Hướng dẫn hạch toán nợ khoanh

Đăng lúc: Thứ hai - 10/09/2018 22:54

1. Nguyên tắc:
Các khoản nợ cho vay chỉ được khoanh khi có quyết định của Chính phủ hoặc NHNN. Trong thời gian khoanh nợ, không thực hiện tính lãi phải thu trên số dư nợ được khoanh cho đến hết thời hạn khoanh nợ. Khi hết thời hạn khoanh nợ, thực hiện chuyển khoản vay về nợ vay thông thường, và tiếp tục tính lãi phải thu phát sinh kể từ thời điểm hết thời hạn khoanh nợ.
Các trường hợp nợ khoanh khác thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đối với từng khoản nợ trong từng thời kỳ cụ thể.
Đối với số lãi phải thu trước thời điểm khoanh nợ chưa thu được: Khi hết thời hạn khoanh nợ, số lãi phải thu này được hạch toán tương tự như số lãi phát sinh kể từ thời điểm hết hạn khoanh nợ tương ứng với nhóm nợ của khoản nợ.
2. Hạch toán kế toán: 
a) Khi khoanh nợ, căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc cho phép khoanh các khoản nợ, hạch toán:
- Đối với dư nợ gốc:
Nợ TK nợ khoanh cho vay thích hợp: Số dư nợ gốc được khoanh
Có TK 21X1: Số dư nợ gốc được khoanh
- Đối với dư nợ lãi:      
+ Trường hợp khoản nợ trước khi được khoanh được phân loại nợ nhóm 1:
Đối với số lãi đã dự thu trong năm:
Nợ TK 702: Số lãi đã hạch toán dự thu trong năm của khoản nợ được khoanh
Có TK 394: Số lãi đã hạch toán dự thu trong năm của khoản nợ được khoanh
Đối với số lãi đã dự thu các năm trước:
Nợ TK 809: Số lãi đã hạch toán dự thu các năm trước của khoản nợ được khoanh
Có TK 394: Số lãi đã hạch toán dự thu các năm trước của khoản nợ được khoanh
Đồng thời, hạch toán theo dõi ngoại bảng đối với số lãi này:
Nhập 941: Số dư nợ lãi phải thu của khoản nợ được khoanh
+ Trường hợp khoản nợ trước khi được khoanh thuộc nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5:
Bút toán 1:

Xuất TK 941 
(lãi cho vay chưa thu được): Số dư nợ lãi của khoản nợ được khoanh 
Bút toán 2:
Nhập TK 941 (lãi cho vay chưa thu được của nợ khoanh): Số dư nợ lãi của khoản nợ được khoanh
b) Khi hết hạn khoanh nợ mà không có quyết định gia hạn khoanh nợ, căn cứ Quyết định khoanh nợ hạch toán:
- Đối với dư nợ gốc:
Nợ TK 21XX: Số dư nợ gốc được khoanh
Có TK nợ khoanh cho vay thích hợp: Số dư nợ gốc được khoanh
- Đối với dư nợ lãi (bao gồm số lãi phải thu trước thời điểm khoanh nợ và số lãi phải thu kể từ thời điểm hết hạn khoanh nợ): Căn cứ vào phân loại nợ của khoản vay, việc hạch toán số lãi phải thu được thực hiện như khoản cho vay bình thường.

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì về Trường ĐHCN Việt Hung?

Tìm hiểu thông tin đào tạo tại trường

Muốn được tham gia giảng dạy tại Trường

Muốn được học tập, nghiên cứu tại Trường

Muốn tuyển dụng sinh viên của Nhà trường

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết