Kế hoạch giảng dạy học phần Kế toán ngân hàng thương mại

Đăng lúc: Thứ bảy - 04/08/2018 22:19
>> Đề kiểm tra giữa kỳ kế toán ngân hàng
>> Bài tập kế toán ngân hàng chương 1, 2


Thời lượng: 60 tiết - Số tiết/1 buổi: 4 - Số buổi: 15

Buổi Ngày dạy Nội dung dạy Yêu cầu sinh viên Ghi chú
1  
Tổng quan về kế toán ngân hàng
- Chia nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 6 người, lựa chọn 1 ngân hàng tìm hiểu các sản phẩm tiền gửi, tiền vay; hồ sơ khi gửi tiền, vay tiền và cung cách của giao dịch viên khi phục vụ khách hàng
- Tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa của kế toán trong hoạt động ngân hàng
- Tìm hiểu hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng (QĐ 479/2004/QĐ-NHNN), QĐ 807/2005/QĐ-NHNN, QĐ 29/2006/QĐ-NHNN)
- Tìm hiểu về quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
- Tìm hiểu QĐ 1789/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành chế độ chứng từ kế toán ngân hàng
- Công văn 7755/NHNN-KTTC về hướng dẫn hạch toán ghi nhận tài sản gán, xiết nợ
- Tìm hiểu về các nguyên tắc kế toán cơ bản và cách thức hạch toán các loại tài khoản tài sản, nguồn vốn, thu nhập, chi phí
 
2  
Tổng quan về tiền gửi và giấy tờ có giá
- Tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, cách tính lãi và trả lãi của các sản phẩm tiền gửi, giấy tờ có giá
- Tìm hiểu QD 1160/2004/QD-NHNN về việc ban hành quy định về tiền gửi tiết kiệm
- Tìm hiểu công văn 2128/KKTC-CDTH của NHNN về hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ phát hành GTCG của TCTD
- Tìm hiểu về nguyên tắc kế toán về tiền gửi, giấy tờ có giá
- Tìm hiểu về tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá
 
3   Quy trình kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá - Tìm hiểu quy trình kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá: tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm,;giấy tờ có giá phát hành ngang giá, phụ trội, chiết khấu; trả lãi trước, trả lãi sau và so sánh ưu điểm, nhược điểm giữa các hình thức.
- Liên hệ với thực tế tại các ngân hàng
- Tìm hiểu về các nội dung liên quan đến hoạt động kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá tại thông tư 39/2016/TT-NHNN 
 
4  
Luyện tập, ôn tập, giải đáp các nội dung liên quan đến buổi học 1, 2, 3
Sinh viên hệ thống lại kiến thức các buổi 1, 2, 3; trả lời các câu hỏi và thực hành các nghiệp vụ kế toán liên quan  
5  
Tổng quan về kế toán cho vay
- Tìm hiểu ý nghĩa, nhiệm vụ và các loại hình, sản phẩm cho vay, chứng từ kế toán cho vay tại các ngân hàng
- Tìm hiểu về quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và QĐ 18/2007/QĐ-NHNN về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
- Phương pháp tính lãi và hạch toán lãi vay
- Tìm hiểu về các nội dung liên quan đến hoạt động kế toán cho vay tại thông tư 39/2016/TT-NHNN 
- Tìm hiểu về tài khoản kế toán liên quan đến hoạt động cho vay tại các ngân hàng (QĐ 479/2004/QĐ-NHNN)
Sinh viên đọc trước nội dung QĐ 493/2005/QĐ-NHNN, QĐ 18/2007/QĐ-NHNN và Thông tư 39/2016/TT-NHNN để thảo luận vào tiết đầu tiên của buổi học

So sánh Thông tư 39/2016 với QĐ 1627/2001/QĐ-NHNN  (Quy chế cho vay cũ, được thay thế bởi TT 39/2016) & QĐ 652/2001/QĐ-NHNN (phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi)
6  
Kế toán giải ngân, dự thu lãi, thu lãi và thu gốc
- Tìm hiểu về quy trình, nội dung kế toán giải ngân, dự thu lãi, thu lãi và thu gốc của từng loại hình cho vay
- Tìm hiểu về điều kiện, hồ sơ vay vốn của từng loại hình cho vay tại 1 ngân hàng
- Liên hệ với hoạt động kế toán giải ngân, dự thu lãi, thu lãi và thu gốc tại các ngân hàng
 
7  
Kế toán xử lý các phát sinh về lãi, trích lập dự phòng, xử lý nợ xấu
- Tìm hiểu quy trình kế toán trích lập dự phòng và xử lý nợ xấu
- Tìm hiểu cách tính lãi quá hạn; phương thức thu gốc, lãi trong hoạt động cho vay khi khoản vay trong hạn và khi khoản vay bị quá hạn
- Tìm hiểu về cách thức xử lý khoản nợ xấu trên thực tế tại 1 ngân hàng
 
