc cho công ty Minh Long: 100.000.000 VND) => Số tiền còn phải trả là 230.000.000 VND
39. Kế toán lập UNC đề nghị ngân hàng chuyển nốt số tiền còn lại, căn cứ giấy báo nợ của ngân hàng, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
01/12/2019: Bàn giao xe cho bộ phận bán hàng, đưa ngay vào sử dụng. Xác định thời gian khấu hao xe là 6 năm.
39.1. Kế toán ghi tăng nguyên giá TSCĐ:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
04/12/2019: Mua 22 lít dầu Diesel cho xe tải của bộ phận bán hàng giá 15.000 VND/lít, thanh toán bằng tiền mặt.
40. Nhận hóa đơn GTGT có tổng thanh toán đã bao gồm thuế GTGT 10%, số tiền 330.000 VND, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
04/12/2019: Xuất 1 chiếc quạt sưởi NOVA trong kho hàng hóa ra sử dụng cho phòng Giám đốc: Đây được gọi là xuất tiêu dùng nội bộ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo thông tư 26/2015/TT-BTC thì khi xuất tiêu dùng nội bộ để phục vụ SXKD DN không phải xuất hóa đơn mà chỉ sử dụng phiếu xuất kho + Biên bản bàn giao.
41. Căn cứ vào PXK (phân bổ 3 tháng), hạch toán:
(Chú ý, phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho: Bình quân gia quyền).
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
05/12/2019: Công ty ra quy chế bán hàng: Cứ mua từ 10 bộ máy điều hòa LG 9.000 BTU trở lên thì được chiết khấu thương mại: 10% trên tổng giá trị hàng mua.
Ký hợp đồng 05/HĐKT: Bán điều hòa với công ty TNHH Minh Khang như sau:
- Bán 10 bộ máy điều hòa LG 9.000 BTU giá trị chưa thuế GTGT 10% là: 14.000.000 VND/bộ.
- Thời điểm giao hàng:
+ Lần 1: Mua 05 bộ - giao hàng ngày 05/12/2019
+ Lần 2: Mua 05 bộ - giao hàng ngày 09/12/2019
- Khi nào mua đủ 10 bộ sẽ được CKTM 10%.
- Thanh toán: Bằng chuyển khoản theo từng lần mua
05/12/2019: Giao hàng lần 1 cho công ty Minh Khang: 05 bộ máy điều hòa LG 9.000 BTU lập hóa đơn GTGT, xuất phiếu xuất kho giao hàng.
Vì lần này chỉ mua 05 bộ - chưa đạt số lượng để hưởng chiết khấu nên HTNC xuát hóa đơn: Đơn giá ghi trên hóa đơn vẫn là 14.000.000 VND/bộ.
42. Căn cứ vào hóa đơn GTGT đầu ra, giấy báo có của ngân hàng về việc Minh Khang đã trả đủ tiền 05 bộ điều hòa (77.000.000 VND):
Hạch toán ghi nhận doanh thu:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
43. Căn cứ vào PXK, hạch toán ghi nhận giá vốn:
(Chú ý HTNC áp dụng phương pháp bình quân gia quyền)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
05/12/2019: Ký hợp đồng chữ ký số với công ty CP chữ ký số Vina, thời gian đăng ký sử dụng là 02 năm. Ngay sau khi 2 bên ký kết xong hợp đồng, DN đã thực hiện trả bằng tiền mặt cho 02 năm sử dụng dịch vụ chữ ký số theo hóa đơn GTGT với tổng số tiền chưa thuế GTGT 10% là: 2.400.000 VND
44. Căn cứ vào hóa đơn GTGT đầu vào, cùng phiếu chi tiền. Hạch toán chi phí trả trước:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Sau khi có được chữ ký số, công ty HTNC đã làm thủ tục với ngân hàng MB sơn tây về việc đăng ký nộp thuế điện tử theo số tài khoản ngân hàng đã mở tại MB Sơn tây.
06/12/2019: Nhận hóa đơn GTGT tiền điện mang tên anh Nguyễn Thành Đạt (chủ nhà). Giá trị 200.000 VND (chưa thuế GTGT 10%), thanh toán bằng tiền mặt.
(Hóa đơn GTGT không mang tên doanh nghiệp mà mang tên chủ nhà cho thuê, nên doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn đó. Phần thuế GTGT không được khấu trừ này sẽ được cộng vào chi phí).
45. Căn cứ vào phiếu chi, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
09/12/2019: Giao hàng lần 2 cho công ty Minh Khang: 05 bộ máy điều hòa LG 9.000 BTU.
Công ty Minh Khang mua hàng lần 2 thêm 5 bộ, vì vậy đủ số lượng để được hưởng chiết khấu thương mại theo hợp đồng đã thỏa thuận.
Công ty HTNC lập hóa đơn thực hiện ngay chiết khấu thương mại cho công ty Minh Khang, chi tiết như sau:
Stt Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính
Số
Lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4*5
01 Điều hòa LG 9000 BTU Bộ 05 14.000.000 70.000.000
02 Chiết khấu thương mại 10% theo HĐKT số 05/HĐKT ký ngày 05/12/2019       14.000.000
Cộng tiền hàng: 56.000.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 5.600.000
Tổng cộng tiền thanh toán 61.600.000
Số tiền bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng.

46. Căn cứ vào hóa đơn GTGT đầu ra, và giấy báo có của ngân hàng về việc công ty Minh Khang đã trả đủ tiền 05 bộ điều hòa (sau khi đã trừ đi phần CKTM được giảm trừ - còn phải trả HTNC số tiền là: 61.600.000 VND), kế toán hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Căn cứ vào PXK, hạch toán ghi nhận giá vốn:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(Chú ý HTNC áp dụng phương pháp bình quân gia quyền)
09/12/2019: Nhận hóa đơn GTGT tiền nước không mang tên công ty HTNC (mang tên chủ nhà cho thuê – anh Nguyễn Thành Đạt) có giá trị chưa thuế GTGT 5% là: 100.000 VND, đã trả tiền mặt cho nhà cung cấp dịch vụ.
47. Căn cứ vào phiếu chi, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
10/12/2019: Mua 30 chiếc quạt sưởi NOVA của công ty Bảo Minh giá 402.000 VND/chiếc chưa bao gồm thuế GTGT 10%. Thanh toán ngay bằng chuyển khoản.
48. Căn cứ vào hóa đơn GTGT nhận được cùng chứng từ đã thanh toán, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
11/12/2019: Xuất quỹ tiền mặt ra ngân hàng nộp tiền bảo hiểm, kinh phí công đoàn:
(Sau khi công ty bạn tham gia BH tháng 12 thì sẽ phải đóng tiền bảo hiểm luôn trong tháng 12):
Mức lương tham gia đóng BHBB Tỷ lệ trích đóng BHBB Mức đóng
toàn doanh nghiệp
Các khoản trích Tỷ lệ
7.000.000 BHXH 25,5% 5.737.500
6.000.000 BHYT 4,5% 1.012.500
4.500.000 BHTN 2% 450.000
5.000.000 KPCĐ 2% 450.000
22.500.000     7.650.000

49. Căn cứ vào phiếu chi, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
13/12/2019: Bán 15 chiếc quạt sưởi NOVA cho công ty Long Thành giá 600.000 VND/chiếc chưa bao gồm thuế GTGT 10%. Thu ngay bằng tiền mặt. Thực hiện chiết khấu thanh toán cho công ty Long Thành 10% trên tổng thanh toán.
50. Căn cứ vào hóa đơn GTGT đầu ra, phiếu thu tiền bán hàng (9.900.000 VND). Hạch toán ghi nhận doanh thu:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Căn cứ vào PXK, hạch toán ghi nhận giá vốn:
……………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………..
(Chú ý HTNC áp dụng phương pháp bình quân gia quyền)
51. Lập phiếu chi thanh toán khoản chiết khấu thanh toán cho Long Thành, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………..
(Chú ý: Để được tính khoản CKTT vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN công ty bạn phải có chứng từ cụ thể là: Phiếu chi. Trường hợp cấn trừ ngay vào số tiền thanh toán thì phải có HĐKT: Trên hợp đồng thể hiện rõ hình thức thanh toán là số tiền CKTT đó sẽ được cấn trừ vào công nợ phải trả và phải có biên bản đối trừ công nợ).
14/12/2019: Mua văn phòng phẩm cho bộ phận quản lý doanh nghiệp, nhận hóa đơn bán hàng với tổng số tiền thanh toán là: 250.000 VND đã trả cho người bán bằng tiền mặt.
52. Lập phiếu chi thanh toán, căn cứ vào hóa đơn hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
16/12/2019: Nhận được thông báo của công ty Long Thành về việc có 3 chiếc quạt sưởi bị hỏng và yêu cầu trả lại hàng. Sau khi xem xét hiện trạng của 3 chiếc quạt, hai bên thống nhất trả lại hàng. Bên mua – công ty Long Thành xuất hóa đơn trả lại hàng:
53. Căn cứ vào hóa đơn GTGT trả lại hàng của công ty Long Thành, cùng phiếu chi tiền (1.980.000 VND). Hạch toán ghi nhận hàng bán bị trả lại:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Căn cứ vào PNK, hạch toán tăng hàng hóa, giảm giá vốn: Theo giá lúc bán đã ghi nhận chi phí giá vốn – nhưng vì HTNC làm theo phương pháp bình quân gia quyền nên tại thời điểm đó chưa được tính giá vốn, cuối tháng tính chúng ta đưa vào:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
17/12/2019: Ký hợp đồng dịch vụ số 12/HĐKT với công ty CP Bảo Ngọc về việc sửa chữa – lắp đặt máy điều hòa như sau:
Công việc Số lượng Đơn giá Thành tiền
Sửa chữa, vệ sinh điều hòa 03 bộ 300.000 VND/bộ 900.000
Công lắp đặt điều hòa 10 bộ 500.000 VND/bộ 5.000.000
Vật tư lắp đặt 10 bộ Theo thực tế lắp đặt Theo bảng giá
đính kèm

Bảng giá vật tư
 
Stt Tên vật tư Đvt Đơn giá
01 Ống đồng Mét 150.000
02 Giá đỡ cục nóng cho máy Bộ 300.000
03 Automat 15/30A Chiếc 100.000
04 Ống nước thải (ống chun) Mét 12.000
05 Vải bọc ống bảo ôn Mét 10.000
06 Dây điện 2*4.0 Mét 22.000

Đơn giá ghi trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%
Thực hiện dịch vụ vào ngày 18/12/2019

1. Ký hợp đồng khoán việc với Lê Hoàng Thanh và Nguyễn Văn An về việc lắp đặt máy điều hòa cho công ty Bảo Ngọc số tiền: 600.000 VND/người.
2. Mua nguyên vật liệu phục vụ cho việc lắp đặt máy điều hòa theo hóa đơn GTGT:

 
Stt Tên vật tư Đvt Số lượng Đơn giá Thành tiền
01 Ống đồng Mét 20 80.000 1.600.000
02 Giá đỡ cục nóng cho máy Bộ 10 80.000 800.000
03 Automat 15/30A Chiếc 3 60.000 180.000
04 Ống nước thải (ống chun) Mét 20 8.000 160.000
05 Vải bọc ống bảo ôn Mét 20 8.000 160.000
06 Dây điện 2*4.0 Mét 10 15.000 150.000
07 Vật tư phụ (bộ đai ốc, vít) Bộ 10 35.000 350.000
08 Băng dính điện Cuộn 1 5.000 5.000
  Cộng       3.405.000
  Thuế GTGT 10%       340.500
  Tổng thanh toán       3.745.500

Sau khi mua vật tư đưa ngay vào thực hiện dịch vụ (không qua nhập kho NVL), đã thực hiện thanh toán cho người bán bằng tiền mặt:
54. Căn cứ vào hóa đơn GTGT, cùng phiếu chi tiền. Hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
HTNC xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ lắp đặt sửa chữa máy điều hòa cho công ty Bảo Ngọc, doanh thu chưa thuế GTGT 10% là: 12.306.000 VND, đã thu ngay tiền mặt của công ty Bảo Ngọc.
55. Căn cứ vào hóa đơn GTGT đầu ra, cùng phiếu thu tiền (13.536.600 VND, trong đó giá chưa thuế GTGT là 12.306.000 VND). Hạch toán doanh thu dịch vụ:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
56. Công việc đã hoàn thành, kế toán tính và thanh toán tiền lương cho 2 nhân viên khoán việc:
1. Hạch toán chi phí tiền nhân công dịch vụ:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2. Lập phiếu chi thanh toán tiền nhân công dịch vụ:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
57. Căn cứ vào biên bản bàn giao lắp đặt, so với hóa đơn mua NVL: Hai nhân viên lắp đặt đã mang về lại công ty: 05 mét ống đồng (giá mua là 80.000 VND/mét) và 07 mét dây điện (giá mua 15.000 VND/mét).
Kế toán tiến hành nhập kho NVL, hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
58. Căn cứ vào thẻ tính giá thành dịch vụ trên, kế toán hạch toán giá vốn dịch vụ (trong đó chi phí NVL là 2.900.000 VND, chi phí nhân công là 1.200.000 VND):
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
20/12/2019: Nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc chưa nộp tiền lệ phí môn bài năm 2019; kèm theo mức phạt nộp chậm: 15.000 VND (công ty HTNC được thành lập vào ngày 10/10/2019).
Thời hạn nộp lệ phí môn bài cho công ty mới thành lập đã đi vào hoạt động là ngày cuối của tháng thành lập (tức là ngày 31/10/2019).
Nhưng HTNC chưa nộp, do đó sẽ bị tính tiền phạt chậm nộp theo mức 0,03%/ngày (chậm từ ngày 01/11/2019 đến ngày hôm đi nộp tiền 20/12/2019 => chậm 50 ngày, với số tiền lệ phí môn bài nộp chậm là: 1.000.000 VND).
  • Số tiền phạt chậm nộp bằng: 1.000.000 * 0,03% * 50 = 15.000 ND
20/12/2019: Nộp thuế điện tử: Lệ phí môn bài năm 2019 và tiền phạt do nộp chậm lệ phí môn bài năm 2019.
59. Căn cứ vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và giấy báo nợ của ngân hàng: Tiền lệ phí môn bài năm 2019, kế toán hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Nộp tiền phạt do nộp chậm tiền thuế:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
25/12/2019: Giám đốc ra quyết định cử nhân viên kinh doanh là anh Nguyễn Văn Hải đi công tác tại Tuyên Quang để khảo sát thị trường muốn mở thêm chi nhánh, trong 10 ngày. Anh Hải làm đề nghị tạm ứng 1.000.000 VND và được giám đốc phê duyệt.
Kế toán lập phiếu chi tạm ứng tiền đi công tác cho anh Hải, số tiền: 1.000.000 VND
60. Căn cứ vào giấy đề nghị tạm ứng, cùng phiếu chi tiền, kế toán hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
30/12/2019: Đặt trước tiền mua điều hòa cho công ty công nghệ số: 20.000.000 VND bằng TGNH.
61. Kế toán lập UNC căn cứ chứng từ thanh toán hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Công việc cuối tháng 12 năm 2019:
1. Tính và trả lãi tiền vay
Tính chi phí lãi vay phải trả cho công ty Hoàng Hà:
Số tiền vay: 200.000.000 VND với lãi suất 1%/tháng.
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
62. Lập phiếu chi trả tiền lãi vay trên, nhận hóa đơn GTGT không chịu thuế của công ty Hoàng Hà, kế toán hạch toán:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2. Tính giá xuất kho
63. Căn cứ vào bảng kê phiếu nhập kho, kế toán hạch toán giá vốn các nghiệp vụ xuất kho:
* Xuất kho quạt sưởi cho phòng giám đốc ngày 04/12/2019
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
* Xuất bán điều hòa cho công ty Minh Khang ngày 05/12/2019
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
* Xuất bán điều hòa cho công ty Minh Khang ngày 09/12/2019
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
* Xuất bán quạt sưởi ngày 13/12/2019
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Nhập kho quạt sưởi bị trả lại hàng ngày 16/12/2019
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
3. Tính khấu hao TSCĐ
64. Căn cứ bảng tính khấu hao TSCĐ, hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ cho từng bộ phận
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
4. Phân bổ chi phí trả trước
65. Căn cứ vào bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn, kế toán hạch toán chi phí phân bổ cho từng bộ phận sử dụng:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
5. Lập bảng tính lương tháng 12/2019
66. Căn cứ vào bảng tính lương ở trên, kế toán hạch toán tiền lương + các khoản trích theo lương, và lập phiếu chi trả tiền lương theo đúng số thực lĩnh
66.1. Tính lương thực tế phải trả cho người lao động
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
66.2. Trích KPCĐ tính vào chi phí doanh nghiệp
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
66.3. Trích bảo hiểm bắt buộc tính vào chi phí doanh nghiệp
+ Cho bộ phận QLDN:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
+ Cho bộ phận bán hàng:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
66.4. Trích bảo hiểm bắt buộc trừ lương người lao động
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
66.5. Trả lương người lao động
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung (tên tiếng Anh: Viet - Hung Industrial University, viết tắt VIU) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương, chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả nhà nước Việt Nam và Chính phủ Hungary....

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết