Kế hoạch giảng dạy học phần Tài chính tiền tệ

Đăng lúc: Thứ ba - 24/12/2019 17:00
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
LỚP 4328 QT-TCNH
Thời lượng: 45 tiết - Số tiết/1 buổi: 4 - Số buổi: 11
 
1. Cơ cấu điểm:
* Điểm chuyên cần: Hệ số 10%

- Dự lớp: 10% (sinh viên được nghỉ dưới 20% trong tổng số tiết học của học phần)
- Trả lời câu hỏi và thắc mắc các vấn đề về nội dung học trong quá trình học: 40%
- Tham gia thảo luận các câu hỏi: 50%
* Điểm kiểm tra: Hệ số 25%
* Điểm thi hết môn: Hệ số 65%
Câu hỏi thảo luận:
1 - Có người cho rằng: “Bitcoin không phải là tiền ảo vì tiền ảo không có thực và không có giá trị” Bạn hãy bình luận về nhận định trên?
2 - Có ý kiến cho rằng: “Hoạt động rửa tiền làm cho tổng lượng cung tiền trong nền kinh tế tăng lên vì vậy sẽ kích thích sự phát triển của nền kinh tế”. Bạn hãy bình luận về nhận định trên?
3 - Có ý kiến cho rằng: “Nền kinh tế sử dụng thanh toán bằng séc và thẻ nhiều làm cho tổng lượng tiền lưu thông tăng nhanh hơn so với nền kinh tế sử dụng thanh toán bằng tiền mặt (vì thanh toán bằng séc và thẻ có hệ số nhân tiền cao hơn so với thanh toán bằng tiền mặt) do vậy dễ gây nên tình trạng lạm phát hơn thanh toán bằng tiền mặt”. Bạn hãy bình luận về nhận định trên?