8   Luyện tập, ôn tập, giải đáp các nội dung liên quan đến buổi học 5, 6, 7 - Sinh viên hệ thống lại kiến thức các buổi 5, 6, 7; trả lời các câu hỏi và thực hành các nghiệp vụ kế toán liên quan  
9  
Thảo luận, thuyết trình về bài tập nhóm đã được giao tại buổi số 1

Kiểm tra giữa kỳ
- Các nhóm chuẩn bị bài thuyết trình để trình bày trên lớp
- Kiểm tra giữa kỳ: Không sử dụng tài liệu
Thảo luận về nội dung các nhóm đã chuẩn bị theo kế hoạch từ buổi 1
10   Tổng quan về kế toán thanh toán qua ngân hàng - Tìm hiểu về ý nghĩa, nguyên tắc thanh toán quá ngân hàng
- Tìm hiểu các tài khoản sử dụng trong hoạt động kế toán thanh toán qua ngân hàng
- Tìm hiểu các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay và các phạm vi trong quan hệ thanh toán qua ngân hàng
 
11  
Quy trình kế toán thanh toán qua ngân hàng qua một số hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
- Tìm hiểu về quy trình, phương pháp hạch toán, kế toán thanh toán Séc, UNC, UNT tại các ngân hàng
- Tìm hiểu ưu điểm, nhược điểm của mỗi hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay
- Tìm hiểu về lịch sử phát triển hệ thống thanh toán qua ngân hàng tại Việt Nam và các nước trên thế giới
 
12  
Tổng quan về kế toán kinh doanh ngoại tệ và hoạt động mua bán ngoại tệ kinh doanh
- Tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa hoạt động kinh doanh ngoại tệ, quy ước về tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ
- Tìm hiểu tài khoản kế toán trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ
- Quy trình kế toán mua bán ngoại tệ kinh doanh
 
13  
Kế toán chuyển đổi ngoại tệ, xác định kết quả kinh doanh và đánh giá lại giá trị ngoại tệ
- Tìm hiểu bản chất của hoạt động chuyển đổi, cách thức xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ
- Tìm hiểu về quy trình kế toán chuyển đổi, xác định kết quả kinh doanh và đánh giá lại giá trị ngoại tệ
- Tìm hiểu về hoạt động kế toán kinh doanh ngoại tệ trên thực tế tại các ngân hàng
 
14  
Luyện tập, ôn tập, giải đáp các nội dung liên quan đến buổi học 10, 11, 12, 13
- Sinh viên hệ thống lại kiến thức các buổi 10, 11, 12, 13; trả lời các câu hỏi và thực hành các nghiệp vụ kế toán liên quan  
15   Ôn tập môn học và hệ thống lại toàn bộ kiến thức môn học - Sinh viên hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, thắc mắc các vấn đề chưa hiểu rõ về môn học  
Chú ý: Trong quá trình học, sinh viên có thể có các điểm cộng vào điểm thành phần, cụ thể như sau:
1 - Đặt câu hỏi cho giảng viên về bài học đã học hoặc bài đang học
2 - Trả lời các câu hỏi giảng viên đã cho sẵn trong bài giảng, tài liệu và các câu hỏi giảng viên nêu ra trong quá trình học
3 - Làm các bài tập trong bài giảng, trên website mà giảng viên đã up
4 - Viết bài, tóm tắt 1 vấn đề, đánh giá 1 vấn đề liên quan đến nội dung học và được giảng viên đánh giá là có chất lượng.
5 - Chữa bài kiểm tra cho cả lớp
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
© Copyright 2015 Ma Ha Nguyen All right reserved.
Website dành cho người mưu cầu và mong muốn chia sẻ tri thức 
Nếu các bạn muốn trao đổi và chia sẻ các giá trị tốt đẹp, hãy truy cập vào:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/htnc.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/htnc.vn/

Giới thiệu về website HTNC.VN

Website free tài liệu, đề thi và hỗ trợ giải đáp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được thành lập ra nhằm tạo ra sân chơi cho các trí thức, các bạn sinh viên và những người có nhu cầu tìm hiểu về các kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, kiến thức cơ bản về kinh tế học nhằm nâng cao hiểu...

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì đến website HTNC.VN?

Tìm hiểu về các tài liệu học tập

Tham gia bàn luận sách và mượn sách miễn phí

Đọc và gửi bài viết lên website

Xin các tư vấn, hỗ trợ và hợp tác với website

Tất cả các ý kiến trên

Liên kết