Buổi Nội dung dạy Yêu cầu
sinh viên
Số tiết
1  
Chương 1: Đại cương cơ bản về tài chính tiền tệ
- Đọc bài giảng, tài liệu, thông tin liên quan đến sự ra đời và bản chất của tiền, tài chính; chức năng của tiền và tài chính trong nền kinh tế và ý nghĩa nghiên cứu tài chính, tiền tệ trong điều hành, quản lý nền kinh tế
- Liên hệ với thực trạng hoạt động tài chính, tiền tệ trong nền kinh tế Việt Nam
 LT: 4 TL: 0
2  
Thảo luận chương 1
Chương 2: Ngân sách nhà nước
- Câu hỏi thảo luận:
1 - Xã hội có thể phát triển nếu không có sự ra đời của tiền?
2 – Bitcoin, Maker, Ethereum, Libra và các đồng tiền điện tử khác có nên được chấp nhận làm đồng tiền trong lưu thông?
3 - Chỉ có giám đốc mới được quyền thực hiện chức năng giám đốc của tài chính?
- Đọc bài giảng, tài liệu, thông tin liên quan đến khái niệm, đặc điểm, vai trò của NSNN, nội dung NSNN và tổ chức hệ thống NSNN
- Liên hệ với hoạt động của NSNN và tổ chức hệ thống, phân cấp NSNN tại Việt Nam
 LT: 3 TL: 1
3  
Thảo luận chương 2
Chương 3: Tài chính doanh nghiệp
- Câu hỏi thảo luận:
1 - Phát hành tiền là biện pháp nhanh chóng và bền vững làm giảm bội chi NSNN?
2 - Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến tình trạng sụt giảm của khả năng thu NSNN và sự gia tăng chi của NSNN?
3 – Hậu quả của tình trạng chi vượt quá số thu cho phép và tác động của nó đến nền kinh tế?
4 - NSNN Việt Nam hàng năm hoạt động đã thực sự minh bạch và hiệu quả?
- Đọc bài giảng, tài liệu, thông tin liên quan đến khái niệm, vai trò của doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp và các nguồn vốn, phương thức huy động vốn của doanh nghiệp
- Liên hệ với thực tiễn vai trò của DN tại Việt Nam
 LT: 2 TL: 2
4 Thảo luận chương 3:
Chương 4: Thị trường tài chính và các tổ chức tài chính trung gian
- Câu hỏi thảo luận:
1 - Cấu trúc vốn, cấu trúc tài sản có ảnh hưởng thế nào đến giá trị doanh nghiệp?
2 - Công ty cổ phần là công ty tốt nhất mà các công ty nên thành lập và tổ chức hoạt động?
3 - Khi một ông A mua cổ phiếu của công ty HAG do ông B đang nắm giữ thì công ty HAG có được lợi tức gì từ hoạt động mua bán cổ phiếu giữa 2 người này không?
- Đọc bài giảng, tài liệu, thông tin liên quan đến khái niệm, cơ sở hình thành, chức năng, vai trò và cấu trúc của thị trường tài chính
- Liên hệ với thị trường tài chính ở Việt Nam
 LT: 2 TL: 2
5 Chương 4: Thị trường tài chính và các tổ chức tài chính trung gian - Đọc bài giảng, tài liệu, thông tin liên quan đến khái niệm, chức năng, vai trò và các loại hình tổ chức tài chính trung gian
- Liên hệ với các loại hình tổ chức tài chính trung gian và hoạt động của các tổ chức tài chính trung gian ở Việt Nam
- Câu hỏi thảo luận:
1 - Lý do để tồn tại các tổ chức tài chính trung gian?
2 - Vì sao các tổ chức tài chính trung gian lại chấp nhận rủi ro thay cho người có vốn nhàn rỗi?
3 - Bảo hiểm xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nên không phải là một trung gian tài chính?
4 - Thị trường tài chính và trung gian tài chính có cạnh tranh với nhau để triệt tiêu nhau hoặc kênh nào có hiệu quả hơn sẽ tồn tại và phát triển?
 LT: 2 TL: 2
6  
Chương 5: Lãi suất 
- Đọc bài giảng, tài liệu, thông tin liên quan đến khái niệm, phân loại, các nhân tố ảnh hưởng và vai trò của lãi suất trong nền kinh tế
- Liên hệ với biến số lãi suất tại Việt Nam trong thời gian qua
 LT: 4 TL: 0
7 Thảo luận chương 5:
Chương 6: Ngân hàng thương mại
- Câu hỏi thảo luận:
1 - Lãi suất thị trường giảm giúp kích thích doanh nghiệp, cá nhân mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh?
2 - Lãi suất huy động ngân hàng giảm xuống thì người dân thích gửi tiền với kỳ hạn ngắn hay dài?
3 - Lãi suất cho vay theo các dự án tại sao thường cao hơn so với các hình thức cho vay khác?
4 - Đầu tư vào cổ phiếu là an toàn hơn trái phiếu?
- Đọc bài giảng, tài liệu, thông tin liên quan đến khái niệm, lịch sử hình thành, chức năng, vai trò của ngân hàng thương mại
- Liên hệ với thực tiễn hoạt động của ngân hàng thương mại ở Việt Nam
 LT: 2 TL: 2
8 Chương 6: Ngân hàng thương mại - Đọc bài giảng, tài liệu, thông tin liên quan đến các loại hình dịch vụ của ngân hàng thương mại
- Liên hệ với các loại hình dịch vụ của ngân hàng thương mại ở Việt Nam
- Câu hỏi thảo luận:
1 - Sự hình thành và tồn tại song song giữa hoạt động của hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán dẫn tới 2 kênh truyền vốn này sẽ cạnh tranh tích cực với nhau, “kênh” có hiệu quả hơn sẽ được tồn tại và phát triển? Đúng hay sai? Giải thích tại sao?
2 - Trong 4 hình thức cấp tín dụng của ngân hàng thương mại là: cho vay, chiết khấu, cho thuê, bảo lãnh thì hình thức nào là hình thức có độ rủi ro thấp nhất?
3 - Tại sao các ngân hàng thương mại hiện đại có xu hướng mở rộng các hoạt động dịch vụ thu phí?
4 - Nếu doanh nghiệp A có dự án kinh doanh hiệu quả nhưng TSĐB không đủ hoặc doanh nghiệp B dự án kinh doanh không chắc chắn hiệu quả nhưng TSĐB đủ thì ngân hàng nên cho vay doanh nghiệp nào?
 LT: 1 TL: 3
9  
Ngân hàng trung ương
- Đọc bài giảng, tài liệu, thông tin liên quan đến khái niệm, quá trình hình thành, mối quan hệ giữa CP và NHTW, chức năng của NHTW
- Liên hệ tới mối quan hệ giữa CP và NHTW, chức năng của NHTW tại Việt Nam
- Câu hỏi thảo luận:
1 - NHTW có thực sự là cần có ở mỗi quốc gia?
2 - NHTW ra đời nhằm mục đích gì?
3 - Mô hình độc lập và phụ thuộc chính phủ thì mô hình nào đối với NHTW là tối ưu nhất?
4 - Các quốc gia nên sử dụng bản vị tiền nào, nguyên tắc nào trong phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ hiện nay?
 LT: 3 TL: 1
10  
Chương 7: Ngân hàng trung ương
- Đọc bài giảng, tài liệu, thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ và các công cụ của chính sách tiền tệ của NHTW
- Liên hệ tới điều hành và sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ của NHTW tại Việt Nam
- Câu hỏi thảo luận:
1 - Có nhận định cho rằng "Làm chính sách tiền tệ mà không giúp đẩy mạnh tăng trưởng thì làm cái gì?"
2 - Chính sách tiền tệ tốt có chắc chắn giúp cho mỗi quốc gia phát triển?
3 - Công cụ nào của chính sách tiền tệ nào giúp NHTW có sự chủ động cao nhất?
4 - Mục đích cơ bản nhất của chính sách tiền tệ là gì?
5 - Khi nền kinh tế quá nóng hoặc quá lạnh thì NHTW sẽ nhắm vào mục tiêu nào? Lãi suất, lạm phát, việc làm, lượng cung tiền?
 LT: 2 TL: 2
11  
Chương 8: Lạm phát
- Đọc bài giảng, tài liệu, thông tin liên quan đến khái niệm, bản chất, cách xác định các chỉ số lạm phát, nguyên nhân hậu quả của lạm phát và các biện pháp kiềm chế lạm phát tiền tệ
- Liên hệ tới biến số lạm phát và việc thực hiện các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát ở Việt Nam hiện nay
- Câu hỏi thảo luận:
1 - Lạm phát bao giờ cũng có hại cho nền kinh tế?
2 - Lạm phát là hiện tượng giá cả tăng lên?
3 - CPI và lạm phát có phải là một?
4 - Trong điều kiện có lạm phát, những người nào sau đây có lợi: Người đi vay tiền, người gửi tiền, người giữ ngoại tệ?
LT: 3 TL: 2

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/
Hotline: 0386.196.888


Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